Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në vikendin e 18 shtatorit

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në vikendin e 18 shtatorit

Grupe të reja në trajnime dhe vlerësim i arritjeve në programet...

Në Drenas trajnime për programet kompjuterike në mësimdhënie

Në Drenas trajnime për programet kompjuterike në mësimdhënie

Respekt për SBASHK-un, përkushtim për njohuri të reja Prishtinë,16.09.2021Duke respektuar...

Aktivitete tё SBASHK-ut nё shёrbim tё antarёsisё nё vikendin e 11 shtatorit

Aktivitete tё SBASHK-ut nё shёrbim tё antarёsisё nё vikendin e 11 shtatorit

Trajnime nё bazё tё kёrkesёs sё mёsimdhёnёsve Prishtinё 11.09.2021 Aktivitetet e SBASHK-ut nё...

U mbajt Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

U mbajt Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

Përgëzime për angazhimet e arritjet në nivel komunal e qendror të SBASHK-ut Prishtinë,...

Edhe një aktivitet i veçantë i SBASHK –ut

Edhe një aktivitet i veçantë i SBASHK –ut

Shtohen përpjekjet për mbrojtjen e fëmijëve nga format e rënda të punës Prishtinë,...

 • Aktivitete të SBASHK-ut edhe në vikendin e 18 shtatorit

  Aktivitete të SBASHK-ut edhe në vikendin e 18 shtatorit

  E shtunë, 18 Shtator 2021 22:19
 • Në Drenas trajnime për programet kompjuterike në mësimdhënie

  Në Drenas trajnime për programet kompjuterike në mësimdhënie

  E enjte, 16 Shtator 2021 12:04
 • Aktivitete tё SBASHK-ut nё shёrbim tё antarёsisё nё vikendin e 11 shtatorit

  Aktivitete tё SBASHK-ut nё shёrbim tё antarёsisё nё vikendin e 11 shtatorit

  E shtunë, 11 Shtator 2021 12:04
 • U mbajt Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

  U mbajt Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut

  E enjte, 09 Shtator 2021 15:38
 • Edhe një aktivitet i veçantë i SBASHK –ut

  Edhe një aktivitet i veçantë i SBASHK –ut

  E mërkurë, 08 Shtator 2021 13:45

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht