Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Me angazhimin e SBASHK-ut, projektligji për pagat do të rishikohet

Me angazhimin e SBASHK-ut, projektligji për pagat do të rishikohet

Prishtinë, 18.01.2017 Në kuadër të përpjekjekjeve për realizimin e kërkesave të anëtarësisë me...

SBASHK-u kundërshton Projektligjin për pagat

SBASHK-u kundërshton Projektligjin për pagat

Prishtinë, 13.01.2017 Kryesia dhe organet drejtuese te SBASHK-ut,duke analizuar projektligjin...

SBASHK- u apel Internacionales Botërore të Arsimit për Kosovën në UNESCO

SBASHK- u apel Internacionales Botërore të Arsimit për Kosovën në UNESCO

Prishtinë, 10 janar 2017 SBASHK-u ka nisur me angazhimet për të kontribuar në përpjekjet për...

SBASHK-u u takua me Ministrin e MASHT, Prof. Dr. Arsim Bajrami

SBASHK-u u takua me Ministrin e MASHT, Prof. Dr. Arsim Bajrami

Pajtueshmëri e plotë për unifikim angazhimesh në shërbim të arsimit në...

 • Me angazhimin e SBASHK-ut, projektligji për pagat do të rishikohet

  Me angazhimin e SBASHK-ut, projektligji për pagat do të rishikohet

  E mërkurë, 18 Janar 2017 15:37
 • SBASHK-u kundërshton Projektligjin për pagat

  SBASHK-u kundërshton Projektligjin për pagat

  E premte, 13 Janar 2017 15:42
 • SBASHK- u apel Internacionales Botërore të Arsimit për Kosovën në UNESCO

  SBASHK- u apel Internacionales Botërore të Arsimit për Kosovën në UNESCO

  E martë, 10 Janar 2017 12:57
 • Gëzuar Festat e Fundvitit nga SBASHK-u

  Gëzuar Festat e Fundvitit nga SBASHK-u

  E mërkurë, 28 Dhetor 2016 11:25
 • SBASHK-u u takua me Ministrin e MASHT, Prof. Dr. Arsim Bajrami

  SBASHK-u u takua me Ministrin e MASHT, Prof. Dr. Arsim Bajrami

  E mërkurë, 14 Dhetor 2016 15:59

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht