Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Sindikatat e Arsimit të Evropës në Konferencë speciale në Athinë

Athina 3Solidaritet dhe mobilizim i shtuar për të fituar betejat

"Mësimdhënësit në Evropë po përballen me sfida të shumëta dhe janë të atakuar nga të gjitha anët. Pra, kemi sfida të mëdha para vehtës por së bashku mund t'ia dalim.Ne duhat të organizohemi dhe të mobilizohemi që asnjëherë mos ta humbim betejën.'' Ka alarmuar sekretari i përgjithshëm i Inernacionales Botërore të Arsimit, David Edvards

Unioni i Sindikatave të Arsimit të Evropës ka organizuar  në Athinë Konferencën speciale me moton " Roli i sindikatave të arsimit në formësimin e të ardhmes së Evropës". Në këtë  ngjarje të rëndësishme  për arsimin e Evropës, mes 132 sindikatave nga 52 shtete të Evropës, është edhe delegacioni i SBASHK-ut , i cili po përfaqëson në mënyrë meritore arsimin e Kosovës duke marrë  pjesë e duke kontribuar në seancat plenare dhe në punën në grupe.athina1

Në hapje të Konferencës presidentja e Komitetit të Sindikatave të Evropës (ETUCE),Krsitine Blover, është shprehur se kudo në Evropë arsimi po përballet me sfida dhe koha kërkon mobilizim të shtuar gë sindikatave, që kanë më shumë 11 milionë anëtarë,   në mbrojtje të  të drejtave të punëtorëve arsimor dhe në realizimin e kërkesave të tyre legjitime. Edhe drejtoresha  e ETUCE, Suzan Flocken e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme këtë Konferencë dhe ka apeluar te pjesëmarrësit që të angazhohen  me tërë mundësitë pë të dhënë ide e për të nxjerrë Rezoluta në përpjekje që punëtorët e arsimit kudo në Evropë të ndjehen të mbrojtur dhe të mbështetur në misionin e tyre human.Athina 2

Duke iu drejtuar pjesëmarrësve në këtë konferencë, sekretari i përgjithshëm i Inernacionales Botërore të Arsimit, z. David Edvards është shprehur se raportet dhe komunikimi me sindikatat e arsimit  kudo në botë tregojnë se të 31 milionë anëtarët e angazhuar në EI po përballen me sfida e probleme të shumta  dhe prandaj kërkohet mobilizim i vazhdueshëm i sindikatave të arsimit. "Mësimdhënësit në Evropë po përballen me sfida të shumta dhe janë të atakuar nga të gjitha anët. Pra, kemi sfida të mëdha para vehtës por së bashku mund t'ia dalim.Ne duhat të organizohemi dhe të mobilizohemi që asnjëherë mos ta humbim betejën.'' ka alarmuar sekretari i përgjithshëm i Inernacionales Botërore të Arsimit, David Edvards.

Pas kësaj përfaqësuesit e sindikatave të arsimit nga tërë Evropa kanë treguar për gjendjen në arsimin e shteteve të tyre dhe nga diskutimet e shumta është vërejtur se kudo në Evropë sistetmet arsimore përballen me sfida e probleme të shumta dhe se po vazhdon angazhimi dhe betejat për kushte edhe më të mira të punës, për trajnime profesionale, për rujatjen e personalitetit të mësuesit nga sulmet e paarsyeshme, për paga  të dinjitetshme dhe për dialog të mirëfilltë mes partnerëve social. Nga shumica e folësve  janë kritikuar institucionet shtetërore, të cilat, si u tha, ose i ikin dilogut me sindikatat, ose hezitojnë në realizimin e marrëveshjeve.Atjhina

Delegacioni i SBASHK-ut, i përbërë kryetari  Rrahman Jasharaj dhe delegatët e Konferencës Vjollca Shala e Ymer Ymeri, janë angazhuar gjatë seancave plenare dhe në tryezat e punës për të dhënë kontribut  në rrjedhën e mbarë të kësaj ngjarje të rëndësishme dhe në nxjerrjen e Rezolotutave që do t'u drejtohen qendrave të vendosjes dhe institucioneve të shteteve të Evropës për një qasje shumë më korrete ndaj lirive sidnikale dhe zgjedhjes së problemeve të shumta, që   janë ngritur edhe në këtë Konferencë.  Nga Rezolutat e rëndësishme do veçuar atë për dialohun e mirëfilltë social, e cila koërkon korrektësi dhe angazhim serioz të insititucioneve në dialog e sindikatat, pastaj Rezoluta  për fuqizimin e lirive akademike, Rezoluta që  fton  qeveritë Evropiane dhe Ministritë e Arsimit që të përfshijnë sindikatat e mësimdhënësve në të gjitha vendimet që ndikojnë në profesionin dhe sistemin arsimor dhe të marrin parasysh këshillat dhe vërejtjet e tyre.

Me këto Rezoluta të aprovuara në Konferencën speciale të Sindikatave të Arsimit të Evropës   insistohet që mësimdhënsit gtë kenë autonomi më të madhe në profesionin e tyre , kushte më të mira të punës, kërkesa të realizuara dhe që të dëgjohet më shumë zëri i tyre kur flitet dhe vendoset për çështjet në arsim.

Butoni posht