Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Vazhdojnë aktivitetet zgjedhore në SBASHK

Vazhdojnë aktivitetet zgjedhore në SBASHK

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në komunën e Vushtrrisë Prishtinë, 21.08.2017 Pasi që në...

SBASHK-u po përgatitet për grevë dhe për veprime tjera

SBASHK-u po përgatitet për grevë dhe për veprime tjera

Prishtinë, 16.08.2017 Nëse kryetarët e komunave dhe institucionet tjera të qeverive lokale nuk...

Qeveritarët nuk kanë bërë asgjë për mësimdhënësit e sëmurë rënd

Qeveritarët nuk kanë bërë asgjë për mësimdhënësit e sëmurë rënd

Prishtinë, 05.07.2017 Disa për poenë politik e disa për të fituar edhe ndonjë projekt nga...

420 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar

420 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar

Durrës, 26.06.2017 SBASHK-u ka shënuar arritje të konsiderueshme në realizimin e kresave të...

SBASHK-u ka kryer përgatitjet për dërgimin e anëtarëve në bregdetin shqiptar

SBASHK-u ka kryer përgatitjet për dërgimin e anëtarëve në bregdetin shqiptar

Lexojeni listën definitive të pushuesve nga komunat, Universiteti dhe kultura Prishtinë,...

 • Vazhdojnë aktivitetet zgjedhore në SBASHK

  Vazhdojnë aktivitetet zgjedhore në SBASHK

  E hanë, 21 Gusht 2017 09:49
 • SBASHK-u po përgatitet për grevë dhe për veprime tjera

  SBASHK-u po përgatitet për grevë dhe për veprime tjera

  E mërkurë, 16 Gusht 2017 14:00
 • Qeveritarët nuk kanë bërë asgjë për mësimdhënësit e sëmurë rënd

  Qeveritarët nuk kanë bërë asgjë për mësimdhënësit e sëmurë rënd

  E mërkurë, 05 Korrik 2017 13:07
 • 420 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar

  420 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar

  E mërkurë, 28 Qershor 2017 08:49
 • SBASHK-u ka kryer përgatitjet për dërgimin e anëtarëve në bregdetin shqiptar

  SBASHK-u ka kryer përgatitjet për dërgimin e anëtarëve në bregdetin shqiptar

  E mërkurë, 21 Qershor 2017 16:08

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht