Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

U mbajt takimi i përbashkët konsultativ MASHT- SBASHK- DKA

U mbajt takimi i përbashkët konsultativ MASHT- SBASHK- DKA

Palët janë deklaruar se takimet e tilla janë shumë të nevojshmeMe iniciativën e SBASHK-ut janë...

Marrëveshje  në shërbim të anëtarësisë së SBASHK-ut me “Era Med” dhe Era Pharm”

Marrëveshje në shërbim të anëtarësisë së SBASHK-ut me “Era Med” dhe Era Pharm”

Në selinë e SBASHK-ut këtë të martë është nënshkruar një marrëveshje për zbritje çmimesh të...

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut bashkë me AOB-në e Holandës

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut bashkë me AOB-në e Holandës

Internacionalja Botërore e Arsimit vazhdon ta përkrah SBASHK-un Duke u përgjigjur ftesës së...

SBASHK-u vizitoi kolegët në komunën e Shtërpcës

SBASHK-u vizitoi kolegët në komunën e Shtërpcës

Sot gjatë ditës nënkryetari i SBASHK-ut z.Rexhep Sadiku vizitoi mësimdhënësit në komunën e...

SBASHK-u vazhdon të forcojë kapacitetet për dialogun social

SBASHK-u vazhdon të forcojë kapacitetet për dialogun social

Në kuadër të realizimit me sukses të Projektit të përbashkët SBASHK-KEC për fuqizimin e rolit të...

 • U mbajt takimi i përbashkët konsultativ MASHT- SBASHK- DKA

  U mbajt takimi i përbashkët konsultativ MASHT- SBASHK- DKA

  E enjte, 19 Nandor 2015 15:50
 • Marrëveshje  në shërbim të anëtarësisë së SBASHK-ut me “Era Med” dhe Era Pharm”

  Marrëveshje në shërbim të anëtarësisë së SBASHK-ut me “Era Med” dhe Era Pharm”

  E martë, 17 Nandor 2015 15:25
 • Aktivitete të shumta të SBASHK-ut bashkë me AOB-në e Holandës

  Aktivitete të shumta të SBASHK-ut bashkë me AOB-në e Holandës

  E enjte, 12 Nandor 2015 23:47
 • SBASHK-u vizitoi kolegët në komunën e Shtërpcës

  SBASHK-u vizitoi kolegët në komunën e Shtërpcës

  E martë, 10 Nandor 2015 15:01
 • SBASHK-u vazhdon të forcojë kapacitetet për dialogun social

  SBASHK-u vazhdon të forcojë kapacitetet për dialogun social

  E hanë, 09 Nandor 2015 13:11

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht