Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Takimi me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

Takimi me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

Arritjet, zgjedhjet në SBASHK dhe aktivitetet për ditën e mësuesit 28.02.2021Krahas komunikimit...

Komiteti Evropian i Sindikatave për Arsim (ETUCE) i drejtohet Hotit e Likajt

Komiteti Evropian i Sindikatave për Arsim (ETUCE) i drejtohet Hotit e Likajt

Solidaritet dhe mbështetje e fuqishme kërkesave të SBASHK-ut Prishtinë,19.01.2021Pasi...

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet kërkesat e SBASHK-ut

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet kërkesat e SBASHK-ut

Prishtinë, 16.01.2021 Në komunikimin e rregullt nga larg me stafin qendror të Komitetit të...

Trajnimi i programeve kompjuterike edhe për kolegët në Mitrovicë

Trajnimi i programeve kompjuterike edhe për kolegët në Mitrovicë

Përkushtim e angazhim për arritje të reja në shërbim të arsimit...

U mbajt mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Drejtues

U mbajt mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Drejtues

Opsioni i grevës në arsim mbetet i hapur Prishtinë, 13.01.2021Këshilli Drejtues i SBASHK-ut ka...

 • Takimi me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

  Takimi me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

  E diel, 28 Shkurt 2021 20:49
 • Komiteti Evropian i Sindikatave për Arsim (ETUCE) i drejtohet Hotit e Likajt

  Komiteti Evropian i Sindikatave për Arsim (ETUCE) i drejtohet Hotit e Likajt

  E martë, 19 Janar 2021 09:41
 • Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet kërkesat e SBASHK-ut

  Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet kërkesat e SBASHK-ut

  E shtunë, 16 Janar 2021 11:24
 • Trajnimi i programeve kompjuterike edhe për kolegët në Mitrovicë

  Trajnimi i programeve kompjuterike edhe për kolegët në Mitrovicë

  E shtunë, 16 Janar 2021 11:20
 • U mbajt mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Drejtues

  U mbajt mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Drejtues

  E mërkurë, 13 Janar 2021 16:05

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2020

sbashk cover2020s

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook