Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Sindikatat e shteteve të Ballkanit alarmojnë ETUCE-n për vështirësitë e shumta

Sindikatat e shteteve të Ballkanit alarmojnë ETUCE-n për vështirësitë e shumta

Prishtinë, 11.05.2021 Presidenti i Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës Larry Flanagan...

Aktivitete të shumta edhe në ditën e dytë të vikendit

Aktivitete të shumta edhe në ditën e dytë të vikendit

Të dielën e 9 majit startuan me trajnime edhe pesë grupe të reja Prishtinë, 09.05.2021Derisa...

SBAShK-u vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

SBAShK-u vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

Vikendet janë kthyer në punë e përkushtimPrishtinë, 08.05.2021Krahas angazhimeve në procesin...

U mbajtën Kuvende zgjedhore në Viti e Klinë

U mbajtën Kuvende zgjedhore në Viti e Klinë

Respekt i lartë e meritor për angazhimet e SBASHK-ut   Prishtinë, 08.05.2021Viti 2021 është vit...

SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

Prishtinë, 28.04.2021 SBASHK-u i është drejtuar me dy shkresa zyrtare për takim Ministrit të...

 • Sindikatat e shteteve të Ballkanit alarmojnë ETUCE-n për vështirësitë e shumta

  Sindikatat e shteteve të Ballkanit alarmojnë ETUCE-n për vështirësitë e shumta

  E martë, 11 Maj 2021 15:50
 • Aktivitete të shumta edhe në ditën e dytë të vikendit

  Aktivitete të shumta edhe në ditën e dytë të vikendit

  E diel, 09 Maj 2021 11:27
 • SBAShK-u vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

  SBAShK-u vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

  E shtunë, 08 Maj 2021 22:38
 • U mbajtën Kuvende zgjedhore në Viti e Klinë

  U mbajtën Kuvende zgjedhore në Viti e Klinë

  E shtunë, 08 Maj 2021 11:45
 • SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

  SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

  E mërkurë, 28 Prill 2021 15:04

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht