Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Kuvendi i SAF e SAM për komunën e Vushtrrisë mbajti takim pune

Kuvendi i SAF e SAM për komunën e Vushtrrisë mbajti takim pune

Bashkëbisedë e frytshme për të gjitha çështjet Prishtinë, 27.04.2017Në orët e pasdites së të...

Vazhdojnë aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

Vazhdojnë aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

Kuvend i suksesshëm pune në Mitrovicë, Kuvend zgjedhor në Shtime Prishtinë, 25.04.2017SBASHK-u...

Kryetari i SBASHK-ut takon kryetarët e shoqatave sindikale në Obiliq

Kryetari i SBASHK-ut takon kryetarët e shoqatave sindikale në Obiliq

Prishtinë, 21.04.2017 Sot u mbajt Kuvendi i SAF e SAM të Obiliqit. Në fjalën hyrëse kryetarja e...

Kuvend i suksesshëm pune i SAF e SAM në Rahovec

Kuvend i suksesshëm pune i SAF e SAM në Rahovec

Përkrahen fuqishëm angazhimet e SBASHK-ut Prishtinë, 19.04.2017Në sallën e Asamblesë komunale të...

Ministri Kujtim Shala u takua me delegacionin e SBASHK-ut

Ministri Kujtim Shala u takua me delegacionin e SBASHK-ut

Gatishmëri për zgjidhjen e çështjeve të ngritura në sektorin e kulturës Prishtinë,...

 • Kuvendi i SAF e SAM për komunën e Vushtrrisë mbajti takim pune

  Kuvendi i SAF e SAM për komunën e Vushtrrisë mbajti takim pune

  E premte, 28 Prill 2017 10:09
 • Vazhdojnë aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

  Vazhdojnë aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

  E martë, 25 Prill 2017 09:54
 • Kryetari i SBASHK-ut takon kryetarët e shoqatave sindikale në Obiliq

  Kryetari i SBASHK-ut takon kryetarët e shoqatave sindikale në Obiliq

  E premte, 21 Prill 2017 15:30
 • Kuvend i suksesshëm pune i SAF e SAM në Rahovec

  Kuvend i suksesshëm pune i SAF e SAM në Rahovec

  E premte, 21 Prill 2017 11:06
 • Ministri Kujtim Shala u takua me delegacionin e SBASHK-ut

  Ministri Kujtim Shala u takua me delegacionin e SBASHK-ut

  E enjte, 20 Prill 2017 11:57

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht