Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Internacionalja e Arsimit (EI) mbajti takimin e radhës nga larg me sindikatat anëtare

Kushtet që duhet plotësuar para rihapjes së instuticioneve arsimore
Prishtinë, 05.05.2020
95794510 553563975343466 2665203571410075648 nInternacionalja e Arsimit, që përfaqëson 32 milionë punëtorë të arsimit nga e tërë bota ka vazhduar komunikimin me sindikatat anëtare duke i inkurajuar për punë e angazhime edhe tani kur po mendohet në rihapjen e shkollave dhe instuticioneve shkollore.SBAShK –un në këtë takim e ka përfaqësuar Nënkryetarja e SBAShK –ut znj.Vjollca Shala e cila ka treguar për gjendjen e arsimit në Kosovë dhe për mundësinë e rihapjes së shkollave dhe instuticioneve arsimore në Kosovë.
Takimin e hapi dhe e udhëheqi Presidentja e EI-së znj.Susan Hopgood.Znj.Hopgood pasi përshëndeti të pranishmit në takim tregoj se një numër në rritje i vendeve po shqyrtojnë lehtësimin e kufizimeve dhe gradualisht të rifillojnë arsimin në vend. Internacionalja e Arsimit - EI thekson një seri prej pesë dimensionesh që duhet të konsiderohen nga qeveritë, në dialog me arsimtarët dhe sindikatat e tyre, kur planifikojnë këtë fazë tjetër të përgjigjes ndaj virusit COVID- 19 të krizës në arsim.
96124081 239561650686011 913598389206122496 n


"Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) ka nxjerrë në pah gjashtë kushte që duhet të përmbushen përpara se qeveritë të fillojnë të heqin kufizimet e tanishme për lëvizjen sociale dhe fizike në lidhje me përhapjen e COVID-19:
Transmetimi i sëmundjeve është nën kontroll.
Sistemet shëndetësore janë në gjendje të "zbulojnë, testojnë, izolojnë dhe trajtojnë çdo rast dhe të gjurmojnë çdo kontakt".
Pikat e nxehta të rreziqeve të zvogëlohen në vendet në nevojë, siç janë shtëpitë e pleqve.
Shkollat, vendet e punës dhe vendet e tjera thelbësore kanë krijuar masa parandaluese.
Rreziku i importimit të rasteve të reja "mund të menaxhohet".
Komunitetet janë plotësisht të arsimuar, të angazhuar dhe të fuqizuar për të jetuar nën një normalitet të ri".
Sekretari I përgjithshëm i EI-së z. David Edvards tregoi për pesë strategjitë që duhet të ndërrmarrin qeveritë për rihapjen e shkollave:
1. Angazhimi në Dialog Social dhe Politik
Autoritetet publike të përfshihen në dialog të vazhdueshëm shoqëror dhe politik me arsimtarët dhe sindikatat e tyre përfaqësuese dhe organizatat për të vlerësuar nevojat dhe të bien dakord për masat shëndetësore dhe të sigurisë për studentët dhe stafin arsimor për kalimin përsëri në mësimdhënie dhe mësim në vend. Të përkushtohet vëmendja për ngarkesën shtesë të punës që rrjedh nga kërkesa paralele e mësimit ballë për ballë dhe në internet gjatë rihapjes graduale të shkollave. Të drejtat e punës së mësimdhënësve dhe personelit mbështetës të arsimit të respektohen dhe të ruhen kushte e përgjithshme në punë.
2. Sigurimi i Shëndetit dhe Sigurisë së Komuniteteve të Arsimit
Ekziston një marrëveshje dhe qartësi për masat higjienike të nevojshme për mbajtjen e fëmijëve studentëve dhe stafit të sigurt dhe të shëndetshëm, si dhe masat parandaluese për përmbajtjen e përhapjes së virusit. Të gjitha shkollat dhe institucionet arsimore duhet të jenë të pajisura për të siguruar dhe mbajtur praktika të përmirësuara të higjienës dhe pastrimit.
3. Barazia të jetë përparësia kryesore
Barazia është qenësore në planet e tranzicionit, duke pranuar që ndikimi i pandemisë nuk është i barabartë dhe që tashmë studentët dhe punonjësit e arsimit në nevojë kanë qenë dhe mund të vazhdojnë të jenë më të prekurit. Të krijohet një strukturë mbështetëse për të gjithë studentët dhe stafintë cilët për arsyje të ndryshme nuk kanë qenë në gjendje të marrin pjesë në mësimin në internet ose në shtëpi. Një strategji është zhvilluar për adresimin e rritjeve të mundshme të niveleve të braktisjes, duke i kushtuar vëmendje të veçantë vajzave dhe grave, dhe atyre që janë në rrezik të punës së fëmijëve.
4. Mbështetja e Mirëqenies fizike dhe emocionale dhe rikuperimi
Sistemet janë krijuar për të mbështetur mirëqenien dhe shëndetin mendor të fëmijëve, studentëve dhe stafit arsimor, përfshirë edhe përmes mbështetjes dhe këshillimit të përkushtuar psikosocial. Përveç pandemisë që shkakton stres dhe ankth të vazhdueshëm, shumë fëmijë, studentë dhe staf arsimor gjithashtu do ta kenë të vështirë të kthehen në shkollë dhe të përshtaten me rutinat e reja, si dhe kufizimet në bashkëveprimin shoqëror. Mbështetje e përkushtuar duhet të jetë në dispozicion për ata që mund të kenë pësuar vdekje në familje, abuzim, dhunë ose trauma të tjera emocionale.
5. Besimi në profesionalizmin e arsimtarëve
Autoritetet arsimore angazhohen me arsimtarët dhe sindikatat e tyre për të përcaktuar dhe vlerësuar ndikimin e mbylljeve të shkollës në mësimdhënie, mësimnxënie dhe mirëqenien e studentëve. Çdo kornizë për kalimin përsëri në arsimin në vend është e bazuar në besimin në profesionalizmin dhe praktikën pedagogjike të fuqisë punëtore arsimore. Qartësia për çdo kërkesë vlerësimi arrihet në dialog me mësimdhënësit dhe sindikatat përfaqësuese të tyre për të siguruar një trajtim të drejtë dhe të barabartë të të gjithë studentëve dhe pavarësinë e vazhdueshme profesionale të mësimdhënësve.

Dhe si përmbledhje të këtij takimi Presidentja znj.Hopgoood tha "Me shkollat dhe institucionet arsimore të mbyllura në shumicën e vendeve, ka çështje kritike për të marrë në konsideratë qeveritë, pasi vendet gradualisht fillojnë të rihapin institucionet e fëmijërisë së hershme, shkollat dhe institucionet e arsimit të lartë. Është e domosdoshme që qeveritë të komunikojnë në mënyrë transparente dhe të vazhdueshme në lidhje me planet për rihapjen e arsimit në vend dhe për shkallën në të cilën ata informohen me këshillat e ekspertëve të shëndetit. Dialogu i vazhdueshëm shoqëror dhe politik me arsimtarët dhe sindikatat e tyre është gurthemeli i çdo strategjie të suksesshme arsimore".

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2019

sbashk cover2019s

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook