Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues i SBASHK-ut është organi më i lartë i SBASHK-ut në mes dy Kongreseve.

 

Këshilli Drejtues i SBASHK-ut përbëhet nga këta anëtarë:

 

1. Rrahman Jasharaj     

2. Lutfi Mani

3. Jehona Oruqi

4. Rexhep Sadiku

5. Hajriz Berisha

6. Bardh Bardhi

7. Murat Abazi

8. Besnik Krasniqi

9. Avdullah Lataj

10. Ajet Reshiti

11. Selim Krasniqi

12. Sali Maliqi

13. Blerim Mehmeti

14. Basri Dernjani

15. Muzli Blakaj

16. Arsim Krasniqi

17. Zeqir Krasniqi

18. Nazim Jakupi

19. Arif Elezaj

20. Rrustem Bublica

21. Elez Krasniqi

22. Vjollca Shala

23. Kadri Thaçi

24. Isuf Lajqi

25. Fadil Halimi

26. Ahmet Pllana

27. Reshit Kushaj

28. Murat Kryeziu

29. Xhavit Rexhaj

30. Ramiz Polaci

31. Sadik Shala

32. 

 

 

Butoni posht