Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Konferenca zgjedhore e Sindikatave të Arsimit të Evropës

Konferenca zgjedhore e Sindikatave të Arsimit të Evropës

Kryetarja Blover në raportin e saj vend meritor i dha arsimit në Kosovë Prishtinë,...

SBASHK- Në kalendarin për këtë vit shkollor e hëna është ditë pushimi

SBASHK- Në kalendarin për këtë vit shkollor e hëna është ditë pushimi

Prishtinë, 28.11.2020 Të premten punëtorët arsimor në fillimet e orëve të para të mësimit kanë...

Po përmbyllën me sukses trajnimet filluara me 14 nëntor

Po përmbyllën me sukses trajnimet filluara me 14 nëntor

Pjesëmarrësit vlerësojnë se ky aktivitet është shumë i qëlluar Prishtinë, 18.11.2020Edhe...

 Entuziazëm e përkushtim drejt arritjeve të reja

Entuziazëm e përkushtim drejt arritjeve të reja

Edhe këtë vikend shumë mësimdhënës në trajnimet e licencuara të SBASHKPrishtinë,...

Ka përfunduar me sukses trajnimi për tri grupe të mësimdhënësve

Ka përfunduar me sukses trajnimi për tri grupe të mësimdhënësve

Trajnerët vlerësojnë lart angazhimin dhe përkushtimin e pjesëmarrësve Prishtinë, 04.11.2020Ishin...

 • Konferenca zgjedhore e Sindikatave të Arsimit të Evropës

  Konferenca zgjedhore e Sindikatave të Arsimit të Evropës

  E mërkurë, 02 Dhetor 2020 11:24
 • SBASHK- Në kalendarin për këtë vit shkollor e hëna është ditë pushimi

  SBASHK- Në kalendarin për këtë vit shkollor e hëna është ditë pushimi

  E shtunë, 28 Nandor 2020 11:06
 • Po përmbyllën me sukses trajnimet filluara me 14 nëntor

  Po përmbyllën me sukses trajnimet filluara me 14 nëntor

  E mërkurë, 18 Nandor 2020 14:54
 • Entuziazëm e përkushtim drejt arritjeve të reja

  Entuziazëm e përkushtim drejt arritjeve të reja

  E shtunë, 14 Nandor 2020 12:34
 • Ka përfunduar me sukses trajnimi për tri grupe të mësimdhënësve

  Ka përfunduar me sukses trajnimi për tri grupe të mësimdhënësve

  E mërkurë, 04 Nandor 2020 10:05

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2019

sbashk cover2019s

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook