Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

U përmbyll me sukses një aktivitet shumë domethënës

U përmbyll me sukses një aktivitet shumë domethënës

Falënderim për SBASHK-un, shpalosje kujtimesh nëpër vite e dekada Prishtinë, 13.07.2021SBASHK-u...

ETUCE vazhdon aktivitetet me sindikata anëtare

ETUCE vazhdon aktivitetet me sindikata anëtare

Sfidat dhe mundësitë e sindikatave të arsimit sot dhe pas pandemisë Prishtinë, 08.07.2021Para se...

Takim i jashtëzakonshëm i sindikatave të arsimit të Evropës

Takim i jashtëzakonshëm i sindikatave të arsimit të Evropës

Edvards -Të bashkuar ishim dhe mbetemi zë i fuqishëm sindikal Prishtinë, 05.07.2021ETUCE kishte...

Dy aktivitete të veçanta të SBASHK-ut gjatë vikendit të 19 qershorit

Dy aktivitete të veçanta të SBASHK-ut gjatë vikendit të 19 qershorit

Vazhdon angazhimi në shërbim të anëtarësisë Prishtinë,21.06.2021Kryetari i Kuvendit të...

SBASHK-u  në takim me Ministrin Vitia

SBASHK-u në takim me Ministrin Vitia

Viti i ri shkollor me punëtorë arsimor të vaksinuar Prishtinë,18.06.2021Ministri i Shëndetësisë...

 • U përmbyll me sukses një aktivitet shumë domethënës

  U përmbyll me sukses një aktivitet shumë domethënës

  E martë, 13 Korrik 2021 12:42
 • ETUCE vazhdon aktivitetet me sindikata anëtare

  ETUCE vazhdon aktivitetet me sindikata anëtare

  E enjte, 08 Korrik 2021 15:52
 • Takim i jashtëzakonshëm i sindikatave të arsimit të Evropës

  Takim i jashtëzakonshëm i sindikatave të arsimit të Evropës

  E hanë, 05 Korrik 2021 21:53
 • Dy aktivitete të veçanta të SBASHK-ut gjatë vikendit të 19 qershorit

  Dy aktivitete të veçanta të SBASHK-ut gjatë vikendit të 19 qershorit

  E hanë, 21 Qershor 2021 11:12
 • SBASHK-u  në takim me Ministrin Vitia

  SBASHK-u në takim me Ministrin Vitia

  E premte, 18 Qershor 2021 15:25

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht