Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK

1qqqqInteresim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK
Përfunduan me sukses në Podujevë e Suharekë, vazhdojnë në Shterpcë e Pejë

Prishtinë 23.04.2019
Ka shtuar angazhimet SBASHK-u në qendër sepse hetohet interesim i madh kudo në Kosovë për organizimin 2qqqqe trajnimeve të licencuara. Derisa në Podujevë e Suharekë kanë përfunduar me sukses trajnimet nga grupet e formuara pjesëmarrëse atje, me sukses ka nisur trajnimi për ,,Forcimin Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" në Shtepcë e në komunën e Pejës.
Në fillimet e trajnimit në ambientet e Gjimnazit "Kongresi i Manastirit" në Firajë të Shtërpcës, kryetari Hamdi Aliu ka përshëndetur pjesëmarrësit dhe pastaj ka bashkëbiseduar me ta për angazhimet, sfidat dhe arritjet e SBASHK-ut në këtë pjesë të Kosovës dhe në nivel vendi. Mësimdhënësit nga kjo komunë kanë përgëzuar SBASHK-un për përkushtimin dhe arritjet dhe janë shprehur të kënaqur për organizimin e këtij trajnimi.
Trajneri i licencuar Besim Haliti ka nisur me shtjellimin temave kyçe të këtij trajnimi duke u ndalur të sfidat , të çështjet që duhet pasur kujdes gjatë dialogut social, për dialogun social në nivel shkolle, nivel komune dhe në atë qendror. Trajneri Haliti ka arritur të nxis kureshtjen e pjesëmarrësve pasi trajnimin në shumë momente e ka kthyer në bashkëbisedë përmes të cilës pjesëmarrësit kanë dhënë mendimet e tyre dhe pastaj njohuritë e fituara i kanë dëshmuar edhe duke kryer detyra në grupe.
Një atmosferë punë është parë edhe në trajnimin filluar në Shkollën "7 57536358 403414040438903 618757886587174912 nShtatori" te fshatit Arbresh ( Vitomiricë) të Pejës. Në këtë institucion arsimor trajnimin janë duke e përcjellë me vëmendje mësimdhënës shqiptarë dhe ata boshnjak. Në fillimet e trajnimit në këtë vikend ata i kanë përshëndetur kryetari i kësaj Shoqate Ekrem Zogaj, kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi dhe kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj . Ata kanë përgëzuar të punësuarit në këtë shkollë për unitetin dhe shembullin e mirë të organizmit sindikal.
Kryetari i shoqatës sindikale të kësaj shkolle, Ekrem Zogaj ka shpalosur shumë nga aktivitetet sindikale në këtë shkollë duke thënë se ndjehet krenar për atmosferën , përkushtimin dhe unitetin këtu. Kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi ka kujtuar aktivitetet e zhvilluara në nivel komune, kurse kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka folur për aktivitetet dhe sfidat në nivel të Kosovës për t'ju përgjigjur pastaj edhe pyetjeve të pjesëmarrësve.
Pas kësaj trajneri Blendor Shatri ka nisur me trajnimin për të treguar fillimisht se qëllimi i këtij trajnimi është që anëtarët e SBASHK-ut të marrin pjesë aktive në proceset e dialogut social në të gjitha nivelet duke nisur nga shkolla, komuna e kështu me radhë. Trajneri Shatri me shtjellimin qartë të temave e duke nxituar debatin e pjesëmarrësve ka ndikuar që trajnimi të përcillet me interesim dhe kjo ka bërë që pjesëmarrësit të jenë pjesë aktive e këtij aktiviteti.
Do theksuar se interesimi për trajnimet është shtuar dukeshim dhe SBASHK-u në qendër do të nxjerr një plan strategjik për trajnimet me qëllim që të krijohen mundësi për t'ju përgjigjur sa më shumë këtyre kërkesave anë e kënd Kosovës.

58599098 435889303830330 4756939553225310208 nsuharekaaaa

59153019 2410879562531069 7926782407317913600 n

 

 

 

 58443365 2184080911641716 6541793559031316480 n

Butoni posht