Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK-u fillon agjendën e takimeve për kryetarë të Grupeve parlamentare

SBASHK-u fillon agjendën e takimeve për kryetarë të Grupeve parlamentare

Takim i frytshëm me kryetarin e Grupit parlamentar të PDK-së, z. Grabovci Prishtinë,...

SBASHK-u vazhdon me vizitat nëpër Kosovë

SBASHK-u vazhdon me vizitat nëpër Kosovë

Takime të suksesshme me anëtarësinë në Obiliq e Podujevë Prishtinë, 12.05.2016 SBASHK-u është...

Vazhdon agjenda e takimeve të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

Vazhdon agjenda e takimeve të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

Përkrahje e fuqishme për SBASHK-un nga anëtarësia në Pejë Prishtinë, 10.05.2016 Duke vazhduar...

Ka filluar agjenda e vizitave të SBASHK-ut nëpër komuna

Ka filluar agjenda e vizitave të SBASHK-ut nëpër komuna

Takim i frytshëm me mësimdhënësit e Deçanit Prishtinë,10.05.2016 Duke realizuar agjendën e...

Takim i frytshëm me sindikalistët e Prishtinës

Takim i frytshëm me sindikalistët e Prishtinës

Prishtine, 06.05.2016 Duke realizuar agjendën e takimeve me mësimdhënës sindikalistë nëpër...

 • SBASHK-u fillon agjendën e takimeve për kryetarë të Grupeve parlamentare

  SBASHK-u fillon agjendën e takimeve për kryetarë të Grupeve parlamentare

  E premte, 27 Maj 2016 16:06
 • SBASHK-u vazhdon me vizitat nëpër Kosovë

  SBASHK-u vazhdon me vizitat nëpër Kosovë

  E premte, 13 Maj 2016 11:27
 • Vazhdon agjenda e takimeve të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

  Vazhdon agjenda e takimeve të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

  E mërkurë, 11 Maj 2016 10:11
 • Ka filluar agjenda e vizitave të SBASHK-ut nëpër komuna

  Ka filluar agjenda e vizitave të SBASHK-ut nëpër komuna

  E martë, 10 Maj 2016 15:48
 • Takim i frytshëm me sindikalistët e Prishtinës

  Takim i frytshëm me sindikalistët e Prishtinës

  E martë, 10 Maj 2016 15:40

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht