Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

Marrëveshje për zbritje të çmimeve për shërbime në Academic English...

Kuvend zgjedhor në Skenderaj

Kuvend zgjedhor në Skenderaj

Kryetar i ri u zgjodh Shpend Rexha Prishtinë, 15.05.2023Të shtunën e 13 majit në Skenderaj është...

Aktivitet i veçantë i sindikatave të Ballkanit në Maqedoninë e Veriut

Aktivitet i veçantë i sindikatave të Ballkanit në Maqedoninë e Veriut

Konferencë përmbyllëse për sigurinë në punë  dhe mbrojtjen e shëndetit Prishtinë,...

Përvojat e grevave në SHBA barten te SBASHK-u

Përvojat e grevave në SHBA barten te SBASHK-u

Prishtinë, 06.05.2023 Qendra Amerikane e Solidaritetit me seli në Tiranë vazhdon bashkëpunimin...

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

Disa trajnime përfunduan me sukses, disa të tjera afër përmbylljes Prishtinë,21.03.2023Falë...

 • Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

  Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

  E martë, 16 Maj 2023 14:21
 • Kuvend zgjedhor në Skenderaj

  Kuvend zgjedhor në Skenderaj

  E hanë, 15 Maj 2023 10:04
 • Aktivitet i veçantë i sindikatave të Ballkanit në Maqedoninë e Veriut

  Aktivitet i veçantë i sindikatave të Ballkanit në Maqedoninë e Veriut

  E premte, 12 Maj 2023 13:43
 • Përvojat e grevave në SHBA barten te SBASHK-u

  Përvojat e grevave në SHBA barten te SBASHK-u

  E shtunë, 06 Maj 2023 11:59
 • Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

  Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

  E martë, 21 Mars 2023 11:43

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht