Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Kongresi

Kongresi është organi më i lartë i SBASHK-ut.

Kongresi është i përbërë nga delegatët, anëtarë të SBASHK-ut, që zgjidhen duke u bazuar në numrin e anëtarëve që paguajnë kuotë sindikale dhe atë: për çdo 200 anëtarë nga një delegat.

 

Mandati i delegatit është katër vjeçar.

 

Kongresi i rregullt mbahet çdo katër vjet.

 

Kongresi e zgjedh ose e shkarkon Kryetarin, cilindo nga anëtarët e Kryesisë të pazgjedhur, anëtarët e Komisionit Mbikqyrës dhe Komisionit Statutor.

 

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2023

sbashk2023

 

 

 

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook