Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Komiteti Evropian i Sindikatave për Arsim (ETUCE) i drejtohet Hotit e Likajt

Solidaritet dhe mbështetje e fuqishme kërkesave të SBASHK-ut

Prishtinë,19.01.2021
Pasi përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë pasur një takim nga larg me drejtoren e përgjithshme të Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës, znj. Suzan Flocken dhe i kanë treguar për gjendjen në arsim dhe për kërkesat legjitime të anëtarësisë, por edhe për mungesën e gatishmërisë për zgjidhje të këtyre dy kërkesave nga ana e Institucioneve të Kosovës, drejtorja Flocken në emër të ETUCE-s , që përfaqëson 127 sindikata arsimore me 11 milionë anëtarë, i është drejtuar Kryeministrit Hoti dhe Ministrit në MASH, Ramë Likaj duke shprehur solidaritetin dhe mbështetjen e fuqishme për SBASHK-un, që është anëtare e këtij Komiteti, e duke kërkuar dialog dhe zgjidhje të drejtë të këtyre dy kërkesave legjitime.
Përmbajtjen e plotë të kësaj letre mbështetëse mund t'a lexoni më poshtë:ett

etucc

Butoni posht