Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

Disa trajnime përfunduan me sukses, disa të tjera afër përmbylljes

Prishtinë,21.03.2023
1sFalë angazhimit të koordinatorit për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe stafit qendror në bashkëpunim me kryetarët e nivelit komunal sindikal të disa komunave të Kosovës është respektuar vullneti i një numri të konsideruar të mësimdhënësve për realizimin e trajnimeve të licencuara të SBASHK-ut nga KSHLM-ja.
Kështu në Suharekë falë përkushtimit të pjesëmarrësve dhe angazhimit të trajnerëve kanë përfunduar me sukses trajnimet "Roli i aktiviteteve kreative në mësimdhënie dhe zbatimi i tyre në shkollat fillore" me trajnerin Ahiret Mehmeti dhe "Edukimi dhe menaxhimi mjedisor në Arsimin Parauniversitar" me trajnerin Agim Hasani dhe trajneren Nora Ajeti.2d
Në komunën e Prizrenit me sukses përfundoi trajnimi "Roli i aktiviteteve kreative në mësimdhënie dhe zbatimi i tyre në shkollat fillore" me tranjneren Esengul Dinovci. Pjesëmarrës të këtij trajnimi ishin koleget e kolegët tanë nga komuniteti boshnjak. Në këtë komunë vazhdojnë të mbahen trajnimet "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnerin Hysen Sogojeva, "Roli i mësimdhënësve për mbrojtjen e fëmijëve nga format e rrezikshme të punës " me trajneren Drita Kamberi dhe trajnimi "Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie" me trajnerët Albert Samadraxha dhe Nexhmedin Gruda.
3dTrajnimi "Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie"është afër përmbylljes edhe në Drenas, Viti e Kamenicë udhëhequr nga trajnerët Fejzullah Berisha, Musli Neziri, Adhurim Maka dhe Fadil Gashi.
Për rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti janë përkujdesur edhe kryetarët e nivelit komunal sindikal, të cilët kanë bashkëbiseduar me pjesëmarrësit duke u përgjigjur edhe në pyetjet e tyre. Ata bashkë me pjesëmarrësit e këtij aktiviteti kanë shprehur respekt meritor për angazhimet e shumta në stafit qendror në shërbim të anëtarësisë.

Butoni posht