Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Vazhdohet me trajnimet e licencuara të SBASHK –ut nëpër komunat e Kosovës

Vikendet janë kthyer në ditë pune e aktivitetesh

 

Prishtinë, 11.11.2019

75543715 605298460007388 2227733862090276864 nSikur në vikendet tjera, edhe këtë të shtunë e të diel kanë vazhduar trajnimet me mësimdhënës në shumë komuna të Kosovës. Kështu në Pejë është filluar me grupe të reja për "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" dhe "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnerët Isuf Lajçi e Ilir Gashi, ndërsa është vazhduar me trajnimin "Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie" nën përkujdesjen e trajnerit Burim Krasniqi. Të dielën këtë aktivitet e kanë vizituar kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri. Kryetari Jasharaj ka përgëzuar pjesëmarrësit për përkushtimin dhe ka shtuar se këto pesë trajnime SBASHK-u është duke i organizuar kudo në komunat e Kosovës me qëllimin e vetëm që t'u ofrojë mësimdhënësve marrjen e njohurive të reja nga trajnimet, njohur këto që janë në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë në arsim e po ashtu ndihmojnë edhe në arritjen e numrit të duhur të orëve të trajnimeve për licencat e punës dhe për gradimet, që do të ndodhin në të ardhmen.74586034 553317752150043 2267068169019457536 n Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri ka përcjellë nga afër testin e njohurive nga trajnimi "Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie", i cili ka treguar se pjesëmarrësit në këtë trajnim kanë arritur njohuri të konsideruara dhe do të aplikojnë shumë më lehtë programet kompjuterike në shërbim të punës edhe më efektive arsimore. Ky aktivitet të dielën është zhvilluar deri në orët e mbrëmjes. 73524595 1197435170447467 861520205640105984 n
Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri në Viti e nënkryetarja Vjollca Shala në Mitrovicë edhe të shtunë e këtij vikendi kanë parë nga afër testimin e njohurive të pjesëmarrësve në trajnimin "Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie" dhe kanë vlerësimin se mësimdhënësit pjesëmarrës në këtë trajnim po arrijnë njohuri të mira dhe po bëhen edhe më të përgatitur për punën sa më të suksesshme arsimore.74900216 10216045317909079 5305879477945892864 n
Edhe në Ferizaj nuk akne të ndalur trajnimet me mësimdhënës të kësaj komune. Në këtë vikend trajneri Rexhep Sadiku ka nisur me trajnimin "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social", ndërsa Atdhe Hykolli ka nisur me trajnimin "Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për Ciklin Fillor dhe të Mesëm", trajnim ky që po vlerësohet si tepër i rëndësishëm për mësimdhënësit.75043757 10216045316109034 5256032448285769728 n
Në këtë vikend edhe në komunë e Mitrovicës është vazhduar me trajnimet. Atje trajneri Safet Beqiri ka shpalosur tema kyçe te "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar", ndërsa trajnerja Minire Tërbunja po angazhohet që pjesëmarrësit të shtojnë njohuritë për "Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik".111
Në këtë vikend edhe një numër mësimdhënësish te Shtimes janë gjendur bashkë duke përcjell me vëmendje trajnerin Fidan Shaqiri në trajnimin "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar".
Do theksuar se në selinë e SBASHK-ut vazhdojnë të arrijnë kërkesa për trajnimet e radhës dhe janë duke e u bërë planifikimet e përditshme për këtë aktivitet. 75258467 724461958035946 8433356529817616384 n74238386 461935784421929 9120216483002056704 n

Aktivitet i veçantë dhe shumë i suksesshëm i SBASHK-ut

Përgatiten kuadro të reja për 5 trajnimet e licencuara

Prishtinë,28.10.2019

72610487 2350060451877869 7157058842637893632 nTrajnimet e licencuara të SBASHK-ut nga Këshilli Shtetëror i Licencimit të Mësimdhënësve "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social", "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar", "Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik, "Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie", "Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për Ciklin Fillor dhe të Mesëm" kanë zgjuar interesim shumë të madh te anëtarësia në të gjitha komunat e Kosovës.73515521 754265015035335 1909716792524144640 n

Kjo ka bërë që stafi udhëheqës i SBASHK-ut të organizojë një aktivitet të veçantë për të përgatitur kuadro të reja për të pesë trajnimet e licencuara. Si gjithmonë e në frymën demokratike e të transparencës së plotë SBASHK-u ka publikuar në ueb faqe ftesën, që ua ka mundësuar gjithë të interesuarve të konkurrojnë për detyrën e trajnerëve. Ishte saktësuar se ata duhet të jenë anëtarë të SBASHK-ut dhe të kenë përcjellë trajnimin gjegjës dhe ketë ta kenë dëshmuar me certifikatën gjegjëse. Madje për ata që po aplikonin për "Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie" u organizua edhe një vlerësim i njohurive të tyre. I është dhënë kujdes meritor që pjesëmarrësit në këtë aktivitet të jenë nga të shtatë regjionet e Kosovës.74654691 2743127662398905 4919705181517512704 n
Pasi janë bërë gjithë përgatitjet është filluar me një punëtori tre ditore me seanca plenare dhe pastaj edhe me punën në grupe sipas trajnimeve. Këtë aktivitet të veçantë dhe shumë të suksesshëm i SBASHK-ut e ka parë nga afër edhe Drejtori i Departamentit për Arsimin Parauniveristar në MASHT dhe kryetar i Këshillit Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve, z. Alush Istogu, i cili ka përgëzuar SBASHK-un për këtë angazhim dhe për përgatitjen aq të mirë të këtij aktiviteti. Ai ka marrë pjesë aktive në këtë punëtori duke dhënë kontribut në sqarimin e shumë çështjeve dhe duke u përgjigjur në shumë pyetje të trajnerëve të ardhshëm. Drejtori Istogu ka vlerësuar lartë edhe përkushtimin e pjesëmarrësve , të cilët po vazhdonin përgatitjen për trajnerë- aktivitetin edhe pas orarit të paraparë me agjendë e madje duke biseduar për tema konkrete edhe në kohë pauzash.73324119 1623436181132260 4645922297960464384 n
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj në fillimet e kësaj punëtorie ka treguar për trajnimet e zhvilluara deri tani nëpër komunat e Kosovës duke theksuar se janë shtuar shumë kërkesat e anëtarëve të SBASHK-ut kudo në Kosovë për organizime të të pesë trajnimeve në komunat e tyre dhe kjo ka krijuar nevojën që të shtohet edhe numri i trajnerëve të licencuar, objektivë të cilën do ta arrijë ky aktivitet. Seancat plenare janë udhëhequr nga paneli , në të cilin përveç kryetarit Jasharaj dhe Drejtorit Istogu , ishin edhe nënkryetarja e SBASHK-ut Vjollca Shala , sekretarja e përgjithshme Jehona Oruçi dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri.71283097 926607011046858 7303564025395150848 n

Për të ndihmuar rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti Alban Zeneli trajner i "Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik" ka prezantuar në emër të gjithë trajnerëve aktual çështjet kyçe në të cilat do të fokusohen seancat plenare dhe puna në grupe.
Puna në grupe u ka mundësuar trajnerëve të pesë trajnimeve që të shpalosin detaje dhe të bashkëbisedojnë me trajnerët e ardhshëm për metodat dhe mënyrën sa më frytëdhënëse të punës së trajnerit dhe komunikimit dinamik e korrekt me pjesëmarrësit në trajnimet, në të cilat ata do të jenë trajnerë.
Punimet e grupit të trajnimit "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social", i kanë udhëhequr trajnerët Rrahman Jasharaj, Ymer Ymeri e Blendor Shatri. Ky ishte nga grupet me numër të madh të pjesëmarrësve dhe hetohej një dinamikë e veçantë e angazhimit.75332755 2376947822543876 8187597616377233408 n
Me pjesëmarrësit në trajnimin "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" kanë udhëhequr trajnerët Hysen Sogojeva dhe Jehona Oruçi, kurse te grupi "Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik është angazhuar trajneri Alban Zeneli.
Një aktivitet plot dinamizëm është parë edhe te grupi "Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie", të cilin e kanë udhëhequr Vjollca Shala dhe Ymer Ymeri.
Me grupin e trajnerëve te "Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për Ciklin Fillor dhe të Mesëm" janë angazhuar Adelinë Selmani e Atdhe Hykolli.73460564 2429525903982210 2204595361438236672 n
Pjesëmarrësit në këtë aktivitet tre ditor do të tregojnë njohuritë e tyre në trajnimet gjegjëse duke qenë në cilësinë e trajnerit në njërin nga trajnimet e radhës nëpër komunat e Kosovës e pastaj do të certifikohen duke u bërë pjesë e trajnerëve të licencuar e duke u angazhuar pastaj nga stafi përgjegjës i SBASHK-ut në trajnimet gjegjëse.

SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

Shtohet edhe më interesimi për 5 trajnimet e licencuara të SBASHK-ut

Prishtinë,22.10.2019

frr
Gjatë këtij vikendi në shumë komuna të Kosovës kanë përfunduar trajnimet e organizuara atje dhe trajnerët , por edhe stafi i SBASHK-ut kanë parë nga afër interesimin shumë të madh të anëtarëve për këto trajnime. Nga ana tjetër në shumë komuna të tjera ky vikend ka shënuar fillimin trajnimeve "Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik" , "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" , "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" ,"Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie" dhe "Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për Ciklin Fillor dhe të Mesëm".
Në Ferizaj me të përfunduar të trajnimeve të nisura në vikendet e kaluara është nisur me trajnimet e reja në këtë vikend. Trajnimi "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social", është udhëhequr në Ferizaj nga trajneri Blerim Mehmeti, i cili është shprehur i kënaqur me angazhimin dhe arritjet që kanë shënuar kolegët tanë në këtë trajnim. Në këtë qytet janë mbajtur edhe trajnimet "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnerin Fidan Shaqiri, "Edukimi Medial dhe Roli i tij në Zhvillimin Shoqëror dhe Demokratik" udhëhequr nga trajneri Hysen Hyseni dhe "Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për Ciklin Fillor dhe të Mesëm" nga trajneri Bekim Beha.blendii
Për t'i përshëndetur e për t'i përgëzuar për angazhimin e tyre pjesëmarrësit dhe trajnerët e këtyre trajnimeve i kanë vizituar kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj i shoqëruar nga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri dhe kryetari i SAF e SAM në Ferizaj , Rexhep Sadiku e nënkryetari Fejzullah Vranoci.
Kryetari i SBASHK-ut ka folur për trajnimet dhe ka lavdëruar përkushtimin e pjesëmarrësve, ndërsa nga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri u është përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve.
Një interesim i madh për trajnimet po ndodh edhe në Gjakovë. Në këtë komunë ka kohë që janë duke u zhvilluar që të pesë trajnimet e licencuara nga SBASHK. Këtë vikend trajneri prof. dr. Hysen Sogojeva ka nisur me trajnimin "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" . Ai është shprehur se kudo gjendet me këtë trajnim në komunat e Kosovës ka parë një angazhim e përkushtim shembullor të pjesëmarrësve. Po në Gjakovë këtë javë ka nisur edhe një grup në trajnimin "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social". Trajneri Blendor Shatri po ashtu thekson se në Gjakovë, por edhe në komunat tjera pjesëmarrësit janë të përkushtuar dhe gjatë trajnimit janë aktiv duke e bërë që trajnimi të ketë rrjedhë dinamike.fr
Aktiviteti i trajnimeve ka gjetur shtrirje edhe në Prizren. Atje është nisur këtë vikend me trajnimin "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" , udhëhequr nga trajneri Ramadan Gashi dhe trajnimi "Udhëheqja dhe Planifikimi Strategjik në Arsimin Parauniversitar" , udhëhequr nga trajneri Safet Beqiri.
Po gjatë vikendeve janë duke u mbajtur edhe vlerësimet e arritjeve nga trajnimi "Aplikimi i Programeve Kompjuterike në Mësimdhënie". Për të parë arritjet e dhe për të organizuar vlerësimin e njohurive kanë shkuar në Lipjan, Viti e Pejë kryetari Jasharaj dhe menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri , kurse në Mitrovicë nënkryetarja Vjollca Shala.
Në Lipjan përfaqësuesit e SBASHK kanë zhvilluar para vlerësimit të njohurive një bashkëbisedë me pjesëmarrësit lidhur aktivitetet dhe kanë dëgjuar edhe ide të angazhimeve në të ardhmen, kurse në Viti pjesëmarrësit e trajnimit ia ka vizituar kryetari i kësaj komune Sokol Haliti dhe Drejtorja e DKA-së, Fatbardha Emini.gjk

Ata kanë lavdëruar SBASHK-un për angazhimet dhe kanë shprehur gatishmërinë që edhe në të ardhmen të bashkëpunojnë dhe bashkërisht të kontribuojnë në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë. Drejtorja Emini ka shprehur respekt për punën e arritjen e punëtorëve të arsimit në këtë komunë duke shtuar se puna e tyre e përkushtuar vërehet edhe te arritjet e shumta dhe sukseset e nxënësve të Vitisë.
Këtë të diel kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, i shoqëruar nga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri dhe kryetari i SAF e SAM të Pejës, Isuf Lajçi kanë vizituar pjesëmarrësit në trajnime në shkollat e qytetit e pastaj Jasharaj dhe Lajçi kanë vizituar shkollën "Dëshmorët e kombit" në Baran, të cilët janë duke përcjellë trajnimin "Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për Ciklin Fillor dhe të Mesëm" me trajnerët Adelina Selimi dhe Atdhe Hykolli. Në kuadër të kësaj vizite është bashkëbiseduar për shumë çështje dhe u janë dhënë përgjigje adekuate shumë interesimeve të pjesëmarrësve në këtë trajnim.frrr

Edhe të punësuarit në Universitetin "Kadri Zeka" i bashkohen SBASHK-u

1Capture1Edhe të punësuarit në Universitetin "Kadri Zeka" i bashkohen SBASHK-ut
Bashkërisht në angazhime e arritje të reja
Prishtinë 18.10.2019
22222274214452 2582371448489453 3117464310578675712 nNë ambientet e Universitetit "Kadri Zeka" në Gjilan është mbajtur takimi i parë me anëtarët e SBASHK-ut nga ky institucion i arsimit të lartë. Këtë takim e ka udhëhequr kryetarja e Këshillit iniciues Minire Rexhepi, e cila ka shpalosur pjesë të angazhimeve dhe të bashkëbisedave me të punësuarit në këtë Universitet, të cilët duke parë angazhimin, përkushtimin e SUSHK-ut dhe arritjet e përbashkëta të SBASHK-ut kanë shprehur gatishmërinë që të jenë pjesë e kësaj sindikate që gëzon respekt kudo në Kosovë e më gjerë. Ajo në kuadër të fjalës hyrëse ka falënderuar për pjesëmarrje në këtë takim kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, kryetarin e Kuvendit të Sindikatave Univeristare në kuadër të SBASHK-ut, Bardh Bardhi dhe zyrtarin ligjor Blendor Shatri.
Kryetari i SBASHK-ut, Jasharaj është shprehur i lumtur që edhe të punësuarit në Universitetin "Kadri Zeka" i bashkohen SBASHK-ut duke u shprehur se 33333373342415 517496225757303 7763932554717036544 nbashkërisht do të kenë angazhime dhe arritje të reja. Ai ka treguar pastaj edhe për angazhimet e arritjet që janë bërë dhe ka theksuar edhe faktin se në Kontratën Kolektive të Arsimit të Kosovës vend meritor zënë edhe Universitetet, të cilëve në të kaluarën u ka munguar fare Kontrata Kolektive. Jasharaj ka lavdëruar punën e përkushtimin e kryetarit të Kuvendit të Sindikatës së Universiteteve, Bardh Bardhi , të kryesisë atje, por edhe të stafit të SBASHK-ut në qendër.
Kryetari i të Kuvendit të Sindikatës së Universiteteve, Bardh Bardhi bashkë me zyrtarin ligjor Blendor Shatri u janë përgjigjur pastaj shumë pyetjeve të pjesëmarrësve në këtë takim.
Pas kësaj anëtarët e SBASHK-ut në këtë institucion të arsimit të lartë kanë zgjedhur Këshillin iniciues, i cili do të vazhdojë me angazhimet dhe do të përgatit Kuvendin din zgjedhor të Sindikatës së Universitetit "Kadri Zeka".
Në këtë Këshill iniciues janë zgjedhur : Minire Rexhepi, Refik Ibrahimi, Kosovare Shabani, Ramize Veseli, Kushtrim Demi, Mensur Ajeti dhe Labinota Ramadani.
Duke shprehur respektin për punën dhe angazhimin e SBASHK-ut, sekretari i përgjithshëm i Universitetit të Gjilanit , z. Vaxhid Sadriu ka pritur në një takim përmbajtjesor delegacionin e SBASHK-ut duke zhvilluar një bashkëbisedë lidhur me arritjet e shumta që janë shënuar në këtë institucion arsimor dhe duke shprehur bindjen e përbashkët se me një bashkëpunim korrekt me sindikatën do të ketë angazhime të përbashkëta në shërbim të arritjeve edhe më të mëdha në këtë institucion arsimor.

SBASHK në Konferencën "Migrimi dhe Edukimi" në Bruksel

aaaasSBASHK në Konferencën "Migrimi dhe Edukimi" në Bruksel
Angazhime në shërbim të arsimimit sa më të mirë të fëmijëve të migruar

Bruksel, tetor 2019.
Prishtinë 17.10.2019
aaaa2aOrganizuar nga Komiteti i Sindikatave Evropiane për Arsim(ETUCE) dhe Federata e Punëdhënësve të Arsimit ( EFEE ), është mbajtur në Bruksel Konferenca "Migrimi dhe Edukimi" mbështetur financiarisht nga Komisioni Evropian. Në këtë takim me rëndësi kanë marrë pjesë te gjitha sindikata e arsimit anëtare te ETUCE-s e në mes tyre edhe dy përfaqësues të SBASHK-ut.
Konferencën e hapi kryetarja e ETUCE-së, znj.Christine Blower, e cila përshëndeti pjesëmarrësit dhe i informoj për temën e Konferencës, po ashtu edhe kryetari i EFEE MIchaelv Moriarty, Susan Flocken Drejtoreshë Evropiane e ETUCE-së,Daniel Wisniewski Sekretar i përgjithshëm i EFEE, Riikka-Maria dhe Prof.Nihad Bunar,Jorg Tagger nga zyra qendrore e Komisionit Evropian për dialog social paraqiten rëndësinë dhe format e zhvillimit të dialogut social ne nivel Evropian. Konferenca vazhdoi punimet edhe ditën e nesërme ne objektin ne ndërtesës së Parlamentit të Komisionit Evropian.
3aaa3Përfaqësuesit e SBASHK Ymer Ymeri dhe Rrezarta Bytyqi Bahtjari kanë pasur takime të shumta me kolegë sindikalistë nga vende të ndryshme të Evropës dhe kanë dhënë kontribut gjatë Konferencës.
Fakti se ka shumë popullatë të cilët nga arsye të ndryshme migrojnë nëpër vende të ndryshme të botës, kjo konferencë është mbajtur për ta gjetur rrugën më të mirë drejt shkollimit të emigrantëve.
Në pjesën e parë të konferencës u zhvilluan shumë debate rreth Migrimit dhe Edukimit, si dhe për dialogun social qe duhet të zhvillohet ne relacionin mësues, prind dhe nxënës.
Ndërsa pjesa e dytë është zhvilluar me punëtori të cilat u ndanë në tri grupe dhe zhvilluan biseda te ndryshme rreth kësaj teme duke dhënë edhe propozimet e tyre duke raportuar ne pjesën qendrorë të konferencës.
Pjesën përmbyllëse të ditës së parë e prezantuan drejtoresha e përgjithshme e ETUC-ës, znj.Susan Flocken dhe sekretari gjeneral z.Daniel Wisniewski.

aaaa4a"Për refugjatët, marrja e një arsimi është mënyra më e mirë për t'u bërë anëtare të plota në vendet e tyre pritëse. Prindërit dhe fëmijët e tyre përfitojnë intelektualist dhe shoqërisht nga ndjekja e shkollës, ku mësojnë për shoqërinë në të cilën ata jetojnë. Azilkërkuesit, në pritje të një vendimi për të ardhmen e tyre, kanë nevojë për kurse themelore gjuhësore - veçanërisht nëse ata janë të mitur të pashoqëruar. Për migrantët pa dokumente, qasja në një arsim bazë siguron stabilitet dhe një pamje të rregullsisë në jetën e tyre, përveç rritjes së vetëvlerësimit. E drejta për arsim kërkon që shtetet të sigurojnë qasje në shërbime arsimore dhe burime financiare, në mënyrë që askush të mos privohet nga shkollimi bazë, në minimumin e zhveshur", janë shprehur ata.

Kërkesë për shprehje të interesimit

aaaaasbashk Kërkesë për shprehje të interesimit
SBASHK do të përgatit trajnerë për 5 trajnimet e licencuara
Prishtinë 16.10.2019
Të nderuar ju kujtojmë se SBASHK ka planifikuar të organizojë trajnim për trajnerët e mundshëm për trajnimet e licencuara të SBASHK-ut në MASHT. Trajnimi do të organizohet më 25, 26 dhe 27 tetor në Durrës. Një kandidat mund të jetë pjesë e vetëm një trajnimi. SBASHK-u heq shpenzimet e qëndrimit dhe ushqimit, kurse çështjen e udhëtimit duhet ta zgjedhin pjesëmarrësit në këto trajnime.
Kandidatët që kryejnë me sukses trajnimin e caktuar marrin certifikatë të trajnerit, që vlen dy vite dhe janë trajnerë të SBASHK-ut për lamini në të cilën marrin certifikatën e trajnerit.
Të interesuarit për të marr pjesë në këtë aktivitet trajnues duhet të dërgojnë CV-it e tyre në SBASHK duke saktësuar se për cilin trajnim do të trajnohen dhe se largu deri më 24 tetor duhet të vijnë në selinë e SBASHK-ut për të nënshkruar kontratë me SBASHK-un me të cilën saktësohet, veç tjerash, se këta trajnerë do të mbajnë trajnimin e parë pa pagesë, trajnim ky që do të jetë vlerësues për trajnerin e certifikuar për të parë nëse ai ka arritur njohuri të mjaftueshme për të vazhduar me trajnimet që do të organizohen nga SBASHK nëpër komunat e Kosovës.
Në këto trajnime mund të marrin pjesë vetëm ata që paraprakisht kanë kryer vetë trajnimin gjegjës organizuar nga SBASHK.
Këto janë 5 trajnimet për të cilat do të përgatiten trajnerët e SBASHK-ut:
1. Edukimi media dhe roli në zhvillimin shoqëror e demokratik,
2. Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social,
3. Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar,
4. Mësimdhënia e gjuhës shqipe dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor e të mesëm,
5. Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie

SBASHK-ut vazhdojnë t’i shtohen radhët

Edhe Universiteti "Fehmi Agani" i Gjakovës bashkë e në SBASHK


Një moment i veçantë nga kjo viztë pune ishte takimi i delegacionit të SBASHK-ut me rektorin e Universitetit "Fehmi Agani", prof. ass. Dr. Artan Nimani. Ai ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim mes tij, stafit udhëheqës dhe SBASHK-ut duke përgëzuar z. Denis Spahija dhe të punësuarit këtu që janë bërë pjesë e SBASHK-ut.
Falë angazhimit të vazhdueshëm te SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë dhe punës së përkushtuar sindikale të kryetarit të Sindikatës së Universiteteve, të Kosovës , Bardh Bardhi dhe kryesisë është shtuar dukshëm numri i anëtarëve të SBASHK-ut edhe në Universitetet e Kosovës .72130294 437981946844046 9025509731115991040 n
Në një takim përmbajtjesor në ambientet e Universitetit "Fehmi Agani" edhe të punësuarit në këtë institucion të respektuar arsimor kanë shprehur vullnetin për t'u bërë pjesë e SBASHK-ut. Pjesë e këtij takimi kanë qenë edhe kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, kryetari i SUSHK-ut, Bardh Bardhi dhe juristi në SBASHK, Blendor Shatri.
Në hapje të këtij takimi kryesuesi i Këshillit Inicues , Denis Spahija ka përshëndetur mysafirët e takimit e pastaj ka shtuar se edhe të punësuarit e këtij institucioni të lartë arsimor kanë shprehur vullnetin për t'u bërë pjesë e SBASHK-ut ngase kanë vërejtur se kjo sindikatë është duke u angazhuar me përkushtim dhe se ka shënuar rezultate e arritje të konsiderueshme.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka uruar pjesëmarrësit që po bëhen pjesë e SBASHK-ut e pastaj ka folur për arritjet, por edhe për sfidat me të cilat është përballur e pritet të përballet kjo sindikatë duke shtuar se ndjehet krenar që edhe Universiteti "Fehmi Agani" i Gjakovës erdhi bashkë e në SBASHK.
Kryetari i SUSHK-ut, Bardh Bardhi ka uruar kolegët e tij dhe ka kujtuar se numri i anëtarëve të SBASHK-ut ka universitetet, por edhe nga shkenca e kultura ka shënuar rritje të vazhdueshme dhe kjo shton forcën dhe angazhimet në SBASHK drejt arritjeve të reja. Ai ka kujtuar se një arritje e madhe, krahas 0.5 % për çdo vit shërbimi, Ligji i viteve të 90-ta, Korrigjimet në Ligjin e pagave , është edhe fakti se falë angazhimit maksimal u arrit të nënshkruhej Kontrata e Arsimit të Kosovës, në të cilën janë përfshirë edhe Universitetet.
Jasharaj, Bardhi dhe Shatri u janë përgjigjur pas kësaj pyetjeve të anëtarëve të rinj të SBASHK-ut në këtë institucion të respektuar arsimor.72941616 454735578499044 895799731198885888 n
Një moment i veçantë nga kjo vizitë pune ishte takimi i delegacionit të SBASHK-ut me rektorin e Universitetit "Fehmi Agani". Rektori prof. ass. Dr. Artan Nimani ka falënderuar mysafirët për këtë vizitë dhe pastaj ka folur për angazhimet e mëdha që janë duke u bërë në këtë Institucion të lartë arsimor për të shënuar arritje të reja. Ai ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim mes tij, stafit udhëheqës dhe SBASHK-ut duke përgëzuar z. Denis Spahija dhe të punësuarit këtu që janë bërë pjesë e SBASHK-ut. Ai ka shtuar se do të angazhohet që përfaqësuesi i sindikatës të jetë pjesë në të gjitha institucionet dhe grupet e punës në Universitet.
Jasharaj, Bardhi dhe Shatri kanë falënderuar rektorin Nimani për mikpritjen dhe i kanë premtuar bashkëpunim korrekt dhe mbështetje te sindikatës në angazhimet në shërbim të arritjeve të reja në këtë institucion të arsimit të lartë.

Takim zgjedhor i Forumit të gruas në SBASHK

U zgjodh kryetarja dhe kryesia e këtij forumi


Me shumicë votash kryetare e Forumit të gruas në SBASHK është zgjedhur Vlora Rexhepi Berisha dhe anëtaret e kryesisë Flutura Demaku Zariqi, Lindita Muja, Florie Rexhepaj, Marigonë Bytyqi, Fevzie Berisha, Arbnesha Aliu dhe Diellza Mamusha.


72627076 2482642931827628 6112108091388461056 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke harmonizuar pjesë të Statutit të SBASHK me Statutin e BSPK-së është mbajtur takimi zgjedhor i Forumit të gruas në SBASHK. Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësueset e deleguara nga të gjitha komunat e Kosovës dhe Universitetet.

72317387 1139559539572917 1403330106692206592 n
Në hapje të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka folur për angazhimet e bëra dhe për rolin e femrës në këtë sindikatë duke kujtuar se në sistemin e arsimit sa vjen e shtohet numri i femrave të punësuara dhe se në SBASHK femra është e përfaqësuar kudo që nga Kongresi me 50 % të delegatëve, në Këshillin Drejtues , në të cilin 40 % janë femra dhe në kryesi e stafin qendror. Kryetari, para se t'i uronte punë të mbarë këtij takimi , ka kujtuar se në këtë aspekt janë shënuar arritje të mëdha.71881334 406996983558596 7243320434689572864 n
              Pas kësaj punimet e Forumit të gruas i ka udhëhequr nënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala e ndihmuar nga sekretarja e përgjithshme, Jehona Oruqi. Nënkryetarja e SBASHK ka shpalosur planin e aktiviteteve të forumit dhe pastaj ka lexuar edhe Rregulloren e punës së forumit, që është aprovuar nga delegatet e këtij takimi.72131976 388770545336119 6631788641599356928 n
Në pjesën e dytë të këtij takimi është kaluar në zgjedhjen e kryetares dhe kryesisë për të cilat funksione kanë garuar një numër i konsiderueshëm i punëtoreve të arsimit. Me qëllim që të jenë të përfaqësuara të gjitha pjesët e Kosovës, në garë kanë marrë pjesë përfaqësuese nga të shtatë rajonet e Kosovës për të cilat është votuar përmes votës së fshehtë e në mënyrë demokratike.
Pas këtij procesi transparent janë numëruar votat për kryetaren dhe anëtaret e kryesisë së këtij forumi.
Me shumicë votash kryetare e Forumit të gruas në SBASHK është zgjedhur Vlora Rexhepi Berisha , e cila ka një përvojë të mirë në aktivitetet sindikale dhe ka përfaqësuar SBASHK-un edhe në takimet ndërkombëtare të grave sindikaliste të Evropës.72631454 409624889932805 3086951355374370816 n
Përmes votës së lirë ka dalë edhe kryesia e këtij forumi : Flutura Demaku Zariqi, Lindita Muja, Florie Rexhepaj, Marigonë Bytyqi, Fevzie Berisha, Arbnesha Aliu dhe Diellza Mamusha.
Forumi në takimin e radhës do të zgjedh edhe delegatët për Forumin e gruas së BSPK-së.72265596 377838146429033 7313103920853680128 n

SBASHK mesazh për mësimdhënësit në Ditën Botërore të Mësuesit, 5 tetor

aaaaasbashk SBASHK mesazh për mësimdhënësit në Ditën Botërore të Mësuesit, 5 tetor

Prishtinë 04.10.2019

Të nderuar anëtarë të SBASHK-ut, vitet e kaluara kemi shënuar 5 tetorin, Ditën Botërore të Mësuesit me aktivitete nëpër shkolla e me konferenca madhështore, në të cilat pjesëmarrës kanë qenë edhe përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës. Kështu do të vepronim edhe këtë vit, por ky 5 tetor ishte në momentin kur po bëhej fushatë zgjedhore dhe ne nuk donim që të ftuarit nga subjektet politike dhe institucionet t'a shfrytëzojnë momentin për të thënë diçka që do të dukej si pjesë e fushatës.
Ne anëtarët e SBASHK-ut jemi pjesë e angazhimeve që do të bëhen nga kolegët tanë sindikalistë në Ballkan, Evropë e kudo në botë, për ta shënuar këtë ditë të madhe me angazhimet që të mbrohet figura e shenjtë e mësuesit.
SBASHK-u iu drejtohet tani të punësuarve në arsim që lirshëm të dalin sa më masovikisht me 6 tetor e të votojnë sipas bindjes së tyre për subjektin a koalicionin garues që ata mendojnë se e meriton besimin e tyre, por apelojmë që në listat e subjekteve që ata votojnë t'u japin përparësi kandidatëve që vijnë nga sektori i arsimit, me shpresën se ata do ta respektojnë besimin e mësimdhënësve dhe do të jenë zëri i tyre në institucione dhe në parlamentin që del nga vota e 6 tetorit.

5vtetori

Gjykata e Apelit e Kosovës miraton ankesën e SBASHK-ut

 

aaaaasbashk

Gjykata e Apelit e Kosovës miraton ankesën e SBASHK-ut

Prishtinë, 3 tetor 2019,
"Miratohet si e bazuar ankesa e paditëses SBASHK, ndërsa prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative A.nr. 552/2019, i datës 25.04. 2019 dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje", thuhet në Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës.
Një vendim i pa bazuar në ligj i ish ministrit Bytyqi e që kishte të bënte me një urdhër për kompensimin e të gjitha orëve të grevës 3 javore ishte kundërshtuar nga SBASHK-u, që po mbronte vendimin e Këshillit Drejtues të kësaj sindikate që orët e humbura në grevë të mos kompensoheshin.
SBASHK-u iu drejtua Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamentit për Çështje Administrative duke kërkuar drejtësi, por një gjykatëse duke u thirr në emocione, duke qenë edhe në presion nga një debat për orët e humbura në Parlamentin e Kosovës, i cili u shoqërua edhe me akuza të pabaza e me një fjalor rrugësh të ndonjë deputeti, solli vendim që të mbështetet vendimi i ish ministrit Bytyqi. Ky vendim i gjykatëses trimëroi disa Drejtori arsimore e disa drejtorë shkollash, që nisen me presione nga më të ndryshmet, por mësimdhënësit e Kosovës qëndruan në vendimin Këshillit Drejtues dhe orët nuk u kompensuan.
SBASHK-u duke qenë arsyeshëm i pakënaqur me vendimin Gjykatës Themelore iu drejtua Gjykatës së Apelit të Kosovës me një ankesë në të cilën solli gjithë argumentet se Gjykata e shkallës së parë nuk ka nxjerr vendim të drejtë. Gjykata e Apelit ka sjellë aktgjykimin e saj duke miratuar ankesën e SBASHK-ut dhe duke prishur vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative A.nr. 552/2019, i datës 25.04. 2019.
SBASHK-u pret nga ata drejtorë të Drejtorive Arsimore dhe nga ata drejtorë shkollash që ushtruan presione ndaj mësimdhënësve për kompensim orësh, që të kërkojnë falje. Pret që ish Ministri Bytyqi dhe KMLDNJ bashkë me Bexhet Shalën, që kërkonin ngritjen e kallëzimit penal ndaj kryetarit të SBASHK-ut dhe nga ata dy a tre deputetë me fjalorë të ulët e plot shpifje e ofendime të pabazuara, që publikisht të kërkojnë falje. E vërteta mund të vonohet, por ajo del në shesh.

Tofo1

tofo2

tofo3

tofo4

tofo5

Bashkëbisedë më pjesëmarrësit në trajnime në Ferizaj, Lipjan e Pejë

Lista lipjan accessBashkëbisedë më pjesëmarrësit në trajnime në Ferizaj, Lipjan e Pejë
Interesim i madh për të 5 trajnimet e licencuara të SBASHK-ut
Prishtinë 30.09.2019

71498424 2635164896541071 7781906374375505920 n

Dy ditët e vikendit që shkoi kanë shënuar mbajtjen e pjesës së dytë të trajnimeve në disa komuna dhe fillimin e trajnimeve në komunat tjera. Kësaj radhe ishin Ferizaj dhe Peja që po dalloheshin në organizimin e këtij aktiviteti.
Në shkollën "Tefik Çanga" te Ferizajt në këtë vikend u mbajtën trajnimet
"Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social", " Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar", " Edukimi media dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" dhe "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm".
Këtë institucion arsimor të shtunën e ka vizituar kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj i shoqëruar 70903074 350868238992710 4406276944048422912 nnga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, zyrtarja për medie dhe trajnimet Rrezarta Bytyqia Bahtiari dhe kryetari i SAF e SAM për këtë komunë Rexhep Sadiku e nënkryetari Fejzulla Vranoci. Ata pasi kanë përshëndetur pjesëmarrësit dhe trajnerët janë ndalur në bashkëbisedë me ta duke folur për angazhimet e SBASHK-ut dhe duke ngritur ide të reja për angazhimet në vazhdim. Menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm Ymer Ymeri u është përgjigjur shumë pyetjeve të pjesëmarrësve. Mësimdhënësit pjesëmarrës në këtë aktivitet kanë shprehur respekt për angazhimet e stafit të SBASHK-ut dhe kanë shtruar kërkesën që të organizohen këto 5 trajnime në këtë komunë sepse interesimi është tepër i madh. Këtë vikend në Ferizaj trajnimet janë udhëhequr nga trajnerët: Leonora Lokaj ,Hysen Sogojeva, Muhamet jahiri, e Atdhe Hykolli.
Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj i 71651955 685597811919604 1751316148084801536 nshoqëruar nga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, zyrtarja për medie dhe trajnimet Rrezarta Bytyqia Bahtiari kanë shkuar në Lipjan për të mbajtur testin për modulet gjegjëse nga trajnimi "Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie. Para se të fillonte ky aktivitet përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë zhvilluar bashkëbisedë me mësimdhënësit e pranishëm, të cilët kanë shprehur kërkesën që edhe në Lipjan të vazhdohet me organizimin të 5 trajnimeve.
Të dielën kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj , i shoqëruar nga kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi kanë vizituar shkollat "Dardania" dhe atë "Vaso Pashë Shkodrani" për të bashkëbiseduar me pjesëmarrësit e trajnimeve. Në këtë komunë gjatë këtij vikendi që shkoi janë organizuar trajnimet "Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social", " Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar", " Edukimi media dhe roli i 71638214 461020484496774 5136603546816348160 ntij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" dhe "Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie".
Kryetari i SBASHK Jasharaj dhe kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi kanë bashkëbiseduar me pjesëmarrësit e këtij aktiviteti , të cilët kanë shprehur respekt për angazhimet e SBASHK-ut dhe kanë ngritur kërkesën që të vazhdohet me këtë aktivitet duke organizuar që të 5 trajnimet edhe në këtë komunë. Në Pejë trajnimet janë udhëhequr nga tranerët: Ramadan Gashi, Valentina Sopjani, Gëzim Qerimi, Blendor Shatri dhe Burim Krasniqi.

Ma artikuj...

 1. SBASHK-u edhe gjatë këtij vikendi në shërbim të anëtarësisë
 2. Apel publik i SBASHK-ut drejtuar liderëve dhe kandidatëve për deputetë
 3. Reagim lidhur me gjendjen e rëndë në shkollat në Kamenicë
 4. SBASHK-u gjithmonë me aktivitete në shërbim të anëtarësisë
 5. Gjendje alarmante në shumë shkolla të Kamenicës
 6. Të bashkuar për trajnimet për mësimdhënësit
 7. SBASHK-u vizitoi shkollat e Kamenicës që z. Kastrati tentoi t'i mbyllte
 8. Interesim shumë i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK
 9. Në përpjekje që problemet në arsimin e Kamenicës të zgjidhet me dialog
 10. SBASHK mbajti takim me kryetarët e sindikatës nga komunat e Kosovës
 11. Kanë rinisur trajnimet e organizuara nga SBASHK
 12. Kryetari i Kamenicës Qëndron Kastrati vizitoi selinë e SBASHK-ut
 13. SBASHK-u vizitoi Departamentin e Pensioneve të Kosovës
 14. Drejtorja e DKA-s znj. Shpresa Shala vizitoi SBASHK-un
 15. SBASHK-u me veprime konkrete kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë
 16. Reagim i SBASHK-ut lidhur me deklarimet e Ministrit Bytyqi për Ligjin e viteve 90-ta
 17. Kongresi i tetë i Internacionales Botërore te Arsimit në Tajlandë
 18. SBASHK në Kongresin e 8 zgjedhor të Internacionales Botërore të Arsimit në Tajlandë.
 19. Kënga dhe humori i lehtë bashkë me valët e detit shqiptar
 20. Këtë verë 400 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar
 21. SBASHK në një takim me rëndësi të sindikatave të arsimit të Evropës
 22. Nis “Edukimi medial” edhe në disa shkolla të Gjilanit dhe Podujevës
 23. SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komuna
 24. Apliko për punë vullnetare në SBASHK
 25. K O N K U R S
 26. SBASHK-u vazhdon me trajnimet nëpër komunat e Kosovës
 27. Reagim i SBASHK-ut lidhur me idenë e MASHT për mësimin tërëditor
 28. Edhe SBASHK-u mes mijëra protestuesve në Bruksel
 29. Një vizitë e veçantë në selinë e SBASHK-ut
 30. SBASHK pjesë e demonstratës së mësimdhënësve të Evropës në Bruksel
 31. Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK
 32. Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve
 33. Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës
 34. Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT
 35. SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës
 36. Kompensim të orëve të humbura në grevë nuk do të ketë as gjatë pushimit pranveror
 37. Nuk ka kompensim orësh as në pushimin pranveror
 38. Deputetë mbroni ligjin dhe mos cenoni pavarësinë gjykatave
 39. SBASHK-u ju drejtohet zyrtarisht kryetarëve të Komunave të Kosovës
 40. SBASHK i vendosur që orët e humbura gjatë grevës mos të zëvendësohen
 41. SBASHK organizoi Manifestim madhështor kushtor ditës së mësuesit dhe shkollës shqipe
 42. Sqarim i SBASHK-ut lidhur me vendimin e Gjykatës Themelore
 43. SBASHK-u uron mësimdhënësit për 7 Marsin
 44. Vazhdojnë aktivitetet e SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë.
 45. Ligji për vitet 90-ta, lajm i gëzuar për SBASHK –un dhe arritje e madhe
 46. Drejtorja e përgjithshme e EI-së për Evropën qëndroi dy ditë në Kosovë
 47. SBASHK në kongresin e sindikatës turke të arsimit "EGITIM-BIR-SEN"
 48. SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve
 49. SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave
 50. Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës

Butoni posht