Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave

logo sbashkSBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave
Prishtinë 11.02.2019
Nëse Presidenti i Kosovës nuk e dekreton Ligjin e pagave SBAShK-u nuk do të jetë kundër pasi që edhe gjatë grevës një prej opsioneve të SBAShK-ut ishte edhe tërheqja e Projektligjit të pagave dhe kthimi i tij në Qeveri ashtu që do të ulen instuticionet, sindikatat dhe punëtorët dhe do ta bëjnë një Ligje të ri të pagave ku mësimdhënësit do ti rangonte në vend meritor dhe do të ishte një ligj i pagave i pranueshëm nga të gjithë sektorët publikë. Mësimdhënësit e arsimit fillor janë të pakënaqur me koeficientin e tyre në Ligjin e pagave pasi ata kanë koeficientin për 0.15 më të vogël se arsimi i mesëm i ulët por ata nëse dojn të shkojnë përmes SBAShK-ut duhet ti drejtohen së pari kryetarit sindikal të shoqatës, Kryetarit të sindikatës së arsimit fillorë të Kosovës e deri në kryesinë e SBASHK-ut për gjetjen e një zgjidhje më të mirë të mundëshme edhe për nivelin fillor. Nëse mësimdhënësit e Arsimit fillor bëjnë kërkesë për mosdekretim të Ligjit ne prapë nuk jemi kundër.

Butoni posht