Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Takim nga larg i Kuvendit të sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

Takim nga larg i Kuvendit të sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

Edhe mësimdhënësit nga Kaçaniku me sukses po zhvillojnë mësimin nga larg Prishtinë,...

Takim nga larg i Kuvendit sindikal të Arsimit Parauniversitar të Shtimes

Takim nga larg i Kuvendit sindikal të Arsimit Parauniversitar të Shtimes

Mësimdhënësit e Shtimes shembull i mirë i angazhimit në mësimin nga larg Prishtinë,...

Takim nga larg me kolegët nga Hani i Elezit

Takim nga larg me kolegët nga Hani i Elezit

Mësimdhënësit po realizojnë me sukses mësimin nga larg Prishtinë, 07.04.2020Në hapje të këtij...

Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Pejës

Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Pejës

Punëtorët e arsimit në Pejë janë të angazhuar në procesin mësimor nga larg Prishtinë,...

Takim nga larg i Kuvendit Sindikal të Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

Takim nga larg i Kuvendit Sindikal të Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

Punëtorët e arsimit në Vushtrri të përkushtuar në realizimin e procesit mësimor Prishtinë,...

 • Takim nga larg i Kuvendit të sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

  Takim nga larg i Kuvendit të sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

  E mërkurë, 08 Prill 2020 20:43
 • Takim nga larg i Kuvendit sindikal të Arsimit Parauniversitar të Shtimes

  Takim nga larg i Kuvendit sindikal të Arsimit Parauniversitar të Shtimes

  E mërkurë, 08 Prill 2020 19:13
 • Takim nga larg me kolegët nga Hani i Elezit

  Takim nga larg me kolegët nga Hani i Elezit

  E martë, 07 Prill 2020 22:44
 • Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Pejës

  Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Pejës

  E martë, 07 Prill 2020 19:03
 • Takim nga larg i Kuvendit Sindikal të Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

  Takim nga larg i Kuvendit Sindikal të Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

  E hanë, 06 Prill 2020 18:47

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht