Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

Atmosferë pune e përkushtimi në Drenas, Prizren e Prishtinë Prishtinë, 16.05.2022 Me të arritur...

I tërë sistemi arsimor në grevën paralajmëruese njëorëshe

I tërë sistemi arsimor në grevën paralajmëruese njëorëshe

Prishtinë, 12.05.2022 Shumë të nderuar anëtarë të SBASHK-ut dhe ju punonjës të arsimit e...

Takimi i parë i Këshillit të ri Drejtues të SBASHK-ut

Takimi i parë i Këshillit të ri Drejtues të SBASHK-ut

Unitet i plotë në marrje të vendimeve konkrete Prishtinë, 29.04.2022Në afatin e paraparë me...

U mbajt Kongresi i 8-të i SBASHK-ut

U mbajt Kongresi i 8-të i SBASHK-ut

Dëshmi e unitetit dhe e gatishmërisë për angazhime në shërbim të anëtarësisë Prishtinë,...

 • SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

  SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

  E hanë, 16 Maj 2022 11:11
 • I tërë sistemi arsimor në grevën paralajmëruese njëorëshe

  I tërë sistemi arsimor në grevën paralajmëruese njëorëshe

  E enjte, 12 Maj 2022 14:09
 • Takimi i parë i Këshillit të ri Drejtues të SBASHK-ut

  Takimi i parë i Këshillit të ri Drejtues të SBASHK-ut

  E premte, 29 Prill 2022 10:17
 • NJOFTIM / Protestë

  NJOFTIM / Protestë

  E enjte, 07 Prill 2022 15:47
 • U mbajt Kongresi i 8-të i SBASHK-ut

  U mbajt Kongresi i 8-të i SBASHK-ut

  E martë, 05 Prill 2022 15:48

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht