Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK takime të ndara me Ministrat Kujtim Gashi e Shyqiri Bytyqi

Prishtinë, 20.09.2017

MKRS 1Një delegacion i SBASHK-ut i kryesuar nga kryetari Rrahman Jasharaj ka pasur takime të ndara me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi dhe me Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi.
Kryetari i SBASHK-ut , pasi i ka uruar detyrën e re, Ministrit Gashi , e ka informuar atë me shqetësimet e ngritura nga anëtarësia e SBASHK-ut që vijnë nga sektori i kulturës dhe ka treguar se është duke u punuar drafti i Kontratës Kolektive për këtë sektor, draft ky i cili do të analizohej edhe nga komisioni i kësaj ministrie në mënyrë që të krijoheshin kushtet që ajo edhe të nënshkruhej nga Ministri Gashi dhe kryetari i SBASHK-ut.
Ministri Kujtim Gashi është shprehur i gatshëm që të bashkëpunojë me SBASHK-un për të gjitha çështjet dhe në shërbim të mbrojtjes së interesave të punëtorëve të kulturës.Ai është shprehur se Ministria që drejton do të kryej të gjitha obligimet që i takojnë në shërbim të kulturës në Kosovë.
MASHT2Në takimin me Ministrin e MASHT, Shyqiri Bytyqi dhe kabinetin e tij , kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe me asistenten dhe zyrtaren për komunikim me anëtarësinë e SBZASHK-ut dhe me publikun, Vlora Rexhepi Berisha i kanë uruar detyrën Ministrit të ri duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim në shërim të anëtarësisë. Kryetari Jasharaj ka kujtuar Ministrin Bytyqi se janë shënuar arritje , por ende ka çështje që duhen zgjidhur me angazhime të përbashkëta duke kujtuar Ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet 90-ta dhe çështje nga Kontrata Kolektive të cilat ende nuk kanë gjetur zgjidhje nga institucionet lokale të pushtetit.
Ministri Bytyqi ka shprehur gatishmërinë e plotë për të bashkëpunuar ngusht me SBASHK-un për zgjidhjen me dialog të të gjitha çështjeve të shtruara dhe për të shtuar bashkëpunimin edhe për ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në arsim.

SBASHK-u vazhdon të realizojë Planin strategjik 2015-2019

Përgatitje konkrete për udhëheqjen efektive të dialogut sindikal

Prishtinë, 16.09.2017
foto1Me qëllim të realizimit të plotë të Planit Strategjik 2015-2019 SBASHK, krahas aktiviteteve të shumta për informimin e saktë dhe me kohë të anëtarësisë për gjithë angazhimet dhe sfidat, është duke vazhduar me mbajtjen e trajnimeve për forcimin e kapaciteteve njerëzore për udhëheqjen efektive të dialogut social. Ky trajnim ka për qëllim që gjithë ata që janë zgjedhur kryetar për të parën herë nga shoqatat sindikale , të përgatiten për të udhëhequr me sukses dialogun social që nga shkolla me drejtorinë, në nivelin komunal me DKA-të dhe me qeveritë lokale e deri të dialogu me institucionet qendrore të Kosovës. foto2Në trajnimin e radhës , që ka filluar më 14 shtator, po marrin pjesë kryetarët e shoqatave sindikale nga disa shkolla fillore e të mesme të Pejës, Prishtinës, Gjilanit e Lipjanit dhe nga disa njësi akademike të UP-së.
Në fillimet e punimeve të këtij seminari, kryetari i SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj ka përshëndetur pjesëmarrësit dhe ka rikujtuar disa nga arritjet e SBASHK-ut me dialog me përfaqësues të institucioneve qendrore. " Qëllimi i këtij trajnimi është që bashkërisht të punojmë e përmes bashkëbisedimit të angazhohemi që të arrijmë qëllimin e këtij aktiviteti në mënyrë që të jemi sa më të përgatitur për dialog të mirëfilltë me institucionet lokale e qendrore", është shprehur Jasharaj , i cili në këtë aktivitet angazhohet edhe në cilësinë e trajnerit të licencuar.foto3
Trajneri i licencuar për dialogun social dhe njohësi i mirë e çështjeve të organizimit sindikal , Ymer Ymeri ka nisur me trajnimin e radhës duke u ndalur në veçanti te "Definicioni për dialogun social", " Funksioni dhe sfidat e dialogut social", "Dialogu social në kontestin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar". Ai është ndalur për të bashkëbiseduar me pjesëmarrësit për të parë se si zhvillohet dialogu social në vende të ndryshme të Evropës de botës e po ashtu kanë analizuar edhe lidhur me mundësitë e zgjidhjes së konflikteve dhe gjetjen e zgjedhjeve të duhura për shumë nga çështjet sfiduese. Pjesëmarrësit e këtij aktiviteti dialogun nuk e kanë marrë të ndarë vetëm në aspektin social, por kanë marrë shembuj dhe janë angazhuar të gjejnë modelet me të mira të qasjes në dialogun me nxënësin, kolegët, me drejtorin dhe me prindërit dhe komunitetin në tërësi.foto4
Një pjesë shumë dinamike e këtij trajnimi është ajo kur disa nga pjesëmarrësit gjenden në pozicionin e përfaqësuesit sindikal e pjesë tjetër në cilësinë e përfaqësuesve të qeverisë lokale a asaj qendrore enë përpjekje që përmes dialogut të gjejnë zgjidhje për çështjen e caktuar. Pjesëmarrësit për dijen e arritur dhe të dëshmuar në pjesën praktike të dialogut do të marrin certifikata të nënshkruara nga trajneri i licencuar për dialogun social, nga zyrtari i MASHT dhe nga kryetari i SBASHK-ut, kjo ngase ky trajnim është i licencuar në Ministria e Arsimit , Shkencës dhe Teknologjisë.
Në suksesin e plotë të këtij trajnimi ka kontribuar edhe juristi i SBASHK-ut, Blendor Shatri.foto5

SBASHK-u takim falënderues me Ministrin në largim Prof. Dr. Arsim Bajrami

Prishtinë, 12.09.2017

Pak minuta para se të bënte dorëzimin e detyrës , ministri në largim i MASHT-it, Prof. Dr. Arsim Bajrami ka pritur në një takim falënderues kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri.
"Kemi ardhur që në këtë takim lamtumirës t'ju shprehim respektin e thellë në emër të gjithë të punësuarve në arsimin e vendit tonë për punën e angazhimet tuaja dhe për bashkëpunimin korrekt me ne e në shërbim të arsimit në Kosovë", është shprehur në këtë takim lamtumirës kryetari i SBASHK-ut, i cili pastaj ka kujtuar kontributin e ministrit Bajrami dhe stafit të tij duke veçuar Kontratën individuale në kohë të pacaktuar për të punësuarit në arsim, ndihmën që të njihen si vite kontributdhënëse vitet e 90-ta me çka edhe u tejkalua defekti i daljes në pension të punëtorëve të arsimit me vlerën e pensionit të pleqërisë prej 75 euro, bashkëpunimin përmes aktiviteteve të shumta në përmirësimin e vazhdueshme të cilësisë në arsim dhe punën e madhe të Ministrit Bajrami në finalizimin e Projektligjit për Statusin e Punëtorëve të Arsimit Shqip të Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta, Projektligj ky, që është e sigurt se do të shkojë te Qeveria Haradinaj e pastaj edhe në Parlamentin e Kosovës për t'u votuar.mashtii
Ministri në largim , Prof. Dr. Arsim Bajrami është shprehur i nderuar me ketë vizitë që po ndodh pak minuta para se ai të dorëzojë detyrën te pasardhësi i tij . Ai pastaj ka shpalosur fragmente nga koha sa ishte në këtë detyrë duke lavdëruar bashkëpunimin dhe korrektësinë e SBASHK-ut.
" Ndjehem mirë me vlerësimin që po më bëni. Jam mundur që bashkërisht me ju dhe me të tjerët të punojmë për arritje sa më të mëdha në arsim. Kemi pasur shumë momente të mira, por aty këtu edhe ndonjë kundërshtim, por e kemi kaluar me urtësi dhe gjithnjë duke e ditur se jemi në shërbim të arsimit sa më cilësor të Kosovës", është shprehur Prof. Dr. Arsim Bajrami, i cili në mbyllje të këtij takim ka shprehur gatishmërinë që edhe në të ardhmen , të kontribuojë në shërim të mirëvajtjes së arsimit në tërësi.
Të dy palët janë shprehur të bindur se angazhimet e përbashkëta do të vahdojnë edhe më ministrin e ri dhe stfin e tij.

Vazhdon të realizohet agjenda e zgjedhjeve të SBASHK në nivele komunale

U mbajtën Kuvende zgjedhore të SAF e SAM në Pejë e Deçan

Prishtinë, 11.09.2017
Po respektohet në përpikëri agjenda e mbajtjes së zgjedhjeve të SBASHK-ut në nivel të komunave, të cilën e ka aprovuar Këshilli Drejtues i SBASHK-ut. Ashtu si ishte paraparë me këtë agjendë në Pejë e Deçan janë mbajtur Kuvende zgjedhore të SAF e SAM për këto dy komuna.pejaa

Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për Komunën e Pejës është mbajtur në sallën e Asamblesë komunale dhe në të kanë marrë pjesë shumica e kryetarëve të shoqatave sindikale nga shkollat fillore e të mesme të Pejës.
Në hapje të këtij takimi kryetari i Kuvendit të SAF e SAM për këtë komunë, Isuf lajçi ka përshëndetur dhe falënderuar për pjesëmarrje në këtë takim kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri dhe juristin në SBASHK , Blendor Shatri. Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka përshëndetur Kuvendin dhe është shprehur se viti zgjedhor në SBASHK po realizohet në përpikëri dhe duke u respektuar Statuti. Ai i ka uruar punë të mabrtë këtij kuvendi duke u shprehur i bindur se të zgjedhurit me votën e lirë në këtë takim do të punojnë me përkushtim në realizimin e kërkesave të anëtarësisë në komunën e Pejës.pejaaaNë pjesën e parë të Kuvendit zgjedhor kryetari Lajçi ka prezantuar raportin e punës për 4 vitet e kaluara dhe pastaj edhe atë financiar. Në pjesën e dytë të Kuvendit zgjedhor është filluar me procesin e kandidimit e pastaj edhe të votimit për kryetarin, nënkryetarin dhe kryesinë e re. Fillimisht Ymer Ymeri në cilësinë e kryetarit të Komisionit Statutar ka bërë interpretime të Statutit te nenet që përcaktojnë mënyrën e zgjedhjeve.
Anëtrët e SAF e SAM me votën e tyre kanë vendosur që për kryetar të këtij kuvendi të rizgjedhet Isuf Lajçi. Nënkryetare është zgjedhur Shpresa Nushi, ndërsa anëtarë të kryesisë janë zgjedhur: Hysen Uka, Ismet Shala, Avdullah Bujupi , Isa peli, Hate Shala, Ekrem Zogaj dhe Sefedin Berisha..
Në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut arsimin fillor e të mesëm të Pejës do ta përfaqësojnë Besim Shatri, Besa Shala e Xhafer Avdyli me zëvendësuesit e tyre Fitnete Emra e Bajram Gashi.
Kuvendi i SAF e SAM në Pejë ka zgjedhur edhe delegatët për Kongresin VII të SBASHK-ut e ata janë: Avdulla Bujupi, Ismet Shala, Hate Shala, Lirie Muhaxheri, Shaban Gashi, Besim Shatri dhe Elhame Nila. Duke respektuar në përpikëri kërkesat e Statutit të SBASHK-ut ky Kuvend ka zgjedhur edhe komisionin mbikëqyrës , anëtarë të të cilit janë : Elhame Nila, Ismet Uka dhe Vjollca Lluka.
Duke vlerësuar përkushtim dhe angazhimet e kryetarit të tanishëm të SBASHK-ut Rrahman Jasharaj Kuvendi i SAF e SAM të Pejës kanë propozuar atë për kandidat të mundshëm në postin e kryetarit të SBASHK edhe për një mandat .PEJEE


Përkrahje e fuqishme për SBASHK-un edhe në Deçan


Po të shtunën është mbajtur edhe Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM i komunës së Deçanit në të cilin kanë marrë pjesë shumica e kryetarëve të shoqatave sindikale të shkollave fillore e të mesme të kësaj komune. Duke hapur këtë takim kryetari i SAF e SAM për këtë komunë, Avdulla lataj ka përshëndetur dhe falënderuar për pjesëmarrje kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri. Ai pastaj ka dhënë një raport të punës e aktivitetit sindikal në këtë komunë për 4 vitete kaluara. Pas kësaj z. Lataj ka prezantuar edhe raportin financiar. Në vazhdim të takimit kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur pjesëmarrësit duke deklaruar se uniteti e besimi i ndërsjellë ka bërë që SBASHK-u të jetë sindikal më e fortë dhe me emër shumë të respektuar kudo në Kosovë e jashtë saj.deqannn
Në pjesën e dytë të këtij takimi Ymer Ymeri në cilësinë e kryetarit të Komisionit Statutar ka bërë interpretime të Statutit te nenet që përcaktojnë mënyrën e zgjedhjeve.
Pas kësaj është filluar me kandidimin e pastaj edhe me votimin për kryetar, nënkryetar,
anëtarë të kryesisë, përfaqësues në Këshillin Drejtues , anëtarë të Komisionit mbikëqyrës dhe për delegatë në Kongresin VII të SBASHK nga kjo komunë.
Kuvendi i SAF e SAM për komunën e Deçanit me votim të fshehtë ka rizgjedhur për kryetar Avdull Latën, nënkryetar Fatmir Alaj dhe anëtarë të kryesisë Hazir Mehaj, Xhevat Shabanaj dhe Zenun Selmanaj. Anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës janë zgjedhur Haki Hulaj, Ramë Çekaj dhe Gjylshahe Bajramaj. Delegatë për Kongresin VII të SBASHK nga komuna e Deçanit do të jenë Hajrie Imeraj e Binak Mazdrekaj ,kurse përfaqësuese e sindikalistëve të Deçanit në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut do të jetë Hajrie Imeraj me zëvendësuesen e saj Zejnie Haxhaj. deqann1Para mbylljes së këtij takimi zgjedhor Kuvendi i SAF e SAM të Deçanit ka kandiduar Rrahman Jasharajn për kandidat të mundshëm për kryetar të SBASHK-ut duke u bazuar, siç është thënë në angazhimin dhe përkuhstimin e tij në realizimin e detyrave që kërkohen nga kryetari i SBASHK-ut.

Forcohet bashkëpunimi mes SBASHK-ut dhe Sindikatës Shqiptare të Arsimit

Durrës, 29.08.2017

Në kuadër të punëtorisë për përgatitjen e një plani lidhur me hapat konkret që duhet ndërmarrë në realizimin në plotëni të Kontratës Kolektive të Arsimit dhe të ndërrimeve e plotësimeve në Statut, Këshilli Drejtues i SBASHK-ut ka organizuar një takim pune me përfaqësues të Sindikatës së pavarur të Arsimit të Shqipërisë.KD Durres 1
Ky takim ka bërë që të forcohet edhe më shumë bashkëpunimi i SBASHK-ut me Sindikatën shqiptare të Arsimit dhe është arritur marrëveshje që dy grupe punuese të përgatisin një plan konkret strategjik për angazhime të përbashkëta dhe në përkrahjen konkrete që këto dy sindikata do t'i ofrojnë njëra-tjetrës në përballje me sfidat e përditshme.
Kryetari i Sindikatës së pavarur të Arsimit të Shqipërisë, Nevruz Kaptelli duke folur në emër të mësuesve shqiptarë që përfaqëson kjo sindikatë, ka vlerësuar lartë angazhimet dhe arritjet e SBASHK-ut në misionin e saj të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve të arsimit në Kosovë dhe për arritjet, që si tha ai, janë për çdo lëvdatë. Kaptelli dhe përfaqësuesi tjetër i kësaj sindikate, Isa Halili janë pajtuar që të jetësohet ideja për përgatitjen e një plani të përbashkët strategjik të angazhimeve të përbashkëta në nivel të dy vendeve, por edhe në nivelin ndërkombëtar. KD Durres 3Ky plan strategjik do të saktësonte veprimet konkrete për angazhime të përbashkëta në përkrahjen konkrete që këto dy sindikata do t'i ofrojnë njëra-tjetrës në përballje me problemet aktuale në arsimin e të dy vendeve, probleme këto, që si u rikujtua nga pjesëmarrësit nuk janë të vogla.
Përfaqësuesit e Sindikatës së pavarur të Shqipërisë kanë marrë pjesë aktive edhe në pjesën tjetër të punëtorisë duke kontribuar me përvojën shqiptare lidhur me veprimet që duhet ndërmarrë për të jetësuar kërkesat e anëtarësisë . Ata kanë dhënë shembuj edhe për çështje që lidheshin me Statutin e një sindikate në mënyrë që ai të jetë sa më funksional dhe në shërbim të punës sa më dinamike e të suksesshme të organeve të sindikatës nga shoqata e deri të niveli qendror.KD Durres 2
Kryetari i SBASHK-ut ka bërë një prezantim të angazhimeve dhe sfidave në SBASHK-ut duke përkrahur idenë përforcimin e bashkëpunimit me Sindikatën shqiptare të arsimit. Ai ka përsëritur sfidat dhe vendimet e bëra publike të SBASHK-ut në përpjekjet për realizimin e tërësishëm të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë dhe është shprehur se pret, që edhe tani si gjithmonë, sindikata shqiptare e arsimit të jetë në përkrahje të gjithë angazhimeve sindikale të SBASHK-ut në përpjekjet për realizimin e misionit të saj për realizimin e kërkesave të anëtarësisë. Të dy sindikatat janë pajtuar se me planin strategjik do ta forcojnë edhe përkrahjen për njëra-tjetrën edhe në nivelin ndërkombëtar.KD Durres 4

Vazhdojnë aktivitetet zgjedhore në SBASHK

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në komunën e Vushtrrisë

Prishtinë, 21.08.2017

vushtrriPasi që në komunën e Vushtrrisë janë kryer zgjedhjet në të gjitha shoqatat sindikale, është mbajtur në orët e pasdites së të premtes Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për këtë komunë. Duke hapur punimet e këtij Kuvendi, kryetari Alush Maloku ka përshëndetur kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, nënkryetarin e parë Lutfi Mani dhe menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri duke i falënderuar për pjesëmarrjen në këtë takim. Maloku pastaj ka prezantuar raportin e punës 4 vjeçare dhe atë financiar, të cilët me plotësime janë aprovuar nga anëtarët e këtij Kuvendi.

Duke përshëndetur të pranishmit në këtë Kuvend kryetari i SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj ka kujtuar disa nga arritjet dhe ka vlerësuar lartë unitetin sindikal në Vushtrri, kurse menaxheri për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri është përgjigjur në pyetjet që kanë shtruar disa nga pjesëmarrësit.vushtrri2

Në pjesën e dytë të këtij Kuvendi është bërë zgjedhja e kryetarit, nën kryetarit, kryesisë, komisionit mbikëqyrës, delegatëve nga kjo komunë për Kongresin VII të SBASHK-ut dhe anëtarët e Këshillit Drejtues, që do ta përfaqësojnë komunën e Vushtrrisë.

Përmes votës së fshehtë anëtarët e këtij Kuvendi e kanë rizgjedhur Alush Malokun në postin e kryetarit. Nënkryetar është zgjedhur Visar Sadriu, kurse anëtarë të kryesisë Ismajl Cakaj, Avdush Hyseni dhe Teuta Dërguti .

Anëtarë të Komisionit mbikëqyrës të këtij Kuvendi janë zgjedhur Astrit Kosumi, Ali Krasniqi e Hysen Ademi, ndërsa delegatë të Kongresit VII të SBASHK-ut Ymer Haradinaj, Hysen Ademi, Elfete Hyseni, Teuta Dërguti dhe Avdush Hyseni, ndërsa anëtarë të Kësëhillit Drejtues u zgjodhen Sali Xhaferi e Shqipe Merovci , që në raste të caktuara mund të zëvendësohen nga Ali Hajrizi e Teuta Azemi.vushtrri3

Kuvendi i ka shprehur përkrahje organeve qendrore të SBASHK-ut në përpjekje për realizimin e kërkesave nga Kontrata Kolektive dhe kërkesave tjera legjitime.

SBASHK-u po përgatitet për grevë dhe për veprime tjera

Prishtinë, 16.08.2017

Nëse kryetarët e komunave dhe institucionet tjera të qeverive lokale nuk reflektojnë dhe nuk bëjnë hapa konkret në realizimin e çështjeve të tri pagave suplementare, tri pagave me rastin e pensionimit, të çështjes së shujtës dhe udhëtimit të punësuarit udhëtarë në arsim, atëherë SBASHK-u në shtator do të reagojë me greva dhe do të dërgojë padi në gjykatat gjegjëse për të realizuar kështu këto kërkesa legjitime e që dalin nga Kontrata Kolektive e Arsimit të Kosovës, nënshkruar nga MASHT dhe SBASHK më 18 prill 2017.logo

SBASHK-u duke dëshmuar për të satën herë se angazhohet sinqerisht që gjithë çështjet e ngritura dhe kërkesat legjitime të zgjidhen përmes dialogut me institucionet qendrore e lokale u kishte dërguar të gjithë kryetarëve të komunave të Kosovës letër zyrtare më 21 qershor 2017 me kërkesën që ata të bëjnë me kohë planifikime buxhetore në mënyrë që të realizojnë obligimet e tyre që dalin nga Kontrata Kolektive e sektorit të arsimit, nënshkruar më 18 prill 2017. Kjo shkresë ishte bërë publike të njëjtën ditë nga mediet e shkruara e elektronike dhe me arsye SBASHK-u ka pritur reflektimin e qeverive lokale lidhur me çështjet e ngritura dhe nisjen e dialogut për to.

Mirëpo kaloi një kohë e gjatë nga 21 qershori dhe jemi në prag të vitit të ri shkollor e qeveritë lokale nuk shihet se kanë bërë ndonjë hap konkret për të vënë në rend dite çështjet e ngritura në shkresën zyrtare drejtuar kryetarëve të komunave dhe prandaj SBASHK-u që tani ka nisur përgatitjet për veprime sindikale gjatë muajit shtator e madje edhe për grevë të përgjithshme. Këto veprime sindikale do të jenë të drejtuara ndaj kryetarëve të komunave dhe institucioneve të pushtetit lokal për shkak të mungesës së vullnetit për të dialoguar e për të gjetur zgjidhje të pranueshme lidhur me obligimet që pushtetet lokale e kanë nga neni 35 i Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës e që ka të bëjë me kompensimin prej 70 % të vlerës së biletës për punëtorët udhëtarë të arsimit, 3 pagat suplementare dhe 3 pagat përcjellëse me rastin e pensionimit dhe me çështjen e shujtës 2 euro për çdo ditë pune.

I kujtojmë kryetarët e komunave, drejtorët e DKA-ve dhe institucionet tjera komunale se SBASHK-u ka dërguar në gjykatat kompetente paditë kundër komunave lidhur me tri pagat suplementare dhe 3 pagat me rastin e pensionimit dhe se organet e drejtësisë janë duke sjellë vendime pozitive . Po të kishin realizuar këtë kërkesë komunat përmes dialogut , atëherë të pensionuarit do të ndiheshin të nderuar dhe do të shprehnin respekt për institucionet komunale e po ashtu edhe do të kurseheshin mjete nga buxhetet komunale, të cilat mjete tani komunat janë të obliguara t'i paguajnë në emër të taksave gjyqësore dhe procedurave tjera.

Nëse institucionet komunale nuk reflektojnë gjatë këtyre ditëve dhe nuk nisin dialogun me ne, atëherë SBASHK-u do të mbledh shënimet për punëtorët arsimor udhëtarë dhe do t'i drejtohet gjykatave për këtë çështje dhe për shujtën e bindur se do të dalë fituese.

Pra kryetarë të komunave në shtator, nëse nuk reflektoni dhe nuk e zgjidhni dialogun, do të përballeni me veprime sindikale dhe me gjykatat.

Qeveritarët nuk kanë bërë asgjë për mësimdhënësit e sëmurë rënd

Prishtinë, 05.07.2017

Disa për poenë politik e disa për të fituar edhe ndonjë projekt nga ndërkombëtarët, gjendjen në arsim e kanë paraqitur me ngjyrat më të zeza aq sa një pjesë e prindërve respektin e lartë që kishin ndaj mësuesit të fëmijëve të tyre kanë filluar ta zëvendësojnë me urrejtje. Subjektet politike që ishin në pushtet, qoftë në nivelin lokal a qendror, arsimin e shpallnin prioritetet, por vazhdonin ta përdornin për të larë borxhin ndaj atyre që kishin vrapuar anë e kënd vendit për të siguruar vota duke i qerasur me pozita drejtorësh të shkollave.logo
Për ta ngritur cilësinë dhe për të qenë të gatshëm mësimdhënësit të ecin në hap me zhvillimet e hovshme teknologjike shteti duhet ta ndërrojë qasjen ndaj arsimit dhe duhet përfillur kërkesa e SBASHK-ut që punëtorët e arsimit që janë të goditur nga sëmundje të rënda të lirohen nga procesi arsimor dhe t'u jepen pensione dinjitoze. Ata njerëz sot e gjithë ditën shkojnë në shkollë sa për ta ruajtur vendin e punës dhe pagën dhe ndihen plot siklet që pas dekadave të punës së përkushtuar sëmundja e rënd nuk i lë të japin kontributin e tyre dhe shpesh edhe bëhen objekt talljeje nga një pjesë e nxënësve apo objekt ofendimi nga prindërit.
A mund të flitet për humanizëm të qeveritarëve lokal e qendror kur ata nuk bëjnë asgjë për këta njerëz, që sa ishin shëndosh u munduan me tërë dijen të kontribuojnë për arsimimin dhe edukimin e brezave e tani me hapin e rënduar nga sëmundja shkojnë në shkollë se ndryshe do të mbesin pa bukën e gojës. Nuk janë shumë në numër këta njerëz dhe shteti me pak angazhime do të siguronte mjete e do t'i dërgonte në pushim të merituar duke ua siguruar një pension të dinjitetshëm. Atyre pikërisht tani, kur sëmundja i ka rrënuar, u duhet dora e shtetit. U duhet ndihma që të jetojnë të qetë e të ndjehen mirë sepse dikush po mendon për ta.

Për ta ngritur cilësinë, mbase, duhet edhe të zbritet mosha e pensionimit në mënyrë që mësimdhënësit në moshën 60 vjeçare t'i lënë lamtumirën shkollës dhe të gëzojnë një pension meritor e në vend të tyre të vijnë kuadro të reja që në Kosovë ka mjaft dhe janë duke pritur me vite për të gjetur një vend pune.

Gjithë këto çështje i ka ngritur tani e sa kohe SBASHK-u. Qeveritë lokale e ajo qendrore mund të thonë se këto veprime kushtojnë, por ata duhet të kenë qasje të drejtë ndaj arsimit dhe të kuptojnë se sado buxhet i lartë që i dedikohet arsimimit të gjeneratave , ato mjete nuk janë shpenzime kot , po janë investime për të ardhmen e këtij vendi.
Është bërë ironik e bajat deklarimi "Arsimi është prioritet për shtetin. Duhet veprime dhe investime konkrete.

420 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar

Durrës, 26.06.2017

SBASHK-u ka shënuar arritje të konsiderueshme në realizimin e kresave të anëtarësisë dhe në mbrojtjen e të drejtave të të punësuarve në tërë sektorin e arsimit, qoftë përmes dialogut me institucionet qendrore e lokale, qoftë përmes grevave apo edhe dërgimit të çështjeve në gjykatat gjegjëse.sbashkdurres1
Një përkushtim i lartë është treguar edhe në krijimin e shërbimeve shtesë për të 22.000 anëtarët e vetë. Kështu SBASHK-u ka nënshkruar 118 marrëveshje për zbritje çmimesh për anëtarësinë me bizneset dhe institucionet shëndetësore e rekreative private , ka organizuar dhjetëra trajnime për dialogun social e po ashtu po vazhdon edhe me traditën e mirë për të dërguar një numër të konsiderueshëm, gjegjësisht 420 anëtarë nga e tërë Kosova për pushime 5 ditore në bregdetin shqiptar. Kryesia dhe Këshilli Drejtues i SBASHK-ut kanë autorizuar një komision që të bëj gjithë përgatitjet, ndërsa përzgjedhjen e pushuesve e kanë bërë organet sindikale nga komunat dhe Universitetet.

Mësimdhënësit dhe të punësuarit tjerë në arsimin e Kosovës shprehin respektin e dhe gëzimin që janë përzgjedhur nga kolegët e tyre dhe janë të bindur se nga këto pushime do të kthehen me përshtypje shumë të mira. . Ata kanë lavdëruar edhe Kryesinë e SBASHK-ut dhe komisionin 12 anëtarësh që ka punuar me përkushtim në mënyrë që pushimet të jenë sa më të organizuara.

" Me qëllim të organizimit sa më të mirë këtë verë pushimet i kemi filluar me 348 pushues , kurse 72 të tjerë do të na bashkëngjiten të mërkurën. Qëndrimi i tyre në buzëdet është një traditë që po vazhdon dhe sigurohet nga mjetet e grumbulluara në Fondin për rekreacion të SBASHK-ut. Ky aktivitet tradicional është njëri prej angazhimeve të shërbimeve të shumta në shërbim të anëtarësisë dhe premtojnë se do të vazhdohet edhe me aktivitete të tjera.sbashkdurres11
Komisioni për përgatitjen e pushimeve ka kryer me përpikëri detyrën dhe besoj se edhe këtë vit pushuesit do të kthehen me përshtypje të shkëlqyera , ashtu si kolegët e tyre në vitet e kaluara. Në pushime anëtarët e SBASHK-ut nga e tërë Kosova dhe këtë kohë do ta shfrytëzojnë për pushim të merituar pas angazhimeve të mëdha në procesin mësimor , por edhe do të kemi takime për të bashkëbiseduar për çështje sindikale dhe për arsimin në tërësi", thotë kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj , i cili ndodhet bashkë me pushuesit .
Këta pushues janë të zgjedhur nga shoqatat sindikale të institucioneve të Arsimit Parauniversitar nga gjithë Komunat e Kosovës dhe nga njësitë akademike të Universiteteve publike të Kosovës. Pushimi 5 ditor për ta sigurohet nga mjetet e grumbulluara në Fondin për rekreacion të SBASHK-ut.

SBASHK-u ka kryer përgatitjet për dërgimin e anëtarëve në bregdetin shqiptar

Lexojeni listën definitive të pushuesve nga komunat, Universiteti dhe kultura

Prishtinë, 21.06.2017

kd

Edhe këtë vit, krahas shumë aktiviteteve e arritjeve në shërbim të anëtarësisë, , SBASHK-u ka vazhduar edhe me traditën e mirë të dërgimit të anëtarëve nga e tërë Kosova në bregdetin shqiptar. Përgatitjet për aktivitet kanë nisur me kohë . I autorizuari nga Këshilli Drejtues, menaxheri për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, në cilësinë e kryetarit të komisionit për përgatitjen e dhe mirëvajtjen e pushimeve me bashkëpunëtorët kanë bashkëpunuar me kryetarët e niveleve komunale dhe me ata të Universiteteve në mënyrë që përzgjedhja të bëhet nga vetë shoqatat.kdd

Kryetari i Komisionit për pushime, Ymer Ymeri ka prezantuar para Këshillit Drejtues listat e përgatitura me emrat e gjithë pushuesve dhe ajo është aprovuar nga ky organ i lartë i SBASHK-ut.

Këshilli Drejtues njëzëri ka vendosur që:

1. Lista që publikohet është definitive dhe nuk mund të ndryshojë për as një arsye,

2. Nëse një individ i zgjedhur nga cilado shoqatë sindikale nuk mund të shkojë në pushime nga cila do arsye, ai nuk mund të zëvendësohet me një tjetër pas botimit të listave emërore,

3. Anëtarët e Këshillit Drejtues dhe Kryesisë së SBASHK-ut nuk mund të jenë pjesë e listës së pushuesve, pra ata nuk do të shkojnë në këto pushime,

4. Kryetari i Komisionit ka përzgjedhur anëtarët e komisionit nga të 7 regjionet ,

5. Anëtarët e komisionit do të kenë takim përgatitor dhe do të marrin detyrat konkrete,

6. Për orën e nisjes së autobusëve me pushuesit kryetarët e niveleve komunale dhe të SUSHK-ut do të informohen me kohë,

Anëtarë të nderuar të SBASHK-ut , kudo jeni, pasi ta keni lexuar me kujdes këtë shkrim dhe pasi të keni shikuar listën emërore të pushuesve jeni të lirë të dërgoni ndonjë vërejtje eventuale të argumentuar për ndonjë lëshim eventual që mund të ketë ndodhur në rastin e përzgjedhjes së pushuesve. Na shkruani lirisht në adresat tona elektronike: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. ose Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa..

Pason lista :

Komuna Emri dhe Mbiemri Shkolla Gjinia
Gjilan Shkurije Zubaku  Zijah Shemsiu  F
2 Ismete Hasani  Musa Zajmi  F
3 Xhevrije Haliti  Abaz Ajeti  F
4 Qefsere Sermaxhaj  Skënderbeu  F
5 Shemsije Berisha  Rexhep Elmazi  F
6 Safije Muja  Sadulla Brestovci  F
7 Shemsije Ahmeti  Selami Hallaqi  F
8 Akile Kastrati  Selami Hallaqi  F
9 Luljeta Latifi  Mehmet Isai  F
10 Shqipe Nuhiu  Mehmet Isai  F
11 Fikrie Qerimi  Thimi Mitko  F
12 Nafije Tosumi  Thimi Mitko  F
13 Ajnishah Alija  Ardhmëria 1  F
14 Hajrije Hyseni Gjimnazi F
15 Sanije Mustafa Nazmi Hoxha F
16 Isak Arifi  Ramiz Cernica  M
17 Refik Vranovci  Selami Hallaqi  M
18 Halit Isufi Shkolla e Muzikws M
19 Ekrem Muji  Ibrahim Uruqi  M
20 Ibrahim Salihu  Arbëria  M
21 Muharrem Halimi  Marin Barleti  M
22 Enver Zahiri  M. Idriz Gjilani  M
23 Shaban Bajrami  Agim Ramadani  M
24 Shefqet Bekteshi  Agim Ramadani  M
25 Ramiz Shabani  Nazim Hikmet  M
26 Zijadin Latifi  Liria  M
Novobërdë Xhevat Zeqiri  Asdreni M
Viti  Fatime Hasani Hasan Alia  F
2 Milikje Demelezi Njazi Rexhepi F
3 Misere Alidema  Halil Alidema  F
4 Mahije Halili Dëshmorët e Vitisë F
5 Kimete Maliqi  Jonuz Zejnullahu F
6 Selvete Dauti  Jonuz Zejnullahu F
7 Muhabi Bajrami  Hysen Tërpeza M
8 Mejdi Fazliu Kyuvendi i Lezhës M
9 Agim Zuka Safet Rexhepi M
10 Selim Hyseni Ahmet Hajdari M
11 Fehmi Neziri  Drejtoria e Arsimit  M
12 Isak Berisha  Ndre Mjeda  M
13 Basri Halabaku Bafti Haxhiu M
14 Nuhi Hasani Mirali Sejdiu M
Kllokot Ismail Arifi  Gjon Serreqi  M
Kamenicë Shukri Morina Xhavit Ahmeti M
2 Qani Ramadani  Sejdi Kryeziu M
3 Besim Kryeziu Metush Krasniqi M
4 Bektesh Vokshi Dëshmorëte Kombit  M
5 Minir Dermaku Sadri Misini M
6 Mefail Maliqi  Xhelal Sopi M
7 Shefqet Sinani  Idrzi Seferi M
8 Hajrulla Kastrati Avni Rrustemi  M
9 Jashar Sermaxhaj  Skemderbeu  M
10 Mehmet Osmani  Nuhi Bega  M
11 Ilirjanë Jusufi Andrea Durrsaku  F
Udhëheqës Emine Rashiti  Andrea Durrsaku  F
Shtime Sanije Hasaj Emin Duraku  F
2 Lutfi Rushiti  Emin Duraku  M
3 Tafa Iballi  Emin Duraku  M
4 Rexhep Brahimi  Lasgush Poradeci  M
5 Salih Salihu Avdullah Shabani M
6 Emrush Rashiti  Bajram Curri M
Kaçanik Fiqrije Nallbani  Teknike Profesionale F
2 Gyltene Baftiu Kadri Zeka  F
3 Giltene Raka Agimi F
4 Izedije Gula Emin Duraku  F
5 Zumer Jaha Emin Duraku  M
6 Rexhep Ilazi  Qamil Ilazi  M
7 Naim Zeneli  Idriz Seferi  M
8 Bafti Kuçi Naim Frashëri M
9 Daut Shehu  Skëndërbeu M
10 Gani Shabani Nazmi Osmani  M
H.Elezit Vebi Ramuka Dardania M
2 Ismail Bela Ilaz Thaçi M
Ferizaj Mehreme Nuhiu  Ahmet Hoxha F
2 Shahe Hoxha Ahmet Hoxha F
3 Hanumshahe  Rushiti  Jeronim De Rada  F
4 Sabrije Fazliu Ismail Qemali  F
5 Sadije Shllaku  Tefik Çanga F
6 Fatmire Zahiri  Tefik Çanga F
7 Idrisha Bytyqi  Besim Rexhepi F
8 Zejnie Kryeziu Ardhmëria Jonë F
9 Mevlyde Jashari  Ardhmëria Jonë F
10 Majlinda Zeqiri  Qendra e Kompetencës  F
11 Hanife Salihu Qendra e Kompetencës  F
12 Fadil Selmani  Abetarja M
13 Mehmet Sylejmani  Shaban Hashani  M
14 Ramiz Shabani Jeta e Re  M
15 Sahit Shabani  Naim Frashëri M
16 Vehbi Lohaj  Ali Hadri  M
17 Fazli Fazliu Kuvendi i Arbërit M
18 Ismajl Hoxha Dëshmorëte Koshares M
19 Mustafë Mahmuti  Kemajl; Hetemi  M
20 Xhevat Aliu Shkolla Mesme Ekonomik M
21 Nijazi Reçica Vezir Jashari  M
22 Sulejman Azizi  Gjon Serreqi  M
23 Hamdi Osmani Gjon Serreqi  M
24 Ziber Asllani  Astrit Bytyqi M
25 Eqrem Ejupi Bilall Shala M
26 Jakup Gashi GanimeteTerbeshi M
27 Basri Heta  Visar Dodani M
28 Fadil Sejdiu  Pjeter Bogdani  M
29 Shaban Plakaj  Elena Gjika M
30 Mustafë Lumallari  Çesk Zadeja M
Shtërpcë Hamdi Rushiti  Anton Santori  M
2 Hamdi  Aliu  Razim Cokli M
Udhëheqëse Mamudije Rudi  Emin Duraku  F
Vushtrri Sahide Mehana Mustafe Venhari F
2 Sela Hajra Nedakoc F
3 Sulltanie Xhosha Bahri Haxha F
4 Drita Maxhuni Rilindja F
5 Mihrie Halili SHMU-1 F
6 Teuta Azemi Eqrem Qabej F
7 Osman Ademi Naim Frasheri M
8 Ali Krasniqi Deshmoret-Zhilivode M
9 Milazim Sejdiu SHMU-2 M
10 Latif Kosumi Lutfi Musiqi M
11 Faik Hyseni  Mustafe Shyti M
12 Hajrullah Fejza Latif Berisha M
13 Bedri Imeri Enver Hadri M
14 Muhamet Thaçi Reznik M
15 Shaip Ibrahimi Ali Kelmendi M
16 Mexhit Maloku Lumni Surdulli M
17 Shefqet Ahmeti Liria M
18 Lutfi Feka Anton Z.Cajupi M
Prishtinë Bahtir Sopjani Teuta M
2 Feriz Dobratiqi A.Z.Çajupi M
3 Hevzi Dodaj Shkendija M
4 Besnik Sadiku Ardhmeria  M
5 Avdush Rexhepi Buzeqeshja M
6 Fatmir Bekteshi Xixillonjat M
7 Mehdi Godeni Fatosat M
8 Rexhep Gashi Avni Rrustemi M
9 Artan Dragusha Nexhmi Mustafa M
10 Gani Bekteshi Azemi e Salihu M
11 Sabri Aliu Filip Shiroka M
12 Rexhije Sylejmani Xhemajl Mustafa F
13 Gezime Bajrami Sh Gjelber F
14 Sevdije Dili Hilmi Rakovica F
15 Lumnije Pervetica Zenel Hajdini F
16 Shukrie Verbovci Emin Duraku F
17 Besa Bajrami Dardania  F
18 Vjollce Zogaj Faik Konica F
19 Bahrije Ismjli Pjeter Bogdani F
20 Selvete Lutolli Asim Vokshi F
21 Shqipe Dreshaj Abdyl Frashëri F
22 Bukurije Kameri Mitush Kurteli F
23 Naser Gashi Isa Boletini M
24 Salih Avsullahu Rilindja M
25 Haqif Fana Iliria M
Obiliq Fatime Sadiku Ibrahim Rugova F
2 Enver Berisha Ibrahim Rugova M
3 Fatmir Mjeku Migjeni M
4 Hamit Doda Ismajl Dumoshi M
5 Ali H krasniqi Naim Frasheri M
6 Zejush Misini Abdurrahman Gerguri M
Udhëheqës Xhevahire Haxhiu Eqrem Qabej F
Podujevë Hilmi Kadriu Enver Maloku M
2 Agim Hamza Enver Maloku M
3 Ali Sfishta Rilindja M
4 EnverJonuzi Hamit Sejdiu M
5 Daut Mustafa Shefki Kuleta M
6 Lahe Berisha Luigj Gurakuqi M
7 Kaltrina Mulolli Afrimi e Fahriu F
8 Ime Babatinca Ibrahim Rugova F
9 Zahide Kadriu Hyzriu e Samiu F
1 Fexhrie Haliti Jahe Hasani F
11 Adem Gajtani Zehir Pajaziti M
12 Agim Neziri Ecrem Cabeja M
13 Bislim Pervetica Fan.S.Noli M
14 Ismail Musliu Kadri Kadriu M
Universiteti Arbane Pllana-Dibra AQ-Rektorati F
2 Aferdita Buqani F. Edukimit F
3 Hajrullah Hajrullahu AQ-Rektorati M
4 Hafiz Murtezani F. Bujqesise M
5 Azem Kyçyku F.Maknieris M
6 Hasime Shehu F.Edukimit F
7 Nuhi Namani FSHMN M
8 Syle Barani FSHMN M
9 Hilmi Vardari Administrat M
10 Safet Thaqi AQ-Rektorati M
Bibloteka Remzi Demolli Bibloteka M
Qendra e stu Shukri Krasniqi Qend Stud M
2 Fehmi Sinani Qend Stud M
Teatri Komb  Ismet  Azemi Tatri Kombetar M
F. Kosove Miradije Rama Hivzi Sylejmani F
2 Vahide Luzhnica Mihajl Grameno F
3 Mihane Salihi Selman Riza F
4 Zejnie Nuredini Hoxhe Kadriu F
Malishevë Zahide Kastrati Hamdi Berisha  F
2 Fahrije Berisha  Ismajl Qemali  F
3 Zade Zogaj  Afrim Krasniqi  F
4 Fatmir Bytyqi   28 Nëntori  M
5 Demush Krasniqi Visar Krasniqi  M
6 Bedri Gashi  Gjergj Kastrioti  M
7 Bujar Kastrati  Ruzhdi Xhyliqi  M
8 Qemajl Krasniqi Salih Bytyqi M
9 Shpejtim Krasniqi  Hasan Prishitna  M
10 Hamdi Reshitaj   Ramadan Morina M
11 Elmi Thaçi  Labinot Krasniqi M
12 Qazim Kastrati  Emin Duraku M
13 Shpejtim Sertolli  Qendra e Kompetencës" M
14 Hajrush Kavaja   Ismet Jashari M
Udhëheqëse Feriz Jashari Zenel Hajdini M
Mitrovicë Shefqet Selmani Gjimnazi  F.Bardhi  M
2 Munira Haxhiq  Frank Bardhi  F
3 Zyla Hasani Skenderbeu  F
4 Mevlude Sejdiu Gezimi Yne  F
5 Ferdane Sejdiu Eqrem Qabej  F
6 Zeliha Idrizi Abdullah Shabani  F
7 Osman Fejza Bislim Imeri  M
8 Faik Mustafa Bedri Gjinaj  M
9 Nexhmije Baruti Xheladin Deda  F
10 Xhylazim Peci Musa Hoti  M
11 Qerkin Ferati Xhevat Jusufi  M
12 Sinan Tupella Shemsi Ahmeti  M
13 Shake Berisha Arkitekt Sinani  F
14 Fazli Azemi Arkitekt Sinani  M
15 Hysen Beqiri  Sefedin Smakolli  M
16 Osman Osmani  Fazli Grajqevci  M
17 Arta Haxhimehmeti  Hasan Prishtina  F
18 Behram Bala  Avni Shabani  M
19 Skender Shala  Migjeni  M
20 Ismet Behrami  Bislim Hajdari  M
21 Florije Peci Elena Gjika  F
Leposaviq Arban Halili Kadri Bistrica M
Zveqan Fatmir Peci Isa Boletini M
Skenderaj Ramë Miftari Vellezrit Frasheri M
2 Rrustem Ademi Bashkim Sadiku M
3 Shaban Lushtaku Ilir Lushtaku M
4 Selim Xhema Nena Zahide M
5 Habib Rama Enver Haliti M
6 Sylë Abazaj Migjeni M
7 Ismet Smaka Kuvendi Drenices M
8 Beqir Gjinovci Elena Gjika M
9 Fadil Shabani Ismet Rrahmani M
10 Mustafë Mustafa Ismet Uka M
11 Ibrahim Birimxhiku Idriz Barani M
12 Nezir Shala Faik Dragaj M
13 Adem Shala Faik Dragaj M
UM  Abaz Ibrahimi FX& FSHA M
Gllogovc     Maliq Fanaj Bajram Curri M
2 Rexhep Ahmeti Arif Shala M
3 Serbeze Spahiju Abedin Bujupi F
4 Fatmir Xani Zenel Hajdini M
5 Jah  Ademi Rilindja M
6 Naim Hasi Rasim Kicina M
7 Ismet Thaçi Hasan Prishtina M
8 Shehide Demaj Shote Galica F
9 Izet Bytyqi Luigj Gurakuqi  M
10 Aziz Shabani Mehmet Gradica M
11 Latif Kukaj Halil Bajraktari M
12 Rizah Zaraj Gj. K.-Skenderbeu M
13 Shpresa Elshani Fehmi Lladrovci F
14 Nazmi Gashi Fehmi Lladrovci M
15 Ramadan Hoxha Gani Elshani M
Udhëheqëse Bajram Shala Xhevat Jusufi M
Istog Abedin Kabashi  Mithat Frasheri  M
2 Florije Blakaj  Mithat Frasheri  F
3 Nushe Berisha   Martin Camaj F
4 Hyrije Shatri  Martin Camaj F
5 Qazim Shatri Martin Camaj M
6 Sejdi Gerguri  Fan S Noli M
7 Ferit Vuthaj Haxhi Zeka M
8 Tahir Ademaj  Trepça  M
Pejë Fitnete Emra   Pellumbat e Paqës F
2 Nekibe Spahiu  Pellumbat e Paqës F
3 Bahrij Kasapolli   8 Marsi F
4 Sakibe Ademi   8 Marsi F
5 Florie Shala  Pjeter Budi  F
6 Ajmone Shala   Ali Hadri F
7 Ajmone Mulaj  Ali Hadri F
8 Fatime Kastrati  Xhemajl Kada F
9 Nemide Begolli  Asdreni F
10 Zejnije Tafilaj   Hil Mosi F
11 Brahim Pelaj  Hil Mosi M
12 Sefedin Berisha  Rilindja  M
13 Arben Berisha  Bedri Pejani  M
14 Jeton Cukaj  Bedri Pejani  M
15 Gazmend Shala  Shaban Spahija M
16 Sali Beqiraj Shaban Spahija M
17 Xhafer Avdyli   Zef Serembe M
18 Ramë Nikçi  Haxhi Zeka M
19 Skender Muçolli Skënderbeu M
20 Sokol Muriçi  Përparimi  M
21 Isa Pelaj  Lidhja e Pejës M
22 Ibrahim Boqolli 28 Nëntori M
23 Nimon Gashi  28 Nëntori M
24 Isa Lataj Dardania M
25 Abaz Panxhaj  Mehmet Shoshi M
 26 Muhamet Shala Komisioni Qendror M
Junik Ukshin Sallaj   Edmond Hoxha M
 2 Ismet Himaj Edmond Hoxha M
Deçan Mentor Dautaj  Lifhja e Prizrenit M
2 Nurije Lokaj   D e Vokshit F
3 Ajshe Sadrijaj  Vëllezrit Frasheri F
4 Shkelzen Shabanhaxhaj Sylë Alaj M
5 Kushtrim Tafaj  Isa Boletini  M
6 Mujë Dabiqaj  Sylejman Vokshi M
7 Mustafë Avdimetaj  D e Kombit M
8 Smajl Dukaj  Rexhep Karijaj  M
9 Arif Ukaj  Lan Selimi M
Klinë Hxhi Salihu Isa Boletini M
2 Lekë Lekaj  Luigj Gurakuqi M
3 Bardhec Laci Ali Krasniqi M
4 Bajram Nimanaj Nënë Tereza M
5 Ramë Bajraktari Tre Dëshmoret M
6 Hamdi Bashota  Xheve Ladrovci M
7 Ismail Gashi  Deshmoret M
8 Deda Tunaj  Fehmi Agani M
9 Ramadan Limani  Fehmi Agani M
10 Lekë Gojani  Atë Gjergj Fishta ' M
11 Frrok Toplanaj  Motrat Qiriazi M
12 Sadik Maloku  Esat Mekuli M
Mamusha Mustafa Kruezi Anadolu M
Rahovec  Rasim Fazliu  Faik Konica M
2 Januz Lushi  Skender Kastrati M
3 Agim Morina Sakip Bellaqa M
4 Samedin Zeka  Dëshmoret e Lirisë M
5 Ganimete Dellova  Bajram Curri F
6 Nusrete Peni Hamëz Thaçi F
7 Tekija Kollari Bekim Sylka M
8 Bedri Dula  12 Maji M
9 Qerim Berisha  Rudolf Walther M
10 Osman Halilaj  31 Marsi M
11 Vahdet Kollari  S, Mullabazi Mici M
12 Halim Kelmendi Isa Boletini M
13 Hysen Haxhijaha Xhelal Hajda Toni M
14 Driton Bytyqi Dëshmoret e Zatriqit M
Udhëheqëse Avdullah Bujupi  Xhemajl Kada M
SBASHK Blendor Shatri   M
Lipjan Abedin Bekteshi Ismajl Luma M
2 Ylber Krasniqi Ibrahim Krasniqi M
3 Ismet Bytyqi Haradin Bajrami M
4 Sami Jashari Ernest Koliqi M
5 BeqirMurati  Drita M
6 Hysni Bytyqi Hasan Z Kamberi M
7 Shefki Kadriu Ibrahim Banushi M
8 Ragip Behluli Zenel Hajdini M
9 Musa Shala Fehmi Agani M
10 Hasan  Mustafa Migjeni M
11 Florim Syla Emin Duraku M
12 Bahtir Bahtiri Dy Dëshmoret  M
13 Imer Smajli Ulpijana M
14 Rashit Rashiti Adem Gllavica M
15 Salih Mustafa Vellezerit Frasheri M
16 Xhezahir Rizani 4 Deshmoret M
Dragash Fadil Halimi Ilmi Bahtijari M
2 Ramadan Emini Samidin Emini M
3 Refki Krasni Shaban Shabani M
Gjakovë Kadri Alijaj   Dy Deshmorët  M
2 Sadri Cahani  Z.Rexha  M
3 Shefqet Maloku  Z Rexha  M
4 Bardhyl Bardhi   Hajdar Dushi  M
5 Drita Nixha   H, Dushi  F
6 Tomë Lleshdedaj  Gjergj Fishta  M
7 Zekije Spahija  K.Rizvanolli  F
8 Muharrem Kurti   Hysni Zajmi  M
9 Hamdi Kasumaj  Deshmoret e Kombit ' M
10 Bejkere Morina   H.Hoti  F
11 Gani Jaha  P, Muqaj M
12 Miftar Gjuraj  7 Shtatori M
13 Sherif Krasniqi  Kongresi I Manastirit  M
14 Vlora Dushi  M, Kepuska  F
15 Arben Sufaj   Kadri Kusari  M
16 Rafete Muhaxhiri  Selmon Riza  F
17 Gjylsyme Brovina  Ganimete Terbeshi  F
18 Qazim Shabani   J.Salihu  M
19 Sadik Hoti  A.Berisha  M
20 Hamez Ahmetaj   8 Deshmoret  M
21 Vlora Mejzini  Emin Duraku F
22 Xhelal Gexha  Y. Morina  M
23 Vitore Komoni   Zef L Marku  F
24 Agron Avdijaj Ukshin Miftari M
25 Qefsere Kumnova   Prenk Jakova  F
UPZ Naser Buzhala UPZ M
1 Xhevat Kallaba UPZ M
Udhëheqës: Avdullah  Krasniqi Ibrahim Krasniqi M
2 Vlora Rexhepi Berisha   F
3 Aferdita Ahmeti   F
Prizren  Luljeta Maliqi EMIN DURAKU-PRIZREN F
2 Elvane Babuna EMIN DURAKU-PRIZREN F
3 Shyqerie  Bytyçi ZENUN COCAJ - PRIZREN F
4 Behajdin Berisha FATMIR BERISHA - PRIZREN M
5 Murat  Ajazaj DESHMORET E ZHURIT-PRIZREN M
6 Abedin  Begaj DESHMORET E ZHURIT-PRIZREN M
7 Ramuš  Abdi METO BAJRAKTARI-PRIZREN M
8 Rebiha  Imami GJ.GJON BUZUKU-PRIZREN F
9 Xhafer Basha Nazim Kokollari-Budakova- PRIZREN M
10 Besim Ukimeraj BESIM NDRECAJ-PRIZREN M
11 Fatmire Sejdiu MIDHAT FRASHERI-PRIZREN F
12 Idriz Ukaj Dëshmorët e Kabashit - PRIZREN M
13 Sutjeska  Fanaj Special School Nënë Tereza Sh.S. Lidhja e Prizrenit-Prizren F
14 Hanife Nurkollari MUSTAF BAKIJA F
15 Behar Beshiri NEFIT JUSUFI SKOROBISHT M
16 Semra Arzuallxhiu 11 Marsi  F
17 Ruždi Bego 11 Marsi  M
18 Selim  Bajrami MATI LOGORECI-PRIZREN M
19 Elmaz Jedrashi Qendra e Kompetences  F
20 Bajram  Bajrami EKREM REGJALUBIZHDE, Prizren M
21 Nazmi   Hoxha 22 Dëshmorët- PRIZREN M
22 Abdurrahman Hoxha Lekë Dukagjini 11 Marsi-Prizren M
23 Minavere Bytyqi Lekë Dukagjini Petrovë-Prizren F
24 Bajram  Deliaj Lekë Dukagjini 11 Marsi-Prizren M
25 Mehmet Shala MIC SOKOLI-PRIZREN M
26 Agim   Mahmuti FADIL HISARI-PRIZREN M
27 Dijana  Rogova Lef Nosi Prizren-Prizren F
28 Rexhep Bllaca  IBRAHIM FEHMIU-PRIZREN M
29 Shani Osmanaj Hasim Maliqaj- PRIZREN M
30 Selman Xhekaj NAZMI BUDARI-PRIZREN M
31 Nail  Krasniqi ANIF MUJI-PRIZREN M
32 Gjylserene Gjergjizi MOTRAT QIRJAZI-PRIZREN F
Suharekë Halil Cikaqi 28 Nentori M
2 Hysen Kryeziu Rilindja M
3 Selim Tahiri Besim Ndrecaj M
4 Imer Kadolli SHM Profesionale M
5 Haki Haziraj Deshmoret e Grejkocit M
6 Bali Krasniqi Dituria M
7 Sejdi Gashi Iliria M
8 Maliq Gashi Ismet Jashari M
9 Ismet Bylykbashi Shkendija M
10 Bukurije Vata Skenderbeu F
11 Kimete Berisha Jeta e Re F
12 Ramiz Sopa V.Frasheri M
13 Sheqerije Zyrapi Kongresi Manastirit F
14 Faza Bytyci Shaban Mazreku F
15 Hedije Krasniqi Skender Luarasi F
16 Feride Shehu 17 Shkurti F
17 Shemsije Bytyqi Destan Bajraktari F
Udhëheqësi Nasibe Kermeni  Ramë Bllaca F

Rrjedha e procesit zgjedhor në Shoqatat Sindikale në Komunën e Gjilanit

Gjilan, 21.06.2017

gj

SBASHK-u ka shpallur vitin 2017 vit zgjedhor. Këshilli Drejtues si organ më i lart i organizimit sindikal e ka paracaktuar agjendën e zgjedhjeve nëpër shoqata dhe institucione arsimor si në ato të arsimit parauniversitar edhe ato universitar.
Kjo agjendë është duke u respektuar edhe nga Komuna e jonë. Zgjedhjet janë mbajtur gati se në të gjitha institucionet arsimore.
Komuna e jonë i ka 37 institucione arsimore dhe gati se në të gjitha këto institucione janë mbajt zgjedhjet dhe janë kryer me sukses. 

gjil

Jemi drejt finalizimit dhe përmbylljes së këtij procesi shumë të rëndësishëm të organizimit sindikal.
Nga këto zgjedhje lirisht mund të nxjerrim përfundime se po dalim më të konsoliduar dhe në numër më të madh, që donë të thotë se numri i anëtarësisë po rritet çdo ditë e më tepër.
Shoqatat Sindikale i kanë konvokuar që nga muaji shkurt Kuvendet zgjedhore dhe në to është debatuar gjerë e gjatë për veprimtarinë sindikale qoftë në rrafshin lokal, qoftë në rrafshin republikan.gjill
Punëtorët arsimorë janë shumë të kënaqur me aktivitetet sindikale dhe të arriturat brenda kësaj periudhe katër vjeçare.

Me respekt,
Blerim Mehmeti
Kryetar i SKAF&AM

Ma artikuj...

 1. Rrjedh e mirë e zgjedhjeve sindikale edhe në UP
 2. SBASHK-u po fiton në gjykatë betejat me komunat
 3. SHFMU "Dr.Ibrahim Rugova" i bashkohet SBASHK-ut
 4. Ftesë publike e SBASHK-ut drejtuar koalicioneve e subjekteve garuese në zgjedhjet e parakohshme
 5. SBASHK-u mori pjesë në konferencën e ETUCE-së në Bruksel
 6. SBASHK nënshkruan marrëveshje me Spitalin Amerikan
 7. Fuqizimi i femrave në SBASHK dhe në pozita udhëheqëse
 8. Vazhdon forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social
 9. SBASHK-u mes sindikatave të arsimit nga e tërë Evropa
 10. Kuvendi i SAF e SAM për komunën e Vushtrrisë mbajti takim pune
 11. Vazhdojnë aktivitetet nëpër komunat e Kosovës
 12. Kryetari i SBASHK-ut takon kryetarët e shoqatave sindikale në Obiliq
 13. Kuvend i suksesshëm pune i SAF e SAM në Rahovec
 14. Ministri Kujtim Shala u takua me delegacionin e SBASHK-ut
 15. Një ngjarje e veçantë për sektorin e arsimit në Kosovë
 16. Çka tregoi takimi i Këshillit Drejtues i SBASHK-ut
 17. U mbajt Kuvendi i punës i SAF E SAM të Prizrenit
 18. SBASHK-u vazhdon të forcojë kapacitetet për udhëheqje të dialogut social
 19. SBASHK-u i drejtohet me ftesë publike Kryeministrit Mustafa dhe Kabinetit të tij qeveritar
 20. SBASHK mes sindikatave evropiane e botërore në Bruksel në diskutime për sektorin e arsimit
 21. Arsimimi dhe edukimi i brezave është mision i shenjtë
 22. Kuvend i frytshëm pune i SAF e SAM në Podujevë
 23. U mbajt Kuvendi i punës i SAF e SAM të Vitisë
 24. Kuvend zgjedhor në Klinë, Kuvend pune në Pejë
 25. SBASHK-u në mbrojtje të institucioneve arsimore dhe të personalitetit të mësuesit
 26. Kuvende zgjedhore në Kuvendet e SAF e SAM të Rahovecit e Suharekës
 27. U mbajt Kuvendi zgjedhor i Sindikatës së Arsimit Fillor e të Mesëm të Lipjanit
 28. SBASHK-u ka nisur me agjendën e takimeve nëpër komuna
 29. SBASHK u takua me Ministrin Mahir Yagcilar
 30. SBASHK-u merr mbështetje nga mësimdhënësit lidhur me ndryshimin e Ligjit për pagat
 31. Me angazhimin e SBASHK-ut, projektligji për pagat do të rishikohet
 32. SBASHK-u kundërshton Projektligjin për pagat
 33. SBASHK- u apel Internacionales Botërore të Arsimit për Kosovën në UNESCO
 34. Gëzuar Festat e Fundvitit nga SBASHK-u
 35. SBASHK-u u takua me Ministrin e MASHT, Prof. Dr. Arsim Bajrami
 36. SBASHK-u në mesin e sindikatave të arsimit të 44 shteteve evropiane në Konferencën e ETUCE-së në Beograd
 37. Kanë nisur takimet e përfaqësuesve të Qeverisë dhe SBASHK lidhur me Ligjin për vitet 90-ta
 38. Ftesë për ankand publik
 39. SBASHK-u mori pjesën në Konferencën për kurrikulin e ri
 40. SBASHK-u u takua me Ministrin e Kulturës , Kujtim Shala
 41. Kryetari i SBASHK-ut vizitoi DKA-në në Pejë
 42. Kryeministri Mustafa në orët e pasditës u takua me SBASHK-un
 43. Qeveria Mustafa e do grevën në arsim
 44. Delegacioni i SBASHK-ut mori pjesë në Kongresin V të Sindikatës së Arsimit të Malit të Zi
 45. SBASHK-u u takua me shefen e Grupit Parlamentar të NISMA ,znj. Valdete Bajrami
 46. SBASHK-u do të reagojë sa herë që institucionet nuk respektojnë ligjet
 47. SBASHK-u vazhdon të kërkojë mbështetjen e Grupeve Parlamentare
 48. SBASHK-u vazhdon angazhimet në shërbim të kërkesave të anëtarësisë
 49. Forcohet bashkëpunimi i sindikatave tjera me SBASHK-un
 50. U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në Kastriot ( Obiliq)

Butoni posht