Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Kryeministri Mustafa dhe kabineti qeveritar takohen me Këshillin Drejtues të SBASHK-ut

Kryeministri Mustafa dhe kabineti qeveritar takohen me Këshillin Drejtues të SBASHK-ut

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, Zv/kryeministrat Hashim Thaçi e Kujtim Shala bashkë me...

SBASHK-u vazhdon me marrëveshjet për zbritje çmimesh të shërbimeve për anëtarësinë

SBASHK-u vazhdon me marrëveshjet për zbritje çmimesh të shërbimeve për anëtarësinë

Prishtinë, 02 shkurt 2016 Falë respektit të njerëzve të vullnetit të mirë dhe angazhimit të...

Dialogu dhe vullneti i përbashkët sjellin marrëveshje

Dialogu dhe vullneti i përbashkët sjellin marrëveshje

Problem i nisur në prillin e vitit të kaluar rreth pensioneve të mësimdhënësve të Kosovës e që...

 Intelektualë të njohur slloven vizituan SBASHK-un

Intelektualë të njohur slloven vizituan SBASHK-un

Kanë ardhur në Kosovë për të qenë pjesë e Konferencës Ndërkombëtare për Cilësi dhe të Mësuarit...

Urojmë që çështjet të kenë zgjidhje me dialog e jo me veprime sindikale

Urojmë që çështjet të kenë zgjidhje me dialog e jo me veprime sindikale

Të nderuarit mësimdhënës të bindur në përkushtimin tuaj se do të jepni maksimumin për të shënuar...

 • Kryeministri Mustafa dhe kabineti qeveritar takohen me Këshillin Drejtues të SBASHK-ut

  Kryeministri Mustafa dhe kabineti qeveritar takohen me Këshillin Drejtues të SBASHK-ut

  E premte, 05 Shkurt 2016 21:03
 • SBASHK-u vazhdon me marrëveshjet për zbritje çmimesh të shërbimeve për anëtarësinë

  SBASHK-u vazhdon me marrëveshjet për zbritje çmimesh të shërbimeve për anëtarësinë

  E martë, 02 Shkurt 2016 13:11
 • Dialogu dhe vullneti i përbashkët sjellin marrëveshje

  Dialogu dhe vullneti i përbashkët sjellin marrëveshje

  E enjte, 14 Janar 2016 11:50
 • Intelektualë të njohur slloven vizituan SBASHK-un

  Intelektualë të njohur slloven vizituan SBASHK-un

  E martë, 12 Janar 2016 14:43
 • Urojmë që çështjet të kenë zgjidhje me dialog e jo me veprime sindikale

  Urojmë që çështjet të kenë zgjidhje me dialog e jo me veprime sindikale

  E martë, 05 Janar 2016 14:20

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht