Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK në Konferencën "Migrimi dhe Edukimi" në Bruksel

aaaasSBASHK në Konferencën "Migrimi dhe Edukimi" në Bruksel
Angazhime në shërbim të arsimimit sa më të mirë të fëmijëve të migruar

Bruksel, tetor 2019.
Prishtinë 17.10.2019
aaaa2aOrganizuar nga Komiteti i Sindikatave Evropiane për Arsim(ETUCE) dhe Federata e Punëdhënësve të Arsimit ( EFEE ), është mbajtur në Bruksel Konferenca "Migrimi dhe Edukimi" mbështetur financiarisht nga Komisioni Evropian. Në këtë takim me rëndësi kanë marrë pjesë te gjitha sindikata e arsimit anëtare te ETUCE-s e në mes tyre edhe dy përfaqësues të SBASHK-ut.
Konferencën e hapi kryetarja e ETUCE-së, znj.Christine Blower, e cila përshëndeti pjesëmarrësit dhe i informoj për temën e Konferencës, po ashtu edhe kryetari i EFEE MIchaelv Moriarty, Susan Flocken Drejtoreshë Evropiane e ETUCE-së,Daniel Wisniewski Sekretar i përgjithshëm i EFEE, Riikka-Maria dhe Prof.Nihad Bunar,Jorg Tagger nga zyra qendrore e Komisionit Evropian për dialog social paraqiten rëndësinë dhe format e zhvillimit të dialogut social ne nivel Evropian. Konferenca vazhdoi punimet edhe ditën e nesërme ne objektin ne ndërtesës së Parlamentit të Komisionit Evropian.
3aaa3Përfaqësuesit e SBASHK Ymer Ymeri dhe Rrezarta Bytyqi Bahtjari kanë pasur takime të shumta me kolegë sindikalistë nga vende të ndryshme të Evropës dhe kanë dhënë kontribut gjatë Konferencës.
Fakti se ka shumë popullatë të cilët nga arsye të ndryshme migrojnë nëpër vende të ndryshme të botës, kjo konferencë është mbajtur për ta gjetur rrugën më të mirë drejt shkollimit të emigrantëve.
Në pjesën e parë të konferencës u zhvilluan shumë debate rreth Migrimit dhe Edukimit, si dhe për dialogun social qe duhet të zhvillohet ne relacionin mësues, prind dhe nxënës.
Ndërsa pjesa e dytë është zhvilluar me punëtori të cilat u ndanë në tri grupe dhe zhvilluan biseda te ndryshme rreth kësaj teme duke dhënë edhe propozimet e tyre duke raportuar ne pjesën qendrorë të konferencës.
Pjesën përmbyllëse të ditës së parë e prezantuan drejtoresha e përgjithshme e ETUC-ës, znj.Susan Flocken dhe sekretari gjeneral z.Daniel Wisniewski.

aaaa4a"Për refugjatët, marrja e një arsimi është mënyra më e mirë për t'u bërë anëtare të plota në vendet e tyre pritëse. Prindërit dhe fëmijët e tyre përfitojnë intelektualist dhe shoqërisht nga ndjekja e shkollës, ku mësojnë për shoqërinë në të cilën ata jetojnë. Azilkërkuesit, në pritje të një vendimi për të ardhmen e tyre, kanë nevojë për kurse themelore gjuhësore - veçanërisht nëse ata janë të mitur të pashoqëruar. Për migrantët pa dokumente, qasja në një arsim bazë siguron stabilitet dhe një pamje të rregullsisë në jetën e tyre, përveç rritjes së vetëvlerësimit. E drejta për arsim kërkon që shtetet të sigurojnë qasje në shërbime arsimore dhe burime financiare, në mënyrë që askush të mos privohet nga shkollimi bazë, në minimumin e zhveshur", janë shprehur ata.

Kërkesë për shprehje të interesimit

aaaaasbashk Kërkesë për shprehje të interesimit
SBASHK do të përgatit trajnerë për 5 trajnimet e licencuara
Prishtinë 16.10.2019
Të nderuar ju kujtojmë se SBASHK ka planifikuar të organizojë trajnim për trajnerët e mundshëm për trajnimet e licencuara të SBASHK-ut në MASHT. Trajnimi do të organizohet më 25, 26 dhe 27 tetor në Durrës. Një kandidat mund të jetë pjesë e vetëm një trajnimi. SBASHK-u heq shpenzimet e qëndrimit dhe ushqimit, kurse çështjen e udhëtimit duhet ta zgjedhin pjesëmarrësit në këto trajnime.
Kandidatët që kryejnë me sukses trajnimin e caktuar marrin certifikatë të trajnerit, që vlen dy vite dhe janë trajnerë të SBASHK-ut për lamini në të cilën marrin certifikatën e trajnerit.
Të interesuarit për të marr pjesë në këtë aktivitet trajnues duhet të dërgojnë CV-it e tyre në SBASHK duke saktësuar se për cilin trajnim do të trajnohen dhe se largu deri më 24 tetor duhet të vijnë në selinë e SBASHK-ut për të nënshkruar kontratë me SBASHK-un me të cilën saktësohet, veç tjerash, se këta trajnerë do të mbajnë trajnimin e parë pa pagesë, trajnim ky që do të jetë vlerësues për trajnerin e certifikuar për të parë nëse ai ka arritur njohuri të mjaftueshme për të vazhduar me trajnimet që do të organizohen nga SBASHK nëpër komunat e Kosovës.
Në këto trajnime mund të marrin pjesë vetëm ata që paraprakisht kanë kryer vetë trajnimin gjegjës organizuar nga SBASHK.
Këto janë 5 trajnimet për të cilat do të përgatiten trajnerët e SBASHK-ut:
1. Edukimi media dhe roli në zhvillimin shoqëror e demokratik,
2. Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social,
3. Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar,
4. Mësimdhënia e gjuhës shqipe dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor e të mesëm,
5. Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie

SBASHK-ut vazhdojnë t’i shtohen radhët

Edhe Universiteti "Fehmi Agani" i Gjakovës bashkë e në SBASHK


Një moment i veçantë nga kjo viztë pune ishte takimi i delegacionit të SBASHK-ut me rektorin e Universitetit "Fehmi Agani", prof. ass. Dr. Artan Nimani. Ai ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim mes tij, stafit udhëheqës dhe SBASHK-ut duke përgëzuar z. Denis Spahija dhe të punësuarit këtu që janë bërë pjesë e SBASHK-ut.
Falë angazhimit të vazhdueshëm te SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë dhe punës së përkushtuar sindikale të kryetarit të Sindikatës së Universiteteve, të Kosovës , Bardh Bardhi dhe kryesisë është shtuar dukshëm numri i anëtarëve të SBASHK-ut edhe në Universitetet e Kosovës .72130294 437981946844046 9025509731115991040 n
Në një takim përmbajtjesor në ambientet e Universitetit "Fehmi Agani" edhe të punësuarit në këtë institucion të respektuar arsimor kanë shprehur vullnetin për t'u bërë pjesë e SBASHK-ut. Pjesë e këtij takimi kanë qenë edhe kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, kryetari i SUSHK-ut, Bardh Bardhi dhe juristi në SBASHK, Blendor Shatri.
Në hapje të këtij takimi kryesuesi i Këshillit Inicues , Denis Spahija ka përshëndetur mysafirët e takimit e pastaj ka shtuar se edhe të punësuarit e këtij institucioni të lartë arsimor kanë shprehur vullnetin për t'u bërë pjesë e SBASHK-ut ngase kanë vërejtur se kjo sindikatë është duke u angazhuar me përkushtim dhe se ka shënuar rezultate e arritje të konsiderueshme.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka uruar pjesëmarrësit që po bëhen pjesë e SBASHK-ut e pastaj ka folur për arritjet, por edhe për sfidat me të cilat është përballur e pritet të përballet kjo sindikatë duke shtuar se ndjehet krenar që edhe Universiteti "Fehmi Agani" i Gjakovës erdhi bashkë e në SBASHK.
Kryetari i SUSHK-ut, Bardh Bardhi ka uruar kolegët e tij dhe ka kujtuar se numri i anëtarëve të SBASHK-ut ka universitetet, por edhe nga shkenca e kultura ka shënuar rritje të vazhdueshme dhe kjo shton forcën dhe angazhimet në SBASHK drejt arritjeve të reja. Ai ka kujtuar se një arritje e madhe, krahas 0.5 % për çdo vit shërbimi, Ligji i viteve të 90-ta, Korrigjimet në Ligjin e pagave , është edhe fakti se falë angazhimit maksimal u arrit të nënshkruhej Kontrata e Arsimit të Kosovës, në të cilën janë përfshirë edhe Universitetet.
Jasharaj, Bardhi dhe Shatri u janë përgjigjur pas kësaj pyetjeve të anëtarëve të rinj të SBASHK-ut në këtë institucion të respektuar arsimor.72941616 454735578499044 895799731198885888 n
Një moment i veçantë nga kjo vizitë pune ishte takimi i delegacionit të SBASHK-ut me rektorin e Universitetit "Fehmi Agani". Rektori prof. ass. Dr. Artan Nimani ka falënderuar mysafirët për këtë vizitë dhe pastaj ka folur për angazhimet e mëdha që janë duke u bërë në këtë Institucion të lartë arsimor për të shënuar arritje të reja. Ai ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim mes tij, stafit udhëheqës dhe SBASHK-ut duke përgëzuar z. Denis Spahija dhe të punësuarit këtu që janë bërë pjesë e SBASHK-ut. Ai ka shtuar se do të angazhohet që përfaqësuesi i sindikatës të jetë pjesë në të gjitha institucionet dhe grupet e punës në Universitet.
Jasharaj, Bardhi dhe Shatri kanë falënderuar rektorin Nimani për mikpritjen dhe i kanë premtuar bashkëpunim korrekt dhe mbështetje te sindikatës në angazhimet në shërbim të arritjeve të reja në këtë institucion të arsimit të lartë.

Takim zgjedhor i Forumit të gruas në SBASHK

U zgjodh kryetarja dhe kryesia e këtij forumi


Me shumicë votash kryetare e Forumit të gruas në SBASHK është zgjedhur Vlora Rexhepi Berisha dhe anëtaret e kryesisë Flutura Demaku Zariqi, Lindita Muja, Florie Rexhepaj, Marigonë Bytyqi, Fevzie Berisha, Arbnesha Aliu dhe Diellza Mamusha.


72627076 2482642931827628 6112108091388461056 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke harmonizuar pjesë të Statutit të SBASHK me Statutin e BSPK-së është mbajtur takimi zgjedhor i Forumit të gruas në SBASHK. Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësueset e deleguara nga të gjitha komunat e Kosovës dhe Universitetet.

72317387 1139559539572917 1403330106692206592 n
Në hapje të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka folur për angazhimet e bëra dhe për rolin e femrës në këtë sindikatë duke kujtuar se në sistemin e arsimit sa vjen e shtohet numri i femrave të punësuara dhe se në SBASHK femra është e përfaqësuar kudo që nga Kongresi me 50 % të delegatëve, në Këshillin Drejtues , në të cilin 40 % janë femra dhe në kryesi e stafin qendror. Kryetari, para se t'i uronte punë të mbarë këtij takimi , ka kujtuar se në këtë aspekt janë shënuar arritje të mëdha.71881334 406996983558596 7243320434689572864 n
              Pas kësaj punimet e Forumit të gruas i ka udhëhequr nënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala e ndihmuar nga sekretarja e përgjithshme, Jehona Oruqi. Nënkryetarja e SBASHK ka shpalosur planin e aktiviteteve të forumit dhe pastaj ka lexuar edhe Rregulloren e punës së forumit, që është aprovuar nga delegatet e këtij takimi.72131976 388770545336119 6631788641599356928 n
Në pjesën e dytë të këtij takimi është kaluar në zgjedhjen e kryetares dhe kryesisë për të cilat funksione kanë garuar një numër i konsiderueshëm i punëtoreve të arsimit. Me qëllim që të jenë të përfaqësuara të gjitha pjesët e Kosovës, në garë kanë marrë pjesë përfaqësuese nga të shtatë rajonet e Kosovës për të cilat është votuar përmes votës së fshehtë e në mënyrë demokratike.
Pas këtij procesi transparent janë numëruar votat për kryetaren dhe anëtaret e kryesisë së këtij forumi.
Me shumicë votash kryetare e Forumit të gruas në SBASHK është zgjedhur Vlora Rexhepi Berisha , e cila ka një përvojë të mirë në aktivitetet sindikale dhe ka përfaqësuar SBASHK-un edhe në takimet ndërkombëtare të grave sindikaliste të Evropës.72631454 409624889932805 3086951355374370816 n
Përmes votës së lirë ka dalë edhe kryesia e këtij forumi : Flutura Demaku Zariqi, Lindita Muja, Florie Rexhepaj, Marigonë Bytyqi, Fevzie Berisha, Arbnesha Aliu dhe Diellza Mamusha.
Forumi në takimin e radhës do të zgjedh edhe delegatët për Forumin e gruas së BSPK-së.72265596 377838146429033 7313103920853680128 n

SBASHK mesazh për mësimdhënësit në Ditën Botërore të Mësuesit, 5 tetor

aaaaasbashk SBASHK mesazh për mësimdhënësit në Ditën Botërore të Mësuesit, 5 tetor

Prishtinë 04.10.2019

Të nderuar anëtarë të SBASHK-ut, vitet e kaluara kemi shënuar 5 tetorin, Ditën Botërore të Mësuesit me aktivitete nëpër shkolla e me konferenca madhështore, në të cilat pjesëmarrës kanë qenë edhe përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës. Kështu do të vepronim edhe këtë vit, por ky 5 tetor ishte në momentin kur po bëhej fushatë zgjedhore dhe ne nuk donim që të ftuarit nga subjektet politike dhe institucionet t'a shfrytëzojnë momentin për të thënë diçka që do të dukej si pjesë e fushatës.
Ne anëtarët e SBASHK-ut jemi pjesë e angazhimeve që do të bëhen nga kolegët tanë sindikalistë në Ballkan, Evropë e kudo në botë, për ta shënuar këtë ditë të madhe me angazhimet që të mbrohet figura e shenjtë e mësuesit.
SBASHK-u iu drejtohet tani të punësuarve në arsim që lirshëm të dalin sa më masovikisht me 6 tetor e të votojnë sipas bindjes së tyre për subjektin a koalicionin garues që ata mendojnë se e meriton besimin e tyre, por apelojmë që në listat e subjekteve që ata votojnë t'u japin përparësi kandidatëve që vijnë nga sektori i arsimit, me shpresën se ata do ta respektojnë besimin e mësimdhënësve dhe do të jenë zëri i tyre në institucione dhe në parlamentin që del nga vota e 6 tetorit.

5vtetori

Gjykata e Apelit e Kosovës miraton ankesën e SBASHK-ut

 

aaaaasbashk

Gjykata e Apelit e Kosovës miraton ankesën e SBASHK-ut

Prishtinë, 3 tetor 2019,
"Miratohet si e bazuar ankesa e paditëses SBASHK, ndërsa prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative A.nr. 552/2019, i datës 25.04. 2019 dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje", thuhet në Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës.
Një vendim i pa bazuar në ligj i ish ministrit Bytyqi e që kishte të bënte me një urdhër për kompensimin e të gjitha orëve të grevës 3 javore ishte kundërshtuar nga SBASHK-u, që po mbronte vendimin e Këshillit Drejtues të kësaj sindikate që orët e humbura në grevë të mos kompensoheshin.
SBASHK-u iu drejtua Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamentit për Çështje Administrative duke kërkuar drejtësi, por një gjykatëse duke u thirr në emocione, duke qenë edhe në presion nga një debat për orët e humbura në Parlamentin e Kosovës, i cili u shoqërua edhe me akuza të pabaza e me një fjalor rrugësh të ndonjë deputeti, solli vendim që të mbështetet vendimi i ish ministrit Bytyqi. Ky vendim i gjykatëses trimëroi disa Drejtori arsimore e disa drejtorë shkollash, që nisen me presione nga më të ndryshmet, por mësimdhënësit e Kosovës qëndruan në vendimin Këshillit Drejtues dhe orët nuk u kompensuan.
SBASHK-u duke qenë arsyeshëm i pakënaqur me vendimin Gjykatës Themelore iu drejtua Gjykatës së Apelit të Kosovës me një ankesë në të cilën solli gjithë argumentet se Gjykata e shkallës së parë nuk ka nxjerr vendim të drejtë. Gjykata e Apelit ka sjellë aktgjykimin e saj duke miratuar ankesën e SBASHK-ut dhe duke prishur vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative A.nr. 552/2019, i datës 25.04. 2019.
SBASHK-u pret nga ata drejtorë të Drejtorive Arsimore dhe nga ata drejtorë shkollash që ushtruan presione ndaj mësimdhënësve për kompensim orësh, që të kërkojnë falje. Pret që ish Ministri Bytyqi dhe KMLDNJ bashkë me Bexhet Shalën, që kërkonin ngritjen e kallëzimit penal ndaj kryetarit të SBASHK-ut dhe nga ata dy a tre deputetë me fjalorë të ulët e plot shpifje e ofendime të pabazuara, që publikisht të kërkojnë falje. E vërteta mund të vonohet, por ajo del në shesh.

Tofo1

tofo2

tofo3

tofo4

tofo5

Bashkëbisedë më pjesëmarrësit në trajnime në Ferizaj, Lipjan e Pejë

Lista lipjan accessBashkëbisedë më pjesëmarrësit në trajnime në Ferizaj, Lipjan e Pejë
Interesim i madh për të 5 trajnimet e licencuara të SBASHK-ut
Prishtinë 30.09.2019

71498424 2635164896541071 7781906374375505920 n

Dy ditët e vikendit që shkoi kanë shënuar mbajtjen e pjesës së dytë të trajnimeve në disa komuna dhe fillimin e trajnimeve në komunat tjera. Kësaj radhe ishin Ferizaj dhe Peja që po dalloheshin në organizimin e këtij aktiviteti.
Në shkollën "Tefik Çanga" te Ferizajt në këtë vikend u mbajtën trajnimet
"Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social", " Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar", " Edukimi media dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" dhe "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm".
Këtë institucion arsimor të shtunën e ka vizituar kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj i shoqëruar 70903074 350868238992710 4406276944048422912 nnga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, zyrtarja për medie dhe trajnimet Rrezarta Bytyqia Bahtiari dhe kryetari i SAF e SAM për këtë komunë Rexhep Sadiku e nënkryetari Fejzulla Vranoci. Ata pasi kanë përshëndetur pjesëmarrësit dhe trajnerët janë ndalur në bashkëbisedë me ta duke folur për angazhimet e SBASHK-ut dhe duke ngritur ide të reja për angazhimet në vazhdim. Menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm Ymer Ymeri u është përgjigjur shumë pyetjeve të pjesëmarrësve. Mësimdhënësit pjesëmarrës në këtë aktivitet kanë shprehur respekt për angazhimet e stafit të SBASHK-ut dhe kanë shtruar kërkesën që të organizohen këto 5 trajnime në këtë komunë sepse interesimi është tepër i madh. Këtë vikend në Ferizaj trajnimet janë udhëhequr nga trajnerët: Leonora Lokaj ,Hysen Sogojeva, Muhamet jahiri, e Atdhe Hykolli.
Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj i 71651955 685597811919604 1751316148084801536 nshoqëruar nga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, zyrtarja për medie dhe trajnimet Rrezarta Bytyqia Bahtiari kanë shkuar në Lipjan për të mbajtur testin për modulet gjegjëse nga trajnimi "Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie. Para se të fillonte ky aktivitet përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë zhvilluar bashkëbisedë me mësimdhënësit e pranishëm, të cilët kanë shprehur kërkesën që edhe në Lipjan të vazhdohet me organizimin të 5 trajnimeve.
Të dielën kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj , i shoqëruar nga kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi kanë vizituar shkollat "Dardania" dhe atë "Vaso Pashë Shkodrani" për të bashkëbiseduar me pjesëmarrësit e trajnimeve. Në këtë komunë gjatë këtij vikendi që shkoi janë organizuar trajnimet "Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social", " Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar", " Edukimi media dhe roli i 71638214 461020484496774 5136603546816348160 ntij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" dhe "Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie".
Kryetari i SBASHK Jasharaj dhe kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi kanë bashkëbiseduar me pjesëmarrësit e këtij aktiviteti , të cilët kanë shprehur respekt për angazhimet e SBASHK-ut dhe kanë ngritur kërkesën që të vazhdohet me këtë aktivitet duke organizuar që të 5 trajnimet edhe në këtë komunë. Në Pejë trajnimet janë udhëhequr nga tranerët: Ramadan Gashi, Valentina Sopjani, Gëzim Qerimi, Blendor Shatri dhe Burim Krasniqi.

SBASHK-u edhe gjatë këtij vikendi në shërbim të anëtarësisë

11170929860 476969263144272 8924908750796488704 nSBASHK-u edhe gjatë këtij vikendi në shërbim të anëtarësisë

Prishtinë 23.09.2019

70392290 2393247714089717 2926642787677896704 nDerisa në shumë komuna janë duke u mbajtur grupe të shumta trajnimesh, edhe këtë vikend kanë filluar grupe të reja me trajnime në disa komuna të Kosovës si në Prishtinë, Mitrovicë dhe Gjakovë
Kryetari i SBASHK-ut. z Rrahman Jasharaj bashkë me menaxherin për financa si dhe këshilltar i brendshëm z.Ymer Ymeri sot ishin për vizitë në komunën e Gjakovës, pikërisht në shkollën ,,Hysni Zajmi" ku po mbahet trajnimi " Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" njeri grup me trajnere znj.Jehona Oruqi dhe grupi tjetër me trajner z.Burim Avdijaj. Po ashtu edhe në shkollën "Emin Duraku" ku po mbahet trajnimi " Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik" me trajnere znj.Remzie Shahini-Hoxhaj. Kryetari Jasharaj 70514859 2503591506541511 7014377739847204864 nka bashkëbiseduar me mësimdhënësit për angazhimet, sfidat dhe arritjet e SBASHK-ut në këtë qytet të Kosovës dhe në nivel vendi. Mësimdhënësit nga kjo komunë kanë përgëzuar SBASHK-un për përkushtimin dhe arritjet dhe janë shprehur të kënaqur për organizimin e këtyre trajnimeve.
Në komunën e Prishtinës ka filluar trajnimi " Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" me dy grupe i cili po mbahet në shkollën "Emin Duraku" njëri grup me trajner z.Blerim Mehmeti dhe grupi tjetër me trajner z.Besim Halit. Këto dy grupe i kanë vizituar
z.Ymer Ymeri me znj.Rrezarta Bytyqi Bahtijari ku kanë bashkëbiseduar me mësimdhënësit rreth trajnimeve dhe çështjeve të ndryshme në arsim, dhe me pas kanë vazhduar ne shkollën "Zenel Hajdini" ku po mbahet trajnimi "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnere z.Valentina Sopjani.

Mitrovica këtë javë filloi me trajnimin "Udhëheqja dhe 70478189 3117043691699402 90021423602466816 nPlanifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar " me trajner z.Safet Beqiri, ky trajnim është duke u mbajtur në Gjimnazin "Frang Bardhi" edhe ky trajnim është vizituar nga nënkryetarja znj.Vjollca Shala e cila ka parë nga afër mbarëvajtjen e trajnimit dhe ka bashkëbiseduar me mësimdhënësit për trajnimet dhe çështje të ndryshme qe i preokupojnë ata.

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar liderëve dhe kandidatëve për deputetë

aaaaasbashk Apel publik i SBASHK-ut drejtuar liderëve dhe kandidatëve për deputetë
SBASHK: Liderë ju lusim shkoni në Kamenicë dhe binduni vetë me realitetin atje
Prishtinë, 18 shtator 2019,
SBASHK-u po pret nga Ju dhe nga MASHT të ndërmjetësojë dhe të ofrojë zgjidhje të pranuar. Nëse kjo mungon atëherë ne do të vazhdojmë me reagimet e veprimet tona sepse nuk mund të heshtim karshi një situate të tillë, që vërtetë është alarmante dhe mund të keqësohet e elektrizohet edhe më shumë.
Liderë të nderuar Ju që keni marrë besimin e subjekteve politike a koalicioneve që të garoni për kryeministër edhe ju të nderuar që po garoni për të marrë besimin e popullit e për ta përfaqësuar zërin e tij në Parlament e dimë që jeni të angazhuar shumë tani në takime e debate, por Ju lusim shumë shkoni në Kamenicë se nuk mund të jenë dy të vërteta për gjendjen e arsimit atje. Shkoni dhe binduni vetë me realitetin.
Liderë të nderuar, SBASHK-u nuk është hera e parë që ngrit zërin dhe nuk është as hera e parë që kritikohemi e etiketohemi pa argumente e pa të drejtë. Ne nuk pretendojmë të marrim mandatin e dikujt tjetër, por kemi kryer e do të kryejmë misionin tonë sindikal që të angazhohemi e të reagojmë duke përcjellë në opinion dhe në takime zërin e punëtorëve të arsimit.
Ne reaguam me javë të tëra në takime dhe bashkëbiseda me Kastratin dhe të tjerët dhe jemi shprehur kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë. Kundër mbylljes janë shprehur edhe prindërit atje, por Kastrati nuk dëgjoi lutjen tonë që së paku këtë vit ta tërheq vendimin e tij dhe të pres formimin e institucioneve të Kosovës nga vota e lirë e 6 tetorit dhe pastaj çështja të ngrihet në nivel vendi dhe të krijohet një strategji e përbashkët. Ne kundërshtimin tonë të bazuar e shprehem edhe me protestë para ndërtesës së Kuvendit Komunal në Kamenicë, por Kastrati, i trimëruar nga ish Ministri Bytyqi, nga Bexhet Shala i KMDLNJ-së e ndonjë individë tjetër vazhdon me presione e me lista sipas simpative e tekave për teprica teknologjike, që në të vërtetë janë lista të pushimeve nga puna, vazhdon me presione ndaj drejtorëve. Vazhdon me idenë që shkollat në fshatra të mbyllën e fëmijët nga atje të bëjnë çdo ditë dhjetëra e dhjetëra kilometra për të shkuar nga fshatrat e tyre malore në Kamenicë. Nëse realizohet kjo ide e pamatur atëherë këta fëmijë të gjorë , që janë nga klasa e parë e tutje të lodhur nga udhëtimi i gjatë e nëpër rrugët plot kthesa do të shkojnë të molisur në shkollë dhe do të kthehen të stërlodhur në shtëpi në mos i zëntë gjumi në autobus. Ju kujtoj se Qeveria e Kosovës dhe Parlamenti kanë aprovuar buxhetin e këtij viti dhe janë paraparë mjete të mjaftueshme pagash për numrin aktual të mësimdhënësve.
Liderë të nderuar Ju që keni marrë besimin e subjekteve politike a koalicioneve që të garoni për kryeministër edhe ju të nderuar që po garoni për të marrë besimin e popullit e për ta përfaqësuar zërin e tij në Parlament SBASHK-u është mësuar me sulmet e etiketimet pa as edhe një argument të disa individëve, që gënjejnë kur vajtojnë për fatin e arsimit në Kosovë. Juve po ju lusim shumë gjeni kohë që tani dhe shkoni në Kamenicë. Takohuni ju lutem me popullin, me nxënësit shqiptarë dhe me ata të komunitetit rom. Takohuni me mësimdhënësit dhe do të dëgjoni nga dora e parë për situatën në Kamenicë. Mësojeni vetë të vërtetën e pastër se dy të vërteta nuk janë.
SBASHK-u po pret nga Ju dhe nga MASHT të ndërmjetësojë dhe të ofrojë zgjidhje të pranuar. Nëse kjo mungon atëherë ne do të vazhdojmë me reagimet e veprimet tona sepse nuk mund të heshtim karshi një situate të tillë, që vërtetë është alarmante dhe mund të keqësohet e elektrizohet edhe më shumë .

Reagim lidhur me gjendjen e rëndë në shkollat në Kamenicë

aaw15 shtator 2019
Reagim lidhur me gjendjen e rëndë në shkollat në Kamenicë
Kemi pritur dialog e mirëkuptim, Kastrati do të ndjej unitetin e SBASHK-ut
Kjo fillon që nga nesër kur në Kamenicë do të niset me veprime sindikale, pra me protesta duke filluar nga ora 12 e 30 minuta para ndërtesës se Kuvendit Komunal të Kamenicës. Pjesë e kësaj proteste në kamenicë do të jetë edhe kryetari i BSPK-së Avni Ajdini me stafin qendror dhe kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe stafi nga qëndra.
U përball me kundërshtime nga prindërit, mësimdhënësit e nxënësit gjatë gjithë verës.Iu bë me dije publikisht qëndrimi i SBASHK-ut kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë, por Qëndron Kastrati i trimëruar nga heshtja e MASHT-it, që është e nënkuptueshme sepse Shyqiri Bytyqi kurrë nuk ishte ministër e aq më pak tani kur aderoi në partinë e Qëndronit, i trimëruar edhe nga shkrimet në stilin e tregimeve humoristike të Bexhet Shalës në emër të KMLDNJ-së, që merr thua në mua dhe tani më nxjerr si njeriun e dytë në botë, pas Trampit, vazhdon të sillet Qëndroni në stilin e sulltanit dhe krijon lista për tepricat teknologjike, nuk ua jep tekstet shkollore nxënësve, tekste këto të botuara nga buxheti i shtetit, kërcnon me suspendime nga puna dhe krekoset se kryetarët tjerë në komunat e Kosovës nuk paskanë guxuar të bëjnë mbyllje shkollash e përjashtime masive nga puna të punëtorëve të arsimit, që kanë vite të tëra përvojë në arsim. Qëndroni mundohet edhe të krijojë situata të dhunës e përlasjeve mes mësimdhënsve duke iu ofruar gënjeshtra se do t'i sistemojë disa nëse e përkrahin e do t'i ndëshkojë të padëgjueshmit .
SBASHK ka pritur dialog dhe mirëkuptim për zgjidhjen e drejtë të gjendjes tepër të rëndë. Zhvilluam takime me Qëndronin, e ngritem çështjen edhe në MASHT duke kërkuar qëndrimin e tyre si isnitucioni më i lartë i arsimit dhe themelues i insititucioneve aarsimore, vizituam edhe shkollat e dënuara me mbyllje nga Qëndroni, kërkuam nga anëtarësia maturi. Kërkuam nga prindërit angazhim, që çështja të zgjidhet si duhet dhe që me dialog të arrihet marrëveshje që Kastrati ta tërheq vednimin ,bile për këtë vit, dhe çështja në ngritet pas krijimit të inistitucioneve qëndrore pas votës së lirë më 6 tetor dhe le të veprohet njëjtë nën tërë Kosovën, por me një Strategji të peshuar mirë.
Kastrati mbështetur nga shkrimtari i dobët i tregimeve humoristike e satirike Bexhet Shala dhe nga heshtja e MASHT-it po ndjehet fitues, por e ka gabim. Pritja e SBASHK-ut ka kufi dhe tani Kastrati do të përballet me veprimet unike të sindikatës sonë sepse punëtorët e arsimit në Kamenicë janë pjesë e SBASHK-ut e SBASHK është pjesë e përkrahur fuqishëm e Unionit të Sindidkatave të Arsimit të Evropës më 11 milionë anëtarë dhe e Inernacionales Botërore të Arsimit më 31 milionë anëtarë.
E Shpend Ahmeti le të mos pranojë edhe në të ardhmen takimin me ne se kërkuam këtë tani e dy javë. E Shyqiri Bytyqi dhe të vazhdojë me heshtjen apo më përkrahjen e mbylljes së shkollave dhe me dënimin që fëmijët të udhëhtojnë me dhjetëra kilometra në ditë për të plotësuar egon e sëmurë të Qëndronit, që tani e ka në parti. Le të heshtin edhe liderët në fushatën e nisuar herët zgjedhore , por SBASHK-u nuk do të hesht. Nuk do të hesht sepse në Kamenicë nuk po respekohen ligjet as insititucionet qëndrore e as zëri i prindërve , nxënësve e mësuesve, po fermani i Kastratit.
Insititucione dhe ju liderë pse kjo heshtje e juaja e pastaj do po thonë se SBASHK-u po kalon kompetencat?

aaa f1aaaaf2

SBASHK-u gjithmonë me aktivitete në shërbim të anëtarësisë

aaasSBASHK-u gjithmonë me aktivitete në shërbim të anëtarësisë
Prishtine 14.09.2019

69996514 2657208947652013 6006793350101860352 nËshtë shtuar dukshëm interesimi i anëtarësisë për trajnimet e licencuara të SBASHK-ut.
Derisa në shumë komuna janë duke u mbajtur grupe të shumta trajnimesh, edhe këtë vikend kanë filluar grupe të reja me trajnime në shumë komuna të Kosovës.
Kryetari i SBASHK-ut. z Rrahman Jasharaj sot ishte për vizitë në komunën e Gjakovës, pikërisht në shkollën ,,Emin Duraku" ku po mbahen dy trajnimet " Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social"me trajner z.Blendor Shatri dhe trajnimi "Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik" me trajnerë z.Alban Zeneli. Kryetari Jasharar ka bashkëbiseduar me mësimdhënësit për angazhimet, sfidat dhe arritjet e SBASHK-ut në këtë qytet të Kosovës dhe në nivel vendi. Mësimdhënësit nga kjo komunë kanë përgëzuar SBASHK-un për përkushtimin dhe arritjet dhe janë shprehur të kënaqur për organizimin e këtyre trajnimeve.
70488449 1726587170809463 8362519711514099712 nNë komunën e Prishtinës ne shkollën "Zenel Hajdini" ka filluar trajnimi "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnere z.Valentina Sopjani, këtë grup e ka vizituar nënkryetarja e SBASHK-ut z.Vjollca Shala me një pjesë të stafit të SBASHK-ut
Interesim shumë të madhë kemi edhe ne komunën e Ferizajt në këtë vikend kanë filluar tri grupe: "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajner z.Hysen Sogojev. " Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" me trajner z.Ramadan Gashi dhe trajnimi "Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për Ciklin Fillor dhe të Mesëm" me trajnere znj.Besa Krasniqi, trajnime këto të cilat po mbahen në shkollën "Tefik Çanga ".Në këtë komunë për vizitë ishte z.Shala e cila bashkëbisedoi me mësimdhënësit për angazhimet, sfidat dhe arritjet e SBASHK-ut.
Mitrovica këtë javë filloi me trajnimin ""Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik" me trajner z.Muhamet Jahiri, ky trajnim është duke u mbajtur në Gjimnazin"Frang Bardhi" edhe ky trajnim është vizituar nga nënkryetarja znj.Vjollca Shala e cila ka parë nga afër mbarëvajtjen e trajnimit dhe ka bashkëbiseduar me mësimdhënësit për trajnimet dhe çështje të ndryshme qe i preokupojnë ata.70415267 526994594714577 4359658510024179712 n70538355 796711604077125 9083534460112076800 n70182248 2403826309737294 996796866416869376 n69996514 2657208947652013 6006793350101860352 n

Ma artikuj...

 1. Gjendje alarmante në shumë shkolla të Kamenicës
 2. Të bashkuar për trajnimet për mësimdhënësit
 3. SBASHK-u vizitoi shkollat e Kamenicës që z. Kastrati tentoi t'i mbyllte
 4. Interesim shumë i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK
 5. Në përpjekje që problemet në arsimin e Kamenicës të zgjidhet me dialog
 6. SBASHK mbajti takim me kryetarët e sindikatës nga komunat e Kosovës
 7. Kanë rinisur trajnimet e organizuara nga SBASHK
 8. Kryetari i Kamenicës Qëndron Kastrati vizitoi selinë e SBASHK-ut
 9. SBASHK-u vizitoi Departamentin e Pensioneve të Kosovës
 10. Drejtorja e DKA-s znj. Shpresa Shala vizitoi SBASHK-un
 11. SBASHK-u me veprime konkrete kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë
 12. Reagim i SBASHK-ut lidhur me deklarimet e Ministrit Bytyqi për Ligjin e viteve 90-ta
 13. Kongresi i tetë i Internacionales Botërore te Arsimit në Tajlandë
 14. SBASHK në Kongresin e 8 zgjedhor të Internacionales Botërore të Arsimit në Tajlandë.
 15. Kënga dhe humori i lehtë bashkë me valët e detit shqiptar
 16. Këtë verë 400 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar
 17. SBASHK në një takim me rëndësi të sindikatave të arsimit të Evropës
 18. Nis “Edukimi medial” edhe në disa shkolla të Gjilanit dhe Podujevës
 19. SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komuna
 20. Apliko për punë vullnetare në SBASHK
 21. K O N K U R S
 22. SBASHK-u vazhdon me trajnimet nëpër komunat e Kosovës
 23. Reagim i SBASHK-ut lidhur me idenë e MASHT për mësimin tërëditor
 24. Edhe SBASHK-u mes mijëra protestuesve në Bruksel
 25. Një vizitë e veçantë në selinë e SBASHK-ut
 26. SBASHK pjesë e demonstratës së mësimdhënësve të Evropës në Bruksel
 27. Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK
 28. Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve
 29. Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës
 30. Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT
 31. SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës
 32. Kompensim të orëve të humbura në grevë nuk do të ketë as gjatë pushimit pranveror
 33. Nuk ka kompensim orësh as në pushimin pranveror
 34. Deputetë mbroni ligjin dhe mos cenoni pavarësinë gjykatave
 35. SBASHK-u ju drejtohet zyrtarisht kryetarëve të Komunave të Kosovës
 36. SBASHK i vendosur që orët e humbura gjatë grevës mos të zëvendësohen
 37. SBASHK organizoi Manifestim madhështor kushtor ditës së mësuesit dhe shkollës shqipe
 38. Sqarim i SBASHK-ut lidhur me vendimin e Gjykatës Themelore
 39. SBASHK-u uron mësimdhënësit për 7 Marsin
 40. Vazhdojnë aktivitetet e SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë.
 41. Ligji për vitet 90-ta, lajm i gëzuar për SBASHK –un dhe arritje e madhe
 42. Drejtorja e përgjithshme e EI-së për Evropën qëndroi dy ditë në Kosovë
 43. SBASHK në kongresin e sindikatës turke të arsimit "EGITIM-BIR-SEN"
 44. SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve
 45. SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave
 46. Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës
 47. Dita e 13-të e grevës
 48. Dita e 12-të e grevës
 49. Dita e 11-të e grevës
 50. GREVA VAZHDON EDHE NË DITËT NË VIJIM

Butoni posht