Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Me unitet e solidaritet ndaj sfidave me të cilat përballet arsimi kudo në botë

Me unitet e solidaritet ndaj sfidave me të cilat përballet arsimi kudo në botë

Në Otava të Kanadasë për 6 ditë me radhë ka zhvilluar punimet Kongresi 7 i Internacionales...

SBASHK-u në mënyrë të denjë përfaqëson arsimin e Kosovës në Otavë të Kanadasë

SBASHK-u në mënyrë të denjë përfaqëson arsimin e Kosovës në Otavë të Kanadasë

Delegacioni i SBASHK-ut gjatë gjithë kohës sa po qëndron në Otava të Kanadasë është duke marrë...

Lëvizja e numrit të nxënësve në komunat e Kosovës

Lëvizja e numrit të nxënësve në komunat e Kosovës

Në takimin e katërt të forumit konsultativ, përfaqësuesit e SBASHK-ut, MASHT-it dhe DKA-ve kanë...

DKA-të  të mos sillen sikur nuk kanë asnjë obligim ndaj Kontratës Kolektive

DKA-të të mos sillen sikur nuk kanë asnjë obligim ndaj Kontratës Kolektive

" Nëse vazhdoni të silleni sikur nuk keni as edhe një obligim ndaj Kontratës Kolektive dhe as...

 MPMS-ja i thotë SBASHK-ut se duhet pritur ende deri te pensionet e punës

MPMS-ja i thotë SBASHK-ut se duhet pritur ende deri te pensionet e punës

Në takimin e kësaj të hëne me zv/Ministren e MPMS-së, znj. Rita Hajzeri-Beqaj, kryetari i...

 • Me unitet e solidaritet ndaj sfidave me të cilat përballet arsimi kudo në botë

  Me unitet e solidaritet ndaj sfidave me të cilat përballet arsimi kudo në botë

  E mërkurë, 29 Korrik 2015 14:05
 • SBASHK-u në mënyrë të denjë përfaqëson arsimin e Kosovës në Otavë të Kanadasë

  SBASHK-u në mënyrë të denjë përfaqëson arsimin e Kosovës në Otavë të Kanadasë

  E enjte, 23 Korrik 2015 02:14
 • Lëvizja e numrit të nxënësve në komunat e Kosovës

  Lëvizja e numrit të nxënësve në komunat e Kosovës

  E enjte, 16 Korrik 2015 14:13
 • DKA-të  të mos sillen sikur nuk kanë asnjë obligim ndaj Kontratës Kolektive

  DKA-të të mos sillen sikur nuk kanë asnjë obligim ndaj Kontratës Kolektive

  E mërkurë, 08 Korrik 2015 15:30
 • MPMS-ja i thotë SBASHK-ut se duhet pritur ende deri te pensionet e punës

  MPMS-ja i thotë SBASHK-ut se duhet pritur ende deri te pensionet e punës

  E hanë, 06 Korrik 2015 15:39

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Butoni posht