Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

1wAktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës
Interesim i madh i anëtarëve për trajnimet

Prishtinë 16.04.2019

suharekaaaaJanë shtuar dukshëm kërkesat e anëtarësisë kudo në komunat e Kosovës për të marrë pjesë në trajnimet e licencuara të SBASHK-ut. Duke qenë vazhdimisht në aktivitete për realizimin e këtyre kërkesave, janë organizuar në disa nga komunat trajnimi:"Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social" dhe "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar".
Trajnimi për dialogun social ka nisur edhe në Suharekë. Në ambientet e shkollës "Destan Bajraktari" anëtarët e SBASHK-ut nga kjo komunë kanë përcjellë me interesim pjesën e parë të trajnimit nga trajneri prof. dr. Atdhe Hykolli, i cili ka filluar me përkufizimin e dialogut social për të vazhduar pastaj me sidat gjatë dialogut, me dialogun në nivel vendi, por edhe në atë lokal dhe në shkollë, me funksionin, përbërjen dhe rolin e Këshillit Ekonomik Social të Kosovës dhe me tema të tjera. Trajneri Hykolli trajnimin e ka kthyer shpesh në formë të bashkëbisedës duke u dhënë mundësi pjesëmarrësve që të shprehin mendimin e tyre dhe të tregojnë dijet e fituara gjatë trajnimit. Një atmosferë plot angazhime ishte edhe në grupin tjetër të trajnimit në këtë institucion arsimor e që po udhëhiqej nga trajneri prof. dr. Hysen Sogojeva. Aty u nis me trajnimin "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar". Trajneri Sogojeva ka nisur me profilin e udhëheqësit të 57649171 453952398674284 7121003425411629056 nshekullit XXI për të shpjeguar pastaj konspektet themelore të menaxhimit dhe udhëheqjes, nivelet e udhëheqjes, si duhet të jetë udhëheqja efikase dhe tema të tjera që janë përcjellë me shumë interesim nga pjesëmarrësit e trajnimit. Një dinamikë e veçantë e këtij trajnimi ka qenë në kohën kur është bërë fjalë për analizën SWOT, sepse pjesëmarrësit kanë dhënë kontributin e tyre duke bërë analizën e tillë për institucione të caktuara arsimore.
Këto dy trajnime janë organizuar nga SBASHK-u edhe në komunën e Podujevës. Në ambientet e shkollës "Shaban Shala" njëri grup i udhëhequr nga trajneri Safet Beqiri kanë marrë njohuri lidhur me dialogun social, ndërsa grupi tjetër për udhëheqjen dhe planifikimin strategjik në Arsimin Parauniversitar kanë përcjellë me vëmendje trajnimin nën përkujdesjen e trajnerëve Valentina Sopjnai dhe Vjollca Shala. Edhe në Podujevë pjesëmarrësit kanë qenë mjaft aktiv duke bashkëbiseduar me trajnerët për temat dhe duke dhënë edhe ide dhe kontribut në rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti sindikal.
Do theksuar se, këto dy trajnime janë zhvilluar me sukses edhe në Vushtrri, Drenas e Deçan dhe pjesëmarrësit kanë vlerësuar lartë angazhimet e arritjet e SBASHK-ut dhe përkushtimin e trajnerëve Hysen Sogojeva, Blendor Shatri, Ramadan Gashi, Leonora Lokaj, Besim Haliti , Besa Krasniqi, Safet Beqiri dhe Atdhe Hykolli.

58461359 405239523630579 3112953396622000128 n58372449 424145725079698 411140567657873408 n

57484918 599869550523680 2733961157390893056 n58443365 2184080911641716 6541793559031316480 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butoni posht