Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Niveli Komunal i SAF dhe SAM - Zveçan

Kryetar: 

Butoni posht