Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve

SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve

Duke ndihmuar anëtarësinë që të arrijnë numrin e duhur te orëve të trajnimitSBASHK edhe me tri...

SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave

SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave

SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagavePrishtinë...

Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës

Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës

Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës Institucionet bënë edhe një hap...

Dita e 13-të e grevës

Dita e 13-të e grevës

Dita e 13-të e grevës Prishtinë 30.01.2019 Sot Këshilli Drejtues i SBASHK-ut, mbajti takimin e...

Dita e 12-të e grevës

Dita e 12-të e grevës

Dita e 12-të e grevës Prishtinë 29.01.2019 Raportet e arritura nga Këshilli Qendror Grevist,...

 • SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve

  SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve

  E martë, 12 Shkurt 2019 15:06
 • SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave

  SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave

  E martë, 12 Shkurt 2019 11:08
 • Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës

  Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës

  E mërkurë, 06 Shkurt 2019 15:48
 • Dita e 13-të e grevës

  Dita e 13-të e grevës

  E enjte, 31 Janar 2019 15:28
 • Dita e 12-të e grevës

  Dita e 12-të e grevës

  E mërkurë, 30 Janar 2019 09:04

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2018

gazeta vjetore 2019 1

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook