Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM edhe në Malishevë

Respekt për ndryshimet e shumta pozitive që janë bërë në SBASHK

Prishtinë,16.11.2017
Në ambientet e Qendrës së kompetencës "Kujtim Krasniqi" në Malishevë është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për këtë komunë. Në fillimet e punimeve të këtij kuvendi kryetari Elez Krasniqi ka përshëndetur pjesëmarrësit e në emër të tyre kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri dhe juristin Blendor Shatri. Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj është shprehur se edhe në Malishevë është krijuar një unitet i lartë sindikal. Ai ka premtuar se edhe në të ardhmen do të angazhohet me përkushtim për mbrojtjen e të drejtave të anëtarësisë dhe për realizimin e kërkesave të tyre.
Pas kësaj z. Krasniqi ka prezantuar raportin e punës, që pas disa diskutimeve është aprovuar me plotësime. Është prezantuar pastaj edhe raporti financiar.malisheve
Para se të kalohej në pjesën e dytë të takimit, menaxheri për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, që në Kuvendet zgjedhore merr pjesë në cilësinë e kryetarit ët Komisionit statutar, ka dhënë sqarime lidhur me procesin e zgjedhjeve. Përfaqësuesit e institucioneve arsimore të Malshevës fillimisht kanë propozuar kandidatët e mundshëm për të gjitha pozitat e mundshme e pastaj edhe kanë nisur me votimin e fshehtë nën përkujdesjen e komisionit zgjedhor, që e përbënin Arif Krasniqi, Bekim Olluri e Hamide Shijaku.
Anëtarët e Kuvendit të SAF e SAM të Malishevës me votën e tyre kanë vendosur që kryetar të rizgjedhet Elez Krasniqi, ndërsa nënkryetare Hajrie Thaçi. Anëtarë të Kryesisë janë zgjedhur: Fatmire Hoti, Skënder Gashi, Qazim Buçaj, Haxhi Berisha dhe Agim Telaku, ndërsa Komisionin mbikëqyrës e përbëjnë: Faik Sertolli, Milaim Morina dhe Imer Morina.
Ky Kuvend ka zgjedhur Rrahim Gegajn, Fatmire Hotin, Sadete Morinën e Afrim Selimin për delegatë të Kongresit VII të SBASHK-ut duke caktuar edhe personat rezervë për këtë funksion: Hamide Shijaku e Qerim Krasniqi.
Nga Malisheva në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut janë zgjedhur Fatmire Hoti e Shaban Paçarrizi dhe anëtarët rezervë Hamide Shijaku e Flamur Kryeziu.malishevee
Pjesëmarrësit e këtij Kuvendi në diskutimet e tyre kanë shprehur respekt për angazhimet dhe përkushtimin e kryetarit të SBASHK-ut Rrahman Jasharaj duke thënë se kështu janë bërë ndryshime pozitive dhe arritje të konsiderueshme, që kanë ndikuar edhe në shtimin e madh të numrit të anëtarëve. Ata duke repketuar këtë angazhim të vazhdueshëm të kryetarit Jasharaj kanë propozuar që ai të zgjidhet edhe për një mandat në Kongresin VII të SBASHK-ut.

Agjenda e zgjedhjeve në kuvendet e SAF e SAM afër përmbylljes

Kuvend i suksesshëm zgjedhor në Gjakovë

Prishtinë,13.11.2017
gjakoNë shumicën e komunave të Kosovës janë mbajtur me sukses Kuvendet zgjedhore të SAF e SAM dhe prandaj ky aktivitet i rëndësishëm është afër përmbylljes. Në kuadër të këtij aktiviteti në shtunën, më 11 nëntor 2017 , është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për Komunën e Gjakovës. Ky kuvend është mbajtur në ambientet e Hotelit "Pashtriku" dhe në fillimet e punimeve të tij kryetari i këtij Kuvendi , Sali Maliqi ka përshëndetur kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj dhe menaxherin për financa e administratë e këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri.
Pas kësaj z. Maliqi ka prezantuar raportin e punës dhe atë financiar, raporte këto që janë aprovuar nga pjesëmarrësit e këtij takimi.gjako1
Në vazhdim të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka përshëndetur të pranishmit dhe ka lavdëruar angazhimin e z. Maliqi, kryesisë dhe gjithë anëtarësisë së SBASHK-ut në këtë Komunë. Ymer Ymeri, , i cili në Kuvendet zgjedhore merr pjesë në cilësinë e kryetarit të Komisionit statutar ka dhënë këshilla për rrjedhën e mbarë të zgjedhjeve duke u mbështetur në Statutin aktual të SBASHK-ut. Pas kësaj janë propozuar kandidatët për të gjitha funksionet dhe komisioni zgjedhor ka nisur me procesin e zgjedhjes përmes votës së fshehtë. Duke numëruar publikisht secilën votë u pa se kryetar i Kuvendit të SAF e SAM për Gjakovën u rizgjodh Sali Maliqi, kurse nënkryetare u zgjodh Mentore Vejsa.
Anëtarë të Kryesisë janë zgjedhur : Pal Xhuxha, Naim Ibrahimi, Zenun Nimani, Mirash Nikollbibaj, Klodiana Kryeziu, Ismet Mamuti dhe Xhemajl Avdia.gjako2
U zgjodh edhe Komisioni mbikëqyrës në këtë përbërje: Lush Ibrahimi, Naser Ahmeti dhe Indira Shehu.
Delegatë nga Gjakova për Kongresin VII të SBASHK-ut janë zgjedhur: Neki Rama, Naim Ibrahimi, Valdete Bicurri, Klodina Kryeziu, Hedije Osmani dhe Selvie Morina, kurse për Këshillin Drejtues janë zgjedhur: Zija Hasani, Valdete Bicurri , dhe Bajram Salihu me zëvendësuesit e tyre të mundshëm: Fllanza Kusari, Klodina Kryeziu dhe Hamëz Ibrahimi.
Edhe anëtarët e Kuvendit të SAF e SAM të Gjakovës duke respektuar angazhimin dhe përkushtimin e kryetarit të SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka propozuar atë edhe për një mandat në këtë funksion të lartë sindikal.

Reagim i SBASHK-ut ndaj idesë së Ministrit Bytyqi për mësimin tërë ditor

Eksperimentet e vazhdueshme e kanë dëmtuar arsimin në Kosovën e pasluftës

Prishtinë,07.11.2017
Sipas praktikave të vendeve të Evropës nuk janë mësimdhënësit e njëjtë ata që angazhohen gjatë tërë mësimit tërë ditor. Janë kuadro të tjera arsimore e mbështetëse që angazhohen pas dite më nxënës. SBASHK i kujton MASHT-it dhe DKA-ve se me mësimdhënësit që tani janë në sistemin arsimor nuk mund të mendohet aplikimi i mësimit të tillë tërë ditor sepse ata kanë normat e tyre të plota 20 orë mësimore me nxënës dhe 20 orë të tjera për përgatitje për procesin mësimor dhe për komunikim me nxënës e me prindër dhe prandaj ata nuk mund të obligohen që të punojnë mbi këtë normë të përcaktuar me Ligj dhe me Kontratën Kolektive të Arsimit të Kosovës.logo
Është e natyrshme që SBASHK-u e përcjell me kujdes çdo paraqitje publike të MASHT-it dhe analizon në detaje çdo ide të re lidhur me arsimin , që vjen nga Ministri dhe institucionet tjera të shtetit tonë.
Idenë e Ministrit Shyqiri Bytyqi për arsimin tërë ditor në Kosovë dhe deklarimin e tij se "MASHT synon që në vitin e ardhshëm të fillohet mësimi tërë-ditor në ato shkolla që ka kushte, mirëpo, sipas identifikimit të kësaj Ministrie, vendit i duhen të ndërtohen edhe 142 objekte shkollore dhe 85 anekse, prej tyre shkolla fillore, shkolla të mesme të larta dhe salla të edukatës fizike që është 218 në tërë Kosovën, ndërsa vlera investive e të gjitha këtyre është rreth 371 milionë euro", SBASHK-u e konsideron si edhe një eksperiment të ri e të dëmshëm ndaj sistemimit arsimor në Kosovë.
SBASHK-u kërkon nga MASHT dhe Ministri Bytyqi që hapat për mësimin tërë ditor dhe idenë që më këtë lloj mësimi të fillohet në disa shkolla që nga viti i ardhshëm shkollor t'i analizojnë mirë dhe të vërejnë se një praktikë e tillë në vendet e Evropës nuk është obligative për të gjithë nxënësit, por organizohet, jo për ngritjen e cilësisë, siç thotë Ministri, por për t'i angazhuar nxënësit në aktivitete që ata preferojnë, apo për të bërë më të lehtë socializmin e nxënësve, që janë fëmijë emigrantësh . Po ashtu sipas praktikave të vendeve të Evropës, nuk janë mësimdhënësit e njëjtë ata që angazhohen gjatë tërë mësimit tërë ditor. Janë kuadro të tjera arsimore e mbështetëse që angazhohen pas dite më nxënës . Pra, SBASHK i kujton MASHT-it dhe DKA-ve se me mësimdhënësit që tani janë në sistemin arsimor nuk mund të mendohet aplikimi i mësimit të tillë tërë ditor sepse ata kanë normat e tyre të plota 20 orë mësimore me nxënës dhe 20 orë të tjera për përgatitje për procesin mësimor dhe për komunikim me nxënës e me prindër dhe me kërkesat e Kurikulit të ri atyre do t'u duhen edhe shumë e shumë orë të tjera angazhim për të realizuar kompetencat dhe detyrat e tyre prej mësimdhënësi. Këta mësimdhënës nuk mund të obligohen që të punojnë mbi këtë normë të përcaktuar me Ligj dhe me Kontratën Kolektive të Arsimit të Kosovës. Pra, nëse shkohet në këtë eksperiment të mësimit tërë ditor dhe nëse veprohet si në Evropë dhe iu mundësohet që vetë nxënësit të deklarohen dhe nëse supozojmë se vetëm gjysma e 369.309 nxënësve, sa janë në Arsimin Parauniversitar, angazhohen në këtë lloj mësimi atëherë duhet angazhuar edhe rreth 6000 kuadro të reja arsimore dhe duhet siguruar pagat e tyre, për të cilat kërkohen jo më pak se rreth 33 milionë euro në vit. Po nëse të gjithë nxënësit e Kosovës do ta preferonin shkuarjen në mësimin tërë ditor atëherë, do të duhej angazhuar edhe rreth 12.000 kuadro të reja arsimore dhe buxhetin shtesë prej rreth 66 milionë euro për cdo vit.
SBASHK-u e kujton po ashtu Ministrin Bytyqi se sot Kosova nuk qëndron keq me numrin e objekteve shkollore dhe shumica e tyre janë ndërtime të reja, po shumicës nga mbi 1114 institucioneve arsimore ju mungojnë mjetet bashkëkohore të mësimit dhe pa to është vështirë që mësimdhënësit të arrijnë sukseset që i dëshirojmë të gjithë. Pra, për cilësi më të lartë në arsim objektet ekzistuese duhet pajisur me mjete bashkëkohore të punës arsimore. Te e fundit kujtojmë se një ide për arsim tërë ditor kishte "lindur" edhe para dy a tri vitesh në një komunë të Kosovës, por duke u parë se ishte gabim , në heshtje u shua kjo ide.

SBASHK dhe MASHT prioritet Projektligjit për statusin e mësimdhënësve të viteve të 90-ta

Prishtinë, 02.11.2017

mashtbytyqiTemë kyçe e bisedës në këtë takim ka qenë çështja e Projektligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 e deri në vitin 1998/99. Ministri Bytyqi i ka deklaruar SBASHK-ut se është formuar një komision në MASHT për ta analizuar edhe një herë këtë projektligj dhe janë duke u bërë përpjekje maksimale që ai të shkoi në qeveri në pjesën e parë të dhjetorit me qëllim që pastaj të procedohet në Parlament.
Ministri i MASHT, Shyqiri Bytyqi ka pritur sot në kabinetin e tij kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe këshilltarin për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri. Delegacioni i SBASHK-ut i ka prezantuar Ministrit Bytyqi gjithë kërkesat e punëtorëve të arsimit, që dalin nga Kontrata Kolektive duke kërkuar angazhimin e tij që qeveritë komunale të angazhohen seriozisht për realizimin e tyre. Temë kyçe e bisedës në këtë takim ka qenë çështja e Projektligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 e deri në vitin 1998/99. Ministri Bytyqi i ka deklaruar SBASHK-ut se është formuar një komision në MASHT për ta analizuar edhe një herë këtë projektligj dhe janë duke u bërë përpjekje maksimale që ai të shkoi në qeveri në pjesën e parë të dhjetorit me qëllim që pastaj të procedohet në Parlament.
"Jemi shumë të përkushtuar në MASHT që ta realizojmë obligimin tonë ndaj punëtorëve të arsimit të viteve të 90-ta dhe po komisioni që kam ngritur po bën një punë shumë dinamike me qëllim që Projektligji të shkojë në Qeveri në pjesën e parë të dhjetorit e pastaj të procedohet me një herë në Parlament", i ka thënë delegacionit të SBASHK-ut, Ministri Bytyqi.
Pas kësaj është biseduar edhe për shumë çështje të tjera dhe Ministri Bytyqi ka shprehur gatishmërinë që me angazhime të përbashkëta me SBASHK të gjinden zgjedhje të pranueshme për të gjitha çështjet e ngritura.

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Therandës ( Suharekës)

Vullnet e gatishmëri për të kontribuar në angazhimet sindikale

Prishtinë,01.11.2017
suhPas daljes në pension të kryetarit dhe veprimtarit të dalluar sindikal, Sadik Shala, në Suharekë ishte mbajtur Kuvendi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit dhe me vota të fshehta e një konkurrencë të denjë ishte zgjedhur Murat Bytyqi. Për të bërë zgjedhjen edhe të organeve tjera të SAF e SAM në këtë komunë u mbajt një Kuvend tjetër zgjedhor këtë të martë.
Në fillimet e punimeve të Kuvendit, kryetari Bytyqi ka përshëndetur dhe ka falënderuar për pjesëmarrjen kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri,suh2 që në këtë takim ishte në cilësinë e kryetarit të Komisionit statutar dhe juristin e SBASHK-ut , Blendor Shatri. Pas kësaj ai ka prezantuar raportin e punës dhe atë financiar. Kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur pjesëmarrësit në këtë takim duke ritheksuar se uniteti dhe besimi i ndërsjellë ka bërë që në SBASHK të shënohen rezultate dhe arritje. Pas kësaj është kaluar në procesin zgjedhor dhe me votën e fshehtë është zhvilluar një garë e fortë për çdo pozitë udhëheqëse në këtë Kuvend.
Nënkryetare e këtij Kuvendi është zgjedhur Lumnie Suka, kurse anëtarë të kryesisë: Nasibe Kermeni, Sevdie Berisha, Nazim Gashi, Isuf Zenelaj, Ahmet Hamitaga, Rrahman Berisha dhe Ali Berisha.suh3
Komisioni mbikëyqës ka këtë përbërje: Fahri Veselaj, Arbnore Hasani dhe Mentor Kuçi. Punëtorët e arsimit të Therandës në Kongresin e SBASHK-ut do t'i përfaqësojnë: Nasibe Kermeni, Ajnisha Veseli, Hilmi Haziraj dhe Ilir Demiri, kurse në Këshillin Drejtues Naim Behluli e Shqipe Gashi me zëvendësimet e mundshme Sevdie Berisha e Shaban Vrella.
Edhe anëtarët e këtij Kuvendi duke çmuar lartë angazhimet e kryetarit të SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj e kanë kandiduar në emër të punëtorëve të arsimit të Suharekës edhe për një mandat në cilësinë e kryetarit të SBASHK-ut.suh6suh5

Edhe në Prishtinë është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM

Atmosferë uniteti e mobilizimi për angazhime e arritje të reja

Prishtinë,30.10.2017

prishtin
prishtineeSipas agjendës së paraparë për realizimin zgjedhjeve në Kuvendet e SAF e SAM nëpër komunat e Kosovës, një takim i tillë është mbajtur edhe në Prishtinë.

Në hapje të Kuvendit zgjedhor të SAF e SAM për komunën e Prishtinës, kryetari i këtij Kuvendi, Ahmet Pllana ka përshëndetur kryetarin SBASHK-ut, Rrahman Jasharajn dhe menaxherin për financa e administratë e këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri e pastaj ka paraqitur raportin e punës dhe atë financiar. Pasi kanë dëgjuar këto dy raporte pjesëmarrësit e ëktij takimi kanë lavdëruar angazhimin e z. Plllana dhe të SBASHK-ut në tërësi duke kërkuar që një atmosferë e tillë e unitetit dhe e mobilizimit për angazhime të reja të vazhdojë edhe në të ardhmen. Menaxheri për financa e administratë e këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, që në takimet e Kuvendeve zgjedhorer është në cilësinë e kryetarit të komisionit statutar ka kujtuar nenet e Statusit që kanë të bëjnë me zgjedhjet në nivelin komunal të organizimit sindikal . 

prishtinaa2

Pas kësaj është kaluar në propozimin e kandidatëve për funksionet gjegjëse e më pastaj edhe në votimin e tyre.prishtinn
Me shumicë votash kryetar është rizgjedhur Ahmet Pllana, kurse nënkryetar u zgjodh Gëzim Berisha.
Nëtarë të kryesisë përmes votës së fshehtë janë zgjedhur: Afërdita Krasniqi, Rejhan Pehlivani, Besnik Muçolli, Nexhmi Shala, Shkurta Gashi, Shqipe Mqedonci dhe Hazbi Gashi.
Në komisionin mbikëqyrës janë zgjedhur: Lulzim Gashi, Besart Ismajli dhe Nexhmije Boja.
Në Kongresin VII të SBASHK-ut punëtorët arsimor të Prishtinës do të përfaqësohen nga: Shkurte Gashi Halimi, Afërdiata Krasniqi, Fitim Jetullahu, Jusuf Jussufi, Shqipe Maqedonci dhe Nexhmije Boja, kurse në Këshillin Drejtues janë zgjedhur Amir Aliu, Besart Ismajli e Nexhmije Boja me zëvendësuesit e mundshëm: Jusuf Jusufi e Florie Gashi.
Edhe anëtarët e këtij Kuvendi duke u bazuar në punën dhe përkushtuar e tij kanë kandiduar Rrahman Jasharajn që edhe për një mandat të zgjidhet kryetar i SBASHK-ut në Kongresin e 24 shkurtit 2018.
Kryetari Jasharaj ka falënderuar të pranishmit për mbështetjen dhe përkrahjen duke premtuar se edhe në të ardhmen do të vazhdojë me angazhimet e përkushtimin drejt realizimit të kresave të punëtorëve arsimor të Kosovës.prishtina1

SBASHK- Më e mirë marrëveshja e kompromisi se sa urdhrat e prera

Prishtine, 25.10.2017

Ndalimi i çdo aktiviteti në ditë pune , qoftë ajo Konferencë, tubim informues,aktivitet sindikal, trajnim për Kurikulin e ri a ndonjë veprimtari tjetër që lidhet me arsimin e me mësimdhënësit me urdhër të prerë dhe deklarimi se të gjitha këto duhet zhvilluar në ditët e vikendit e në emër të mos humbjes së orëve mësimore është qasje e gabuar që pamundëson çdo marrëveshje e arritje të kompromisit për një zgjedhje të pranueshme për të gjitha palët e pa e cenuar procesin mësimor.logo
Drejtorët e shkollave dhe ata në DKA për këtë urdhër të prerë thonë se u ka ardhur nga lartë dhe se atë do ta zbatojnë në përpikëri. Edhe DKA-të, si punëdhënës, edhe MASHT duhet ta dinë para këtij urdhri të prerë se edhe Ligjet, po edhe Kontrata Kolektive e Arsimit të Kosovës, e precizon se në Arsimin parauniversitar zbatohet java 5 ditëshe dhe se askush nuk ka të drejtë t'ua mohojë të drejtën e dy ditëve të pushimit të punësuarve në arsim, bile jo pa pajtueshmërinë e tyre.
Pra, edhe Trajnimet për Kurikulin e ri dhe aktivitetet tjera të DKA-ve e MASHT-it në vend të ditëve të vikendit, kur mësimdhënësi duhet t'i përkushtohet obligimeve familjare dhe pushimit të nevojshëm pas punës një javore ashtu siç e precizon edhe ligji i punës dhe ligji i Arsimit parauniversitar, le të organizohen ditëve të punës, qoftë duke përpiluar orarin mësimor të mësimdhënësve që 20 orët mësimore javore ti realizojn gjatë katër ditëve, që një ditë e 5 ditëve të punës t'u mbetet e lirë për trajnime.
Po ashtu,SBASHK-u do ta ngrit edhe çështjen që gjithë ata që angazhohen ditëve të vikendit, pra jashtë javës 5 ditëshe të punës, të kompensohen sipas Ligjit të punës për orët e angazhuara gjatë vikendeve dhe festave. Po ashtu do të kërkojmë që tani e tutje mësimdhënësve të angazhuar nga shkollat e mesme në ekskursione me nxënës jashtë vendit t'u ndahen mëditje , ashtu si i marrin gjithë zyrtarët lokalë a qendror më të shkuar për detyra a vizita jashtë vendit tonë.

SBASHK-u organizoi konferencën “Mësimdhënësit formojnë të ardhmen e Kosovës “

Konkluzionet e Konferencës themel i fortë për përmirësimin e gjendjes në arsim

Prishtine,20.10.2017
konferencaPërkushtimi i SBASHK-ut në përgatitjen sa më të mirë të Konferencës "Mësimdhënësit formojnë të ardhmen e Kosovës " ka dhënë frytë këtë të premte ngase kjo ngjarje ka pasur rrjedhë të mbarë dhe ka shënuar një pjesëmarrje më të madhe të mësimdhënësve e mysafirëve nga ajo që ishte planifikuar nga Këshilli organizativ i SBASHK-ut.
Në hapje të kësaj konference kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj nuk ka fshehur kënaqësinë për një organizim kaq të mirë. "SBASHK-u vazhdimisht ka insistuar në të vërtetën se : Duke pasur parasysh rëndësinë e sistemit arsimor për një shoqëri, e posaçërisht për Kosovën , si shtet i ri e me një numër të madh të të rinjve, secili duhet të kontribuojë dhe të bashkëpunojë për të arritur cakun e dëshiruar. sotPrandaj, po e them edhe këtu e në emër të gjithë anëtarësisë së SBASHK-ut se në këtë përpjekje madhore duhet të përfshihen sinqerisht, krahas punëtorëve të arsimit, edhe nxënësit, prindërit, institucionet lokale e qendrore të shtetit dhe palët tjera, jo duke kritikuar pa as edhe një argument, por duke u angazhuar konkretisht në këtë mision të shenjtë", është shprehur Jasharaj, i cili pastaj ka falënderuar z. Boris Sharlovski dhe stafin e GIZ për mbështetjen në organizimin e kësaj ngjarje dhe për angazhimin e sinqertë në ngritjen e cilësinë në arsimin e Kosovës.
Duke i përshëndetur pjesëmarrësit dhe SBASHK-un për organizimin e këtij aktiviteti shumë të qëlluar, konferencaaMinistri i MASHT, z. Shyqiri Bytyqi ka vlerësuar lartë rolin dhe përkushtimin e mësimdhënësve të vendit tonë në të kaluarën e vështirë, por edhe tani e gjithmonë.

mashtiii

"Mësimdhënësit janë baza e arsimit. Sa më e fortë dhe e qëndrueshme të jetë kjo bazë, aq më i fuqishëm do të jetë sistemi i arsimit dhe si rezultat e ardhmja jonë do të jetë e sigurt",është shprehur Ministri Bytyqi.
Udhëheqësi i Projektit, Boris Sharlovski nga GIZ, ka lavdëruar angazhimin e SBASHK-ut, jo vetëm tani, por edhe në të kaluarën, që përveç mbrojtjes me sukses të të drejtave të mësimdhënësve dhe realizimit të kërkesave të tyre po angazhohet vazhdimisht edhe në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në arsim.avnibspk
"Ne të gjithë i dimë rezultatet të PISA-s të cilat janë publikuar pothuajse para një viti, mirëpo ne jemi të informuar edhe me sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet sistemi arsimor në Kosovë. Siç ne të gjithë e dimë, arsimi është një e drejtë, mirëpo gjithashtu nevojitet një zotim nga e tërë shoqëria për të zhvilluar atë", është shprehur përfaqësuesi i GIZ-it në fjalën e tij përshëndetëse drejtuar pjesëmarërsve të Konferencës.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Arsim në Parlamentin e Republikës së Kosovës, Ismajl Kurteshi ka përgëzuar SBASHK-un për gjithë arritjet dhe për organizimin kaq në nivel të kësaj Konference. Ai ka kujtuar se kanë kaluar 10 muaj që kur është provuar rezoluta që arsimin e vë si prioritet, por nuk është bërë që në këtë drejtim.ikurteshi "Deri më tani nuk kemi parë asnjë lëvizje në këtë drejtim, por jam i sigurt se me angazhimin e mësimdhënësve, të SBASHK-ut dhe të organizatave tjera, MASHT do të fillojë ta vë në jetë rezolutën e cila sipas mendimit tim është rezoluta më e rëndësishme që Kuvendi i Kosovës ka aprovuar", ka cekur Kurteshi .
Ishte pjesëmarrëse në këtë Konferencë edhe prorektorja e UP-së, Myrvete Badivuku. Ajo në fjalën përshëndetëse ka përgëzuar SBASHK-un për organizimin kaq të mirë të këtij aktiviteti ." Vërtetë janë mësimdhënësit ata që formojnë të ardhmen e vendit dhe prandaj që arsimi meriton të bëhet prioritet i vendit",është shprehur prorektorja Badivuku.siriuskonf Pjesëmarrësit e Konferencës i kanë përshëndetur dhe kanë përgëzuar SBASHK-un për përkushtimin dhe arritjet e shumta edhe kryetari i BSPK-së, Avni Ajdini , drejtori i DKA-së në Viti, z. Qahil Sinani dhe kryetari i Këshillit të Prindërve , z. Bajram Beqiri. Ata kanë lartësuar punën dhe përkushtimin e mësimdhënësve të Kosovës nëpër vite e dekada duke kërkuar që vërtetë arsimit të jetë prioritet për institucionet e Kosovës dhe të ndihmohen mësimdhënësit që të formojnë të ardhmen e Kosovës.
Në pjesën e dytë të Konferencës para pjesëmarrësve në temën " "Pasqyra e përgjithshme e vizionit të arsimit për të ardhmen" ka ligjëruar , udhëheqësja e Sektorit të Trajnimeve në MASHT,znj. Igballe Cakaj, kurse në temën " Filozofia e PISA, implikimet në sistemin e arsimit dhe në shkollë", ka ligjëruar profesori në fakultetin Edukimit , z Atdhe Hykolli. Temë që ka zgjuar shumë interesimin e pjesëmarrësve ishte edhe " "Kontributi, roli dhe përgjegjësitë e mësimdhënësve" e ligjëruar nga asistenti në Fakultetin e Gazetarisë, z. Alban Zeneli.konferencc
Në pjesën e tretë të Konferencës është punuar në tri grupe sipas tri temave të të Konferencës dhe përmes një bashkëbisede shumë aktive janë nxjerrë edhe konkluzione të shumta, që janë bazë e prezantimit të SBASHK-ut në Konferencën ndërkombëtare në nëntorin e këtij viti në përpjekjet për një arsim edhe më të mirë në Kosovë. Këto Konkluzione do t'i dërgohen edhe GIZ-it , MASHT-it dhe institucioneve tjera të Kosovës.
SBASHK-u në ueb faqen e vetë në ditët në vijim do të botojë konkluzionet nga kjo Konferencë dhe temat që janë prezantuara në këtë Konferencë. grupi

 

Është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM edhe në Hanin e Elezit

Të pakët në numër por shumë unik në SBASHK

Prishtinë, 18.10.2017

Vazhdojnë të mbahen Kuvendet zgjedhore të SAF e SAM nëpër komunat e Kosovës. Në kuadër të këtij aktiviteti është mbajtur një kuvend i tillë zgjedhor edhe në Komunën e Hanit të Elezit, e cila ka vetëm pesë institucione arsimore, gjegjësisht pesë shoqata sindikale.hanielezit

Kryetari Basri Dernjani ka prezantuar fillimisht raportin e punës dhe atë financiar duke u ndalur në momentet kryesore të angazhimit sindikal në këtë komunë. Ai ka lavdëruar angazhimet e SBASHK-ut në nivel qendror dhe unitetin e krijuar sindikal . Pjesëmarrësit në këtë takim kanë shprehur besimin e plotë ndaj SBASHK-ut duke u nisur nga arritjet e mëdha deri tani e duke shpresuar se ky përkushtim do të vazhdojë.

Në pjesën e dytë të këtij takimi është filluar me procedurën e zgjedhjeve. Ky kuvend ka rizgjedhur për kryetar Basri Dernjanin, kurse nënkryetar është Burhan Kalisi.

Hanin e Elezit në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut do ta përfaqësojë Sead Vila, ndërsa në Kongresin e SBASHK-ut, që është vendosur të mbahet më 24 shkurt 2018, këtë komunë do ta përfaqësojë Lumni Dernjani.

Tri Kuvende zgjedhore në dy ditët e vikendit

Unitet e përkushtim edhe në Prizren, Viti dhe Gjilan

Prishtinë, 16.10.2017
Prizreni3Me qëllim që të realizohet ashtu si duhet agjenda e takimeve nëpër komunat e Kosovës të shtunën është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM të Prizrenit, kurse të dielën Kuvendet zgjedhore të SAF e SAM të Vitisë dhe Gjilanit.
Në hapje të Kuvendit zgjedhor të SAF e SAM në Prizren , kryetari Reshit Kushaj ka përshëndetur kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe menaxherin për financa, administratë e këshilltar për organizim të brendshëm Ymeri Ymeri e pastaj ka prezantuar raportin e punës dhe atë financiar. 

Prizreni

Para se të fillohej me procesin e zgjedhjeve për organet udhëheqëse të këtij Kuvendi, Ymer Ymeri, që në takimet zgjedhore merr pjesë në cilësinë e kryetarit të Komisionit statutar, ka dhënë sqarime duke interpretuar nene të Statutit lidhur me zgjedhjet.
Me vota të fshehta mes shumë kandidatëve janë zgjedhur : Kryetar Reshit Kushaj,anëtarë të kryesisë: Sutjeska Fanaj, Dashmir Susuri, Selajdin Xhoxhaj , Halil Hoxha, Mehmet Shala, Mefail Thaçi, Fadil Pervezaj, Salia Bangoj dhe Esengyl Dinovci. Kuvendi ka zgjedhur edhe Adonida Serdullin , Mithat Krasniqin e Dashurie Tredhakun në Komisionin mbikëqyrës. Mësimdhënsit e Prizrenit në Kongresin e SBASHK-ut i përfaqësojnë : Syzana Ramadani, Hyrie Hoti, Esyngyl Dinovci, Sutjeska Fanaj, Hajrie Berisha, 

Prizreni2

Merita Qollaku, Rexhep Bardheci, Mejdin Rrahmani dhe Selajdin Xhoxhaj, kurse në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut Prizreni përfaqësohet me Hyrie Hotin, Syzana Ramadanin, Bejtullah Krasniqin dhe Ahiret Mehmeti , kurse anëtarë rezervë nga kjo komunë për Këshillin Drejtues janë zgjedhur Esengyl Dinovci dhe Ndrec Qollaku. Këtë Kuvend e kanë përcjellë edhe mediet elektronike lokale. Pjesëmarrësit e këtij takimi kanë përgëzuar kryetarin e SBASHK-ut për angazhimet dhe prezantimin e denjtë të SBASHK-ut dhe kërkesave të anëtarësisë.


Kuvend i suksesshëm zgjedhor edhe në Viti
Edhe pse ishte e dielë , anëtarët e Kuvendit të SAF e SAM i janë përgjigjur ftesës së kryetarit të tyre Kemjal Bislimi.Viti Ata kanë mbajtur Kuvendin zgjedhor duke aprovuar fillimisht raportin e punës dhe atë financiar. Para se të niste ky Kuvend kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj bashkë me menaxherin për financa, administratë e këshilltar për organizim të brendshëm Ymeri Ymeri, me anëtarin e kryesisë qendrore dhe kryetar i Kuvendit të Arsimit Fillor Murat Abazi dhe me kryetarin për Viti, Kemajl Bislimi janë takuar me kryetarin e Komunës z. Sokol Haliti dhe me drejtorin e arsimit të kësaj komune, z. Qahil Sinani.Viti2 Ata kanë bashkëbiseduar lidhur me situatën aktuale në arsimin e Vitisë dhe për mundësitë e bashkëpunimit në shërbim të këtij sektori të rëndësishëm .
Pas këtij takimi ka nisur punimet Kuvendi zgjedhor i SAF dhe SAM. Kryetari Bislimi ka falënderuar për pjesëmarrje përfaqësuesit e SBASHK-ut nga qendra dhe pastaj ka prezantuar raportin e punës dhe atë financiar. Edhe këtu kryetari i Komisionit statutar,Ymer Ymeri ka dhënë sqarime të duhura lidhur me procesin zgjedhor.

Viti3

 Anëtarët e Kuvendit të SAF e SAM në Viti me votën e tyre kanë vendosur që kryetar të zgjedhet Kemajl Bislimi, nënkryetar Ismet Mehmeti. Anëtarë të Kryesisë janë zgjedhur: Adnan Zeqiri, Emine Salihu dhe Ahmet Sylejmani. Për Komisionin mbikëqyrës janë zgjedhur: Haki Azemi, Shaqir Piraj dhe Engjëll Koliqi. Vitinë në Kongresin e SBASHK-ut do ta përfaqësojnë: Shahe Aliu, Emine Salihu, Shemsi Zuka dhe Osman Rrustemi, kurse në Këshillin Drejtues Ylbeze Halabaku dhe Osman Rrustemi.


Atmosferë pune e përkushtimi në Gjilan
Po të dielën është mbajtur edhe Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Gjilanit. GjilanKryetari i këtij Kuvendi , Blerim Mehmeti, i ndihmuar nga veprimtarët tjerë sindikalë kishin përgatitur me kohë gjithë materialin për Kuvend dhe i kishin dhënë frymën festive këtij takimi. Kryetari Mehmeti ka përshëndetur fillimisht kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, kryetarin e BSPK-së, Avni Hajdinin, të nominurain nga SBASHK për nënkryetar të BSPK-së, Atdhe Hykolli ,menaxherin për financa, administratë e këshilltar për organizim të brendshëm Ymeri Ymeri dhe anëtarin e kryesisë qendrore dhe kryetar i Kuvendit të Arsimit Fillor Murat Abazi. Ai pas kësaj përmes projektorit ka shpalosur raportin e punës duke u ndalur te momentet e veçanta të aktivitetit sindikal në këtë Komunë. Raporti ka dëshmuar punën dhe arritjet e konsiderueshme të kryetarit Abazi , të kryesisë dhe Kuvendit në shërbim të anëtarësisë në këtë komunë. Gjilan2Pasi këtu kryetari i Komisionit statutar,Ymer Ymeri ka dhënë sqarime të duhura lidhur me procesin zgjedhor ka filluar kandidimi e më pastaj edhe procesi i votimit. Me shumicë votash kryetar është rizgjedhur Blerim Mehmeti, nënkryetar Bekim Beqiri, kurse anëtarë të kryesisë janë: Rexhep Arifi, Gazmend Arifi, Idriz Ramadani, Arbëresha Aliu, Bekim Rahimi, Selvie Cakolli dhe Abedin Kadriu. Komisioni mbikëqyrës ka këtë përbërje: Remzi Hajrullahu, Sali Rrustemi dhe Bejtullah Ahmeti.
Mësimdhënësit e Gjilanit në Kongresin e SBASHK-ut do t'i përfaqësojnë: Aliriza Osmani, Remzi Idrizi, Arbëresha Aliu, Selvie Cakolli, Flamur Bucaliu dhe Bonita Bajrami, kurse në Këshillin Drejtues Valdrin Bajrami, Flamur Bucaliu dhe Myzafere Ismajli për të cilët janë zgjedhur edhe zëvendësuesit eventual Selvie Cakolli dhe Alban Nuhiu.Gjilan3
Anëtarët e Kuvendeve të SAF e SAM të Vitisë dhe Gjilanit në shenjë mirënjohje për punën e përkushtuar në shërbim të realizimit të kërkesave të anëtarësisë kanë kandiduar edhe për një mandat Rrahman Jasharajn për kryetar të SBASHK-ut.

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Kamenicës

Unitet dhe gatishmëri për angazhime e arritje të reja

Prishtinë, 13.10.2017
Në realizim të agjendës zgjedhore nëpër komunat e Kosovës është mbajtur edhe takimi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Dardanës (Kamenicës). Në hapje të këtij takimi kryetari Nazim Jakupi ka falënderuar për pjesëmarrje kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj dhe menaxherin për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, i cili në këto Kuvende zgjedhorr merr pjesë në cilësinë e kryetarit të Komisionit statutar. Pas kësaj kryetari Jakupi ka paraqitur raportin e punës dhe atë financiar, që janë aprovuar nga anëtarët e Kuvendit.
Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka përshëndetur pjesëmarrësit dhe ka lavdëruar unitetin dhe angazhimet sindikale edhe në këtë komunë.kamenica
Në pjesën ë dytë të punimeve të këtij Kuvendi është kaluar në procesin e zgjedhjeve për kryetar dhe organe të tjera sindikale. Në një konkurrencë vërteëtë të fortë e duke respektuar rezultatet përmes votimit të fshehtë për kryetar është rizgjedhur Nazim Jakupi e nënkryetar Besim Kryeziu.
Është zgjedhur edhe kryesia e re në këtë përbërje: Afrim Keka, Nehat Baxhuku, Emine Rashiti, Alush Leci e Milazim Kastrati. Anëtarë të Komisionit mbikëqyrës janë zgjedhur: Besa Krasniqi, Ramadan Berisha dhe Halit Demolli. Mësimdhënësit sindikalistë të kësaj komune në Kongresin e SBASHK-ut do t'i përfaqësojnë: Afrim Keka, Shaban Morina dhe Misrete Dervishi, ndërsa në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut do të jenë Agim Maliqi e Misrete Dervishi me zëvendësuesit e tyre Osman Jakupi e Emine Rashiti .kamenica1
Edhe anëtarët e Kuvendit të SAF e SAM të Dardanës ( Kamenicës) duke shprehur respekt për punën e përkushtuar dhe angazhimet e Rrahman Jasharajt e kanë propozuar që ai të jetë edhe për një mandat kryetar i SBASHK-ut .

Ma artikuj...

 1. U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në Kaçanik
 2. Kryeministri Haradinaj u takua sot me përfaqësues të SBASHK-ut
 3. Konferenca e organizuar nga SBASHK-u për kremtimin e 5 tetorit - Ditës Botërore të Mësuesve
 4. SBASHK-u u takua me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës
 5. SBASHK-u u takua me mësimdhënës dhe me kryetarin e Rahovecit z.Idriz Vehapi
 6. Duke kundërshtuar rritjen e pagave në sektorin publik, nuk mbrohet sektori privat
 7. Kuvende zgjedhore të SAF e SAM në Podujevë, Skenderaj dhe Mitrovicë
 8. SBASHK takime të ndara me Ministrat Kujtim Gashi e Shyqiri Bytyqi
 9. SBASHK-u vazhdon të realizojë Planin strategjik 2015-2019
 10. SBASHK-u takim falënderues me Ministrin në largim Prof. Dr. Arsim Bajrami
 11. Vazhdon të realizohet agjenda e zgjedhjeve të SBASHK në nivele komunale
 12. Forcohet bashkëpunimi mes SBASHK-ut dhe Sindikatës Shqiptare të Arsimit
 13. Vazhdojnë aktivitetet zgjedhore në SBASHK
 14. SBASHK-u po përgatitet për grevë dhe për veprime tjera
 15. Qeveritarët nuk kanë bërë asgjë për mësimdhënësit e sëmurë rënd
 16. 420 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar
 17. SBASHK-u ka kryer përgatitjet për dërgimin e anëtarëve në bregdetin shqiptar
 18. Rrjedha e procesit zgjedhor në Shoqatat Sindikale në Komunën e Gjilanit
 19. Rrjedh e mirë e zgjedhjeve sindikale edhe në UP
 20. SBASHK-u po fiton në gjykatë betejat me komunat
 21. SHFMU "Dr.Ibrahim Rugova" i bashkohet SBASHK-ut
 22. Ftesë publike e SBASHK-ut drejtuar koalicioneve e subjekteve garuese në zgjedhjet e parakohshme
 23. SBASHK-u mori pjesë në konferencën e ETUCE-së në Bruksel
 24. SBASHK nënshkruan marrëveshje me Spitalin Amerikan
 25. Fuqizimi i femrave në SBASHK dhe në pozita udhëheqëse
 26. Vazhdon forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social
 27. SBASHK-u mes sindikatave të arsimit nga e tërë Evropa
 28. Kuvendi i SAF e SAM për komunën e Vushtrrisë mbajti takim pune
 29. Vazhdojnë aktivitetet nëpër komunat e Kosovës
 30. Kryetari i SBASHK-ut takon kryetarët e shoqatave sindikale në Obiliq
 31. Kuvend i suksesshëm pune i SAF e SAM në Rahovec
 32. Ministri Kujtim Shala u takua me delegacionin e SBASHK-ut
 33. Një ngjarje e veçantë për sektorin e arsimit në Kosovë
 34. Çka tregoi takimi i Këshillit Drejtues i SBASHK-ut
 35. U mbajt Kuvendi i punës i SAF E SAM të Prizrenit
 36. SBASHK-u vazhdon të forcojë kapacitetet për udhëheqje të dialogut social
 37. SBASHK-u i drejtohet me ftesë publike Kryeministrit Mustafa dhe Kabinetit të tij qeveritar
 38. SBASHK mes sindikatave evropiane e botërore në Bruksel në diskutime për sektorin e arsimit
 39. Arsimimi dhe edukimi i brezave është mision i shenjtë
 40. Kuvend i frytshëm pune i SAF e SAM në Podujevë
 41. U mbajt Kuvendi i punës i SAF e SAM të Vitisë
 42. Kuvend zgjedhor në Klinë, Kuvend pune në Pejë
 43. SBASHK-u në mbrojtje të institucioneve arsimore dhe të personalitetit të mësuesit
 44. Kuvende zgjedhore në Kuvendet e SAF e SAM të Rahovecit e Suharekës
 45. U mbajt Kuvendi zgjedhor i Sindikatës së Arsimit Fillor e të Mesëm të Lipjanit
 46. SBASHK-u ka nisur me agjendën e takimeve nëpër komuna
 47. SBASHK u takua me Ministrin Mahir Yagcilar
 48. SBASHK-u merr mbështetje nga mësimdhënësit lidhur me ndryshimin e Ligjit për pagat
 49. Me angazhimin e SBASHK-ut, projektligji për pagat do të rishikohet
 50. SBASHK-u kundërshton Projektligjin për pagat

Butoni posht