Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK-ut vazhdojnë t'i shtohen radhët

foto per antar

SBASHK-ut vazhdojnë t'i shtohen radhët

Në muajin nëntor edhe 268 anëtarë të rinj
Përkushtimi, angazhimi, korrektësia, transparenca, zëri unik e i fuqishëm në mbrojtje të kërkesave të arsyeshme të anëtarësisë, mbrojtja e personalitetit të mësuesit, kujdesi për kolegët e pensionuar që të fitojnë pagat meritore me rastin e pensionimit, organizimi i shkëlqyer i pushimeve për qindra punëtorë nga e tërë Kosova , organizimi i trajnimeve për të ndihmuar punëtorët arsimor që të arrijnë numrin e kërkuar të orëve me rastin e licencave të punës, takimet e vazhdueshme me anëtarësinë dhe bashkëbisedat për të gjithë çështjet aktuale, informimi me kohë për aktualitetin, transparenca dhe komunikimi korrekt me mediet ka bërë që, jo vetëm të punësuarit në arsim, por dhe ata në sektorë të tjerë ta shohin SBASHK-un si sindikatë shumë serioze dhe të organizuar mirë. Rezultat i kësaj është fakti i shtimit të radhëve. Faktet e shifrat flasin se çdo muaj ka ardhje të reja. Vetëm në muajin nëntor na u bashkuan edhe 268 anëtarë të rinj duke bërë kështu që të tejkalohet numri prej 22.000.
Jemi të sigurt se edhe ai numri i vogël i punëtorëve të arsimit që ende nuk ka vendosur do të bëhet pjesë e jona dhe ne i ftojmë EJANI BASHKË e në SBASHK. Bashkërisht e unik më lehtë do të përballemi me sfidat dhe më lehtë do t'i fitojmë betejat për realizimin e kërkesave tona legjitime dhe për një arsim edhe më të mirë.

Butoni posht