Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Takim nga largësia i Edukimit Internacional (EI)

Mirëqenia e mësuesit gjatë pandemisë: Si e monitorojmë dhe mbështesim atë?

 

Prishtinë, 03.06.2021
EIIZëvendës Sekretarja e Përgjithshëm e EI -së Haldis Holst përshëndeti të pranishmit dhe moderoj takimin nga distanca. Znj. Haldis Holst tha se evidencat e EI tregojnë se COVID-19 ka ushtruar presione të mëdha mbi mësuesit dhe stafin ndihmës. Këto rrethana kanë nxjerrë në pah rëndësinë e juridiksioneve arsimore që dakordojnë politikat me sindikatat e arsimtarëve që mbrojnë arsimtarët nga kërkesat që dëmtojnë mirëqenien e tyre dhe besimin e tyre në mësimdhënie.
SBASHK-un në këtë takim e kanë përfaqësuar Kryetari i SBASHK-ut z.Rrahman Jasharaj, Nënkryetarja Vjollca Shala dhe Kordinatori/Menagjeri Ymer Ymeri
Në ketë Takim ishin dy folës Pablo Fraser i OECD dhe Sinead McBrearty i Mbështetjes së Edukimit (Mbështetja e Arsimit - bamirësia e shëndetit mendor dhe mirëqenies për stafin arsimor).
• Pandemia covid-19 ka qenë një goditje e madhe e jashtme në funksionimin e shkollave tona dhe punën e mësuesve tanë.EI 2
• Përgjigjet nga sistemi arsimor në të gjithë botën kanë shkaktuar një diskutim mbi rolin e mësuesve dhe ndikimin e mundshëm afatgjatë për zhvillimin e forcës së punës mësimore, kushtet e tyre të punës dhe mirëqenien e tyre.
• Kriza gjithashtu ka përkeqësuar stresin e mësuesve dhe ka ndikuar në mirëqenien e tyre për shkak të rritjes së ngarkesës së punës dhe mësuesve që mungojnë në shkollë dhe studentëve të tyre, dhe stresi nuk është zhdukur me rihapjen e shkollave si rezultat i kërkesave shtesë sipas rregullimit të mësimit të përzier në disa vende.
• Para pandemisë, OECD filloi të mbledhë informacione për çështje që lidhen me mirëqenien e mësuesve.

Butoni posht