Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Takim nga larg i Këshillit Drejtues të SBASHK-ut

Angazhime të vazhdueshme e të suksesshme në realizimin e mësimit nga larg

Prishtinë, 14.04.2020
92844428 179599299715246 2842987502040514560 nNë fillim të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka përshëndetur anëtarët e Këshillit Drejtues, Kryesinë dhe stafin qendror të SBASHK-ut e pastaj ka raportuar për angazhimet e stafit në realizimin e detyrave në shërbim të anëtarësisë dhe për rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg. Jasharaj ka treguar se deri tani janë mbajtur takime nga larg me kolegët nga Kuvendet Sindikale të Arsimit Parauniversitar në shumicën dërmuese të komunave të Kosovës dhe nga bashkëbisedat me ta vlerësohet me të drejtë se punëtorët e arsimit kudo në Kosovë janë të përkushtuar dhe po punojnë në realizimin sa më të mirë të mësimit nga larg dhe se vazhdon me sukses edhe komunikimi me prindër dhe nxënës. Disa nga kolegët tanë kanë treguar edhe për vështirësitë nga të cilat më të pranishme janë mungesa e rrjetit të internetit te disa familje, apo edhe rrjeti i dobët në ndonjë pjesë tjetër të Kosovës. Ai ka thënë se me vlerësimet dhe me vendimet nga ky takim do të informohet edhe MASHTI, gjegjësisht Ministrja Hykmete Bajrami me qëllimin e vetëm që të tejkalohen këto vështirësi brenda mundësive të institucioneve komunale.93049718 2533007946951777 8640198740293976064 n
92935874 223244455667746 7132650719588384768 nPas kësaj kryetari ka deklaruar se me dëshirën që të dëgjoj me kujdes çdo diskutim, e autorizon nënkryetaren Vjollca Shala, që ta drejtojë këtë takim. Nënkryetarja ka dhënë detaje nga puna që ka bërë Komisioni për Kontratën e re Kolektive duke shtuar se drafti i parë është dërguar te kryetarët e nivelit komunal dhe i Universiteteve përmes adresave elektronike dhe përmes tyre do të dërgohet të kryetarët e shoqatave sindikale me qëllim që ata ta debatojnë me kolegët tanë kudo janë dhe të japin propozime konkrete. Pas kësaj drafti final do të dërgohet në MASHTI për t'u negociuar dhe më pastaj edhe për t'u nënshkruar nga MASHTI dhe SBASHK-u. Kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Universiteteve dhe anëtar i Kryesisë së SBASHK-ut, Bardh Bardhi ka pasqyruar angazhimet e vazhdueshme që po bëhen nga të gjithë në Universitetet e Kosovës.
Pas kësaj është nisur bashkëbiseda dhe disa nga diskutuesit kanë deklaruar se punëtorët e arsimit në përgjithësi janë të angazhuar në rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg. Ata kanë treguar se në gjithë këtë përkushtim punëtorët e arsimit dhe nxënësit e prindërit po hasin edhe në pengesa siç është ndërprerja e shpeshtë e rrymës , por edhe rrjeti i dobët i internetit. Ka raste , kanë thënë disa prej tyre, se janë një pjesë e nxënësve që jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe ata edhe nuk kanë mundësi të jenë shumë të rregullt në procesin mësimor nga larg.

Në këtë takim shumë nga diskutuesit kanë përgëzuar angazhimin e kolegëve tanë që po xhirojnë njësi mësimore e po ashtu kanë thënë se kjo kohë, si dikur, edhe sot kërkon angazhim ashtu si po bëjmë e veprojmë në shërbim të arsimit në këtë kohë mjaft të vështirë. Shumë nga ata edhe kanë përgëzuar stafin qendror për angazhimin edhe në këtë situatë të vështirë në realizimin e detyrave dhe kërkesave të kohës. Diskutuesit në këtë takim janë shprehur se do të vazhdohet me angazhimet në rrjedhën e mbarë të mësimit nga larg duke qenë të vetëdijshëm se ka edhe pengesa teknike e të natyrave tjera, por ato po tejkalohen falë vullnetit të punëtorëve arsimor kudo në Kosovë. Mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë të arsimit edhe kësaj radhe janë duke dhënë provimin para kërkesave të kohës dhe janë shembull i mirë i angazhimit dhe përkushtimit dhe prandaj mësimi nga larg ka rrjedhë të mbarë. Ata janë pajtuar se do të vazhdohet me këtë përkushtim me urimin që kjo situatë të tejkalohet sa më shpejt dhe të kthehemi në institucionet arsimore, por ajo që është shtruar si pyete nga të gjithë është se si do të veprohet me vlerësimin e nxënësve nëse vazhdon kjo situatë. Është thënë se MASHTI, ashtu si përgatiti Udhëzimin e punës për të treguar për detyrat dhe obligimet konkrete të mësimdhënësve, nxënësve, drejtorëve të shkollave, prindërve dhe Drejtorive Arsimore, do të nxjerr Udhëzimin gjegjës edhe për mënyrën se si do të bëhet cilësimi e vlerësimi i nxënësve nëse kjo situatë vazhdon më gjatë. Duke u kyçur në bashkëbisedë menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri është përgjigjur në disa prej pyetjeve të pjesëmarrësve . Ai ka shtuar se duhet bashkërisht të angazhohemi në realizimin sa më të mirë të procesit mësimor nga distanca dhe ta publikojmë punën e bërë me qëllim që kolegët kudo janë të këmbejnë ide e propozime për rrjedhën sa më të mbarë të procesit mësimor dhe se mësimdhënësit duhet të bëjnë edhe të pamundurën që të komunikojnë me të gjithë nxënësit e tyre , por edhe me prindërit sepse angazhimi i përbashkët është qelës i suksesit dhe kjo po dëshmohet kudo në komunat e Kosovës.92927084 527017791341859 2871353806820474880 n
bbNë fjalën përmbyllëse të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka përgëzuar të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e dhënë në këtë takim duke shtuar se edhe tani, si gjithmonë, u vërejt gatishmëria për angazhime sindikale, por edhe për punë të përkushtuar në shërbim të arsimit .

 

Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Obliqit

Edhe në këtë komunë mësimi nga larg ka rrjedhë të mbarë

Prishtinë, 13.04.2020
92763875 230759304795787 3995130230292348928 nNë fillim të këtij takimi nga larg kryetarja e Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kastriotit ( Obiliqit), Luljeta Boshnjaku, e cila ka treguar se stafi qendror i SBASHK-ut, krahas shumë angazhimeve, po organizon edhe takime nga larg me Kuvendet e Sindikatës komunale dhe të Universiteteve me qëllim të komunikimit dhe bashkëbisedave për të gjitha çështjet aktuale në arsimin e Kosovës. Kryetarja pastaj ka treguar për angazhimet e kolegëve në shkollën që ajo punon duke theksuar se të gjithë janë mobilizuar me kohë dhe po realizojnë me sukses mësimin nga larg. Ajo ka lavdëruar edhe angazhimin e nxënësve dhe prindërve në rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg.
Kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur kolegët nga Kastrioti ( Obiliqi) dhe ka përgëzuar punëtorët e arsimit të kësaj komune, por edhe gjithë kolegët tanë kudo në Kosovë që janë të angazhuar e të përkushtuar bashkë me nxënësit dhe prindërit për realizimin sa më të suksesshëm të procesit arsimor nga larg.
Në vazhdim të këtij takimi nënkryetarja e SBASHK-ut Vjollca Shala, ka treguar për një varg angazhimesh të stafit qendror duke u ndalur me shumë të puna që është bërë nga Komisioni gjegjës në përgatitjen e draftit të parë të Kontratës së re Kolektive të Arsimit. Ajo ka treguar se ky Komision ka bërë angazhime në vazhdimësi dhe ka përgatitur draftin e parë, i cili do të dërgohet në adresat elektronike të kryetarëve të nivelit komunal dhe të Universiteteve dhe ata do të bashkëbisedojnë me kolegët tonë kudo në Kosovë dhe do të japin edhe propozime konkrete, të cilat do t'i analizojë me kujdes Komisioni dhe pastaj do të përgatit draftin final, që do të negociohet me MASHTI-in për t'u nënshkruar pastaj nga të dy palët.92705724 228497801592578 6085742906360987648 n
Pas kësaj kolegët tanë nga kjo komunë kanë treguar për punën dhe përkushtimin e punëtorëve të shkollave, që ata përfaqësojnë duke deklaruar se vërehet përkushtim i tyre dhe se në përgjithësi procesi mësimor është duke u zhvilluar si duhet. Disa nga diskutuesit janë shprehur se ka raste kur aty e këtu ndonjë nxënës në mungesë të kushteve më pak ka mundësi të jetë vazhdimisht pjesë e mësimit nga larg. Ata, po ashtu, janë shprehur se gëzon fakti i bashkëpunimit të vazhdueshëm me prindër dhe po ashtu edhe pjesa më e madhe e nxënësve janë të angazhuar në mësimin nga larg dhe se mësimdhënësit u dërgojnë me platformat gjegjëse detyra të shtëpisë, të cilat ata i kryejnë dhe i dërgojnë te mësimdhënësit për të marrë vlerësimet dhe këshillat lidhur me ato detyra dhe me njësitë mësimore në tërësi. Ata kanë lavdëruar edhe bashkëpunimin mes kolegëve dhe koordinimin e angazhimeve dhe detyrave me drejtorët e shkollave. Kolegët nga Obiliqi kanë deklaruar se edhe në institucionet e arsimit të mesëm të lartë mësimi nga larg ka rrjedhë të mbarë dhe hetohet angazhim e përkushtim i mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve.
93166708 656875138426687 5803196769101676544 nDuke u përgjigjur në disa nga pyetjet që kolegët tanë kanë bërë lidhur me procesin mësimor nga larg, menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri ka kujtuar se MASHTI ka përgatitur Udhëzim pune me të cilin ka treguar për detyrat dhe obligimet e mësimdhënësve, nxënësve, prindërve, drejtorëve të shkollave, të Drejtorive Arsimore dhe të palëve. Ky Udhëzim , ka treguar Ymeri, është botuar në gazetën tonë "Arsimimi sot", që dërgohet në mijëra adresa elektronike të kolegëve tanë kudo në Kosovë. Ai ka apeluar te kolegët tanë që të publikojnë sa më shumë në rrjetet sociale angazhimet e tyre me qëllim që të bëhet një këmbim i ideve e përvojave mes kolegëve kudo në Kosovë dhe të jetë kjo edhe dëshmi se punëtorët e arsimit kudo në vendin tonë po punojnë me shumë përkushtim. Ymeri ka kujtuar edhe bashkëpunimin mes SBASHK-ut dhe ECDL Kosova lidhur me mundësinë e përdorimit të platformës gjegjëse pa pagesë për testet nga lëndë mësimore.
Stafi i SBASHK-ut edhe në këtë takim nga larg ka shprehur gatishmërinë për të organizuar takime nga larg edhe me anëtarë të SBASHK-ut në cilën do shkollë të kësaj komune për të bashkëbiseduar për situatën aktuale në arsimim dhe për aktivitetet sindikale dhe se kjo mund të bëhet në komunikim me kryetarin e shoqatës së shkollës gjegjëse, me kryetarin e nivelit komunal dhe me stafin qendror.

Qasjet e reja me psikologë

Prishtinë, 13.04.2020

llogo sbMe qëllim që anëtarësia jonë në këto kohë plot sfida e vështirësi të ketë një vend ku mund të shtroj pyetje e të kërkoj përgjigje, SBASHK-u është në komunikim të rregullt me psikologë, të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit duke iu dhënë sqarime për pyetjet e tyre që lidhen me sfidat, shqetësimet dhe streset që ka krijuar kjo situata e re për shkak të Covid-19.
Më poshtë po paraqesim qasjet e reja me psikologët:

 

 

 

 


Grupi 1: https://meet.google.com/cit-piri-pmr


1.Elvira Sejdija- Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
2.Violeta Kastrati- Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
3.Drita Kurti- Pedagoge- Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
4.Habibe Llabjani- Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Grupi 2: https://meet.google.com/vmj-oixm-xqn


1.Lumturije Hasanaj – Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
2.Valona Xhemshiti- Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
3.Hazir Elshani- Psikolog Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Grupi 3: https://meet.google.com/oxe-pbad-opc


1.Xhevrije Sabedinaj- Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
2.Kaltrina Haziri – Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
3.Manushaqe Vila Raci- Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
4.Edona Sadriu – Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Grupi 4: https://meet.google.com/mpu-gjnz-jav


1.Reshat Suka – Psikolog Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
2.Jetmira Millaku – Psikologe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 

 

 

Puna sipas grupeve nga e hëna deri të premten:


Gr.1 nga ora 13-14 online në platformën meet.google.com 
Gr.2 nga ora 14-15 online në platformën meet.google.com
Gr.3 nga ora 15-16 online në platformën meet.google.com
Gr.4 nga ora 17-18 online në platformën meet.google.com

Takim nga larg me kolegët nga Shtërpca dhe Novobërda

Edhe mësimdhënësit e këtyre dy komunave të angazhuar në mësimin nga larg

Prishtinë, 12.04.2020
92706142 1040848369650265 4719660353787527168 nNë fillim të këtij takimi kryetari i sindikatës Hamdi Aliu ka theksuar se edhe punëtorët e arsimit nga Shtërpca janë të përkushtuar në realizimin e procesit mësimor nga larg dhe janë duke shënuar arritje të mira. Pas kësaj për angazhimet e punëtorëve të arsimit në Novobërdë ka treguar kryetari Besnik Kurteshi. Ai ka thënë se edhe kolegët tanë në këtë komunë janë duke bërë angazhime dhe në bashkëpunim me nxënësit dhe prindërit janë duke realizuar procesin mësimor duke përdorur edhe platforma gjegjëse.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka përshëndetur kolegët nga Shtërpca dhe Novobërda dhe është shprehur se nga takimet e tilla nga larg po vërehet se kolegët tanë kudo në Kosovë janë të përkushtuar dhe po arrijnë suksese të mira në realizimin e procesit mësimor nga larg.
Pas kësaj pjesëmarrësit në këtë takim nga këto dy komuna kanë treguar për punën dhe angazhimet që po bëhen nga punëtorët e arsimit në shkollat që ata përfaqësojnë. Ata kanë treguar se mbajnë komunikim të rregullt me kolegët dhe me drejtorët e shkollave dhe raportojnë për procesin e mësimit nga larg. Ata janë shprehur se edhe përfshirja e nxënësve në procesin mësimor është e mirë e po ashtu edhe komunikimi dhe bashkëpunimi me prindër. Po ashtu ata kanë treguar se japin vazhdimisht detyra të shtëpisë dhe nxënësit i kryejnë ato dhe pastaj ua kthejnë mësimdhënësve për të dhënë vlerësime dhe këshilla të nevojshme.
Në kuadër të kësaj bashkëbisede menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm,Ymer Ymeri ka treguar veç tjerash, edhe për Udhëzuesin e përgatitur nga MASHTI, i cili përcakton qartë detyrat e mësimdhënësve, nxënësve, prindërve, drejtorëve të shkollave dhe Drejtorive Arsimore në realizimin e procesit mësimor nga larg. Ai u ka treguar kolegëve pjesëmarrës në këtë takim edhe për kërkesën zyrtare drejtuar Ministres Bajrami që të merret një vendim me qëllim që mësimdhënësit që kanë plotësuar moshën mos të pensionohen tani, por të vazhdojnë punën deri sa vazhdon procesi mësimor nga larg. Ymeri ka treguar edhe për angazhime të tjera të stafit qendror në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit në tërësi.92710327 234035757960481 8214201837809565696 n
Pas kësaj është bashkëbiseduar edhe për çështje sindikale duke u ndalur edhe te Kontrata Kolektive e Arsimit. Lidhur me angazhimet e Komisionit gjegjës për përgatitjen e draftit të Kontratës së re Kolektive ka njoftuar nënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala. Ajo ka treguar se drafti i parë është përgatitur dhe pas konsultave me anëtarët e Kryesisë ky draft do t'u dërgohet kryetarëve të nivelit komunal dhe të Universiteteve në adresat e tyre elektronike me qëllim që ata të bashkëbisedojnë me kryetarët e shoqatave sindikale dhe të marrin propozime konkrete të cilat do i përcjellin në adresën e SBASHK-ut me qëllim që Komisioni do t'i analizojë me kujdes propozimet për të parë se cilat prej tyre edhe do të inkorporohen në tekstin final, cili pastaj do të dërgohet në MASHTI për t'u negociuar dhe për t'u nënshkruar nga të dy palët, pra nga MASHTI dhe SBASHK-u.
92948378 211187246975075 1163389400764121088 nËshtë folur në këtë takim edhe për gatishmërinë e stafit qendror që nëse ka vullnet të punëtorëve arsimor të organizohet edhe ndonjë trajnim i licencuar në ndonjërën prej platformave. Po ashtu pjesëmarrësve u është thënë se stafi qendror ka gatishmëri dhe do të gjejë kohë, edhe për kundër angazhimeve të shumta, që të organizojë takime me larg edhe me kolegët nga cila do shkollë në Kosovë dhe kjo mund të bëhet në koordinim me kryetarin e shoqatës sindikale të asaj shkolle, të kryetarit të nivelit komunal dhe të stafit qendror. 93257825 928951320893164 1311901218011873280 n

Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Podujevës

Personeli arsimor të përkushtuar në procesin mësimor nga larg

Prishtinë, 12.04.2020
93273964 2565530563766074 7158882193693999104 nNë hapje të këtij takimi kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Podujevës Fadil Halimi, i cili në fillim të fjalës së tij ka falënderuar për pjesëmarrje dhe për angazhimet e vazhdueshme në shërbim të arsimit kryetarin Jasharaj dhe stafin qendror. Ai pastaj ka deklaruar se edhe në komunën e Podujevës, si në tërë Kosovën, punëtorët e arsimit janë duke u angazhuar për rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg.
Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj duke përshëndetur pjesëmarrësit e këtij takimi është shprehur se nga këto takime po kuptohet se vërtetë kudo në Kosovë punëtorët e arsimit janë të përkushtuar dhe po shënojnë rezultate në procesin mësimor nga larg.
Pas kësaj është zhvilluar bashkëbisedë mes pjesëmarrësve të këtij takimi dhe ata kanë treguar për rrjedhën e procesit mësimor dhe për punën e përkushtimin që po bëjnë kolegët tanë kudo në shkollat e Podujevës për arritje sa më të mëdha në procesin mësimor nga larg. Ata kanë treguar se me procesin mësimor është nisur me kohë dhe janë duke shfrytëzuar platformën gjegjëse. Ata kanë treguar se edhe përfshirja e nxënësve dhe angazhimi i prindërve është për t'u lavdëruar. Duke vazhduar me bashkëbisedën kolegët tanë nga Podujeva kanë vënë në pah edhe momentet kur një pjesë e caktuar e nxënësve jetojnë në pjesët malore dhe ata kanë pak më shumë pengesa teknike për t'u bërë pjesë e mësimit nga larg. Ishte mendim i përbashkët që mësimdhënësit kujdestar bashkë me drejtorët të angazhohen për të komunikuar me prindër të këtyre nxënësve për të parë se cili është problemi dhe bashkërisht të gjejnë zgjidhje të duhur. Po ashtu kolegët tanë nga Podujeva kanë treguar se njësitë mësimore që plasohen në RTK nuk përputhen tërësisht me planin e programin që është duke u realizuar nga ata. Është realitet që gëzon se komunikimi me prindër është në nivel e po ashtu edhe nxënësit në përgjithësi janë aktiv dhe detyrat e shtëpisë që ju dërgohen, ata i kryejnë dhe i kthejnë te mësimdhënësit. Ata janë pajtuar që në ditët në vijim edhe do vazhdojnë të publikojnë në rrjetet sociale angazhimet dhe punën që janë duke e bërë me qëllim që kolegët e një lënde të bashkëveprojnë dhe të këmbejnë ide në shërbim të rrjedhës sa më të mbarë të mësimit nga larg.fh
Në këtë bashkëbisedë ka marrë pjesë edhe menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, i cili ka përgëzuar kolegët tanë për angazhimet në procesin mësimor. Ai pastaj ka kujtuar se MASHTI ka përgatitur Udhëzimin e punës me të cilin ka përcaktuar detyrat e obligimet e mësimdhënësve, nxënësve, prindërve, drejtorëve dhe Drejtorive Arsimore. Ymeri ka treguar se ky Udhëzimin është publikuar edhe në gazetën tonë "Arsimimi sot", që dërgohet në mijëra adresa elektronike të kolegëve tanë kudo në Kosovë. Ai ka treguar edhe për mundësinë që mësimdhënësit falë mirëkuptimit mes SBASHK-ut dhe ECDL Kosova mund të kenë qasje pa pagesë në platformën gjegjëse për të marrë teste për lëndët mësimore e për t'i testuar njohuritë e nxënësve përmes tyre. Ymeri ka treguar edhe për gatishmërinë e stafit qendror që nëse cila do shkollë nga Podujeva dëshiron të ketë një takim me stafin qendror kjo do të ndodh dhe se vetëm duhet bërë koordinim me kryetarin e shoqatës, kolegët në atë shkollë dhe me stafin qendror.
Në pjesën e dytë të këtij takimi është bashkëbiseduar për çështje sindikale dhe në pyetjet e pjesëmarrësve është përgjigjur menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri. Ai ka dhënë sqarime lidhur me çështjen e Ligjit të pagave duke theksuar se SBASHK-u ka marrë përgjigje zyrtare nga Kushtetuesja, në të cilën thuhet se ajo ka pranuar kërkesat e anëtarësisë së SBASHK-ut, por edhe të sindikatave tjera lidhur me çështjen e pezullimit të këtij Ligji dhe se do të merr vendim lidhur me këtë kërkesë. Ai ka shtuar se SBASHK-u i ka bërë me dije Ministres dhe Qeverisë se me të nisur se implementuari të Ligjit të pagave shtesa në pagë që sjell ky ligj do të kërkohet të jepet që nga dhjetori i vitit të kaluar kur edhe ka hyrë zyrtarisht në fuqi ky Ligj.
Nënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala ka folur për angazhimet e Komisionit për Kontratën e re Kolektive të Arsimit duke treguar se është përgatitur drafti i parë, i cili përmes adresave elektronike do ju dërgohet kryetarëve të nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve për të debatuar lidhur me të e për të dhënë propozime konkrete, të cilat edhe mund të inkorporohen në tekstin final të Kontratës së re Kolektive e cila do të negociohet me MASHTI-n për t'u nënshkruar pastaj nga të dy palët.
93042292 150986376339420 4587256253037674496 nPjesëmarrësit kanë vlerësuar lart këtë takim duke shprehur mbështetje dhe përkrahje për angazhimet e SBASHK-ut në shërbim të arsimit dhe të kërkesave legjitime të anëtarësisë.

Kuvendi i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar i Kamenicës mbajti takim nga larg

Mësimi nga larg edhe në këtë komunë po realizohet me sukses

Prishtinë, 11.04.2020
92679622 528829004735043 9385663182929920 nNë fillimet e takimit nga larg, kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kamenicës, Nazim Jakupi ka përshëndetur kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, stafin qendror dhe anëtarët e këtij Kuvendi. Ai ka deklaruar se do të ishte mirë që takimi të ishte mbajtur si dikur e në ambientet e ndonjë shkolle, por ja që rrethanat u krijuan të tilla dhe edhe Kuvendi sindikal i Kamenicës po mban takim të tillë, sikur që kanë bërë edhe kolegët nga komunat e tjera të Kosovës. Ai pastaj ka shpalosur pjesë nga aktivitetet e zhvilluara nga sindikata komunale e në bashkëpunim e përkrahje ë vazhdueshme nga stafi qendror. Ai veçoi aktivitetin lidhur me Manifestimin kushtuar ditës së shkollës shqipe, pastaj organizmin e shumë trajnimeve në këtë komunë dhe ka falënderuar stafin qendror për angazhim të lartë në realizimin sa më të mirë të trajnimeve të shumta me kolegët tanë nga kjo komunë. Interesimi ishte i jashtëzakonshëm për trajnimet dhe prandaj u bë angazhim i shtuar dhe bashkërisht ia dolëm duke plotësuar kërkesën e qindra kolegëve tanë për trajnimet . Pas kësaj ai ka shtuar se nga komunikimi që ka mbajtur vazhdimisht me kryetarët e shoqatave sindikale të institucioneve arsimore të Kamenicës shihet se punëtorët arsimor janë të përkushtuar në realizimin e procesit mësimor nga larg.93117844 663745054441285 7328876569772949504 n
Kryetari i SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj ka përshëndetur kolegët nga Kamenica dhe pastaj ka shtuar se është për çdo lëvdatë përkushtimi dhe angazhimi i kolegëve tanë kudo në Kosovë për rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg. Ai edhe me këtë rast ka falënderuar stafin qendror në veçanti Ymer Ymerin për punën dhe përkushtimin në shërbim të anëtarësisë dhe të arsimit të shtetit tonë në tërësi.
Në vazhdim të takimit nga larg kanë marrë pjesë anëtarët e këtij Kuvendi , që kanë raportuar për punën dhe përkushtimin e punëtorëve arsimor të shkollave, që ata përfaqësojnë. Ata kanë thënë se vlen të lavdërohet edhe bashkëpunimi me drejtoritë e shkollave dhe me prindërit. Pjesëmarrësit në këtë bashkëbisedë kanë dhënë detaje nga angazhimi i tyre dhe i gjithë kolegëve nga Kamenica, të cilët me kohë kanë nisur procesin mësimor nga larg dhe janë duke punuar në platformën gjegjëse dhe se po zhvillojnë procesin mësimor duke u dhënë edhe detyra nxënësve dhe duke i marrë pastaj detyrat e kryera nga ata për t'ju dhënë edhe këshilla me qëllim të përvetësimit sa më të mirë të njohurive nga ata. Nga ajo që kanë treguar kolegët tanë nga Kamenica mund të vlerësohet lehtë se edhe në këtë komunë, procesi arsimor nga larg ka rrjedhë të mbarë dhe se suksesi është i tillë ngase është rezultat i angazhimit të përbashkët dhe mirëkuptimit e komunikimit mes mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve. Ata kanë uruar se një bashkëpunim i tillë në shërbim të dijes e arsimit me prindërit të vazhdojë edhe në të ardhmen.
93032085 1037039350093175 4524849188520853504 nDisa nga kolegët tanë kanë kërkuar që të luten operatorët që shpërndajnë dhe mirëmbajnë rrjetin e internetit të bëjnë të pa mundurën, që të ketë sa më pak ndërprerje të rrjetit sepse kjo po ndikon që të krijohen kohë pas kohe pengesa në realizimin sa e si duhet të procesit mësimor. Probleme me qasjen dhe kyçje në mësimin nga larg në mungesë të rrjetit apo rënies së shpeshtë të rrjetit apo edhe për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike të një numri të caktuar nxënësish, janë më evidente në pjesët malore të kësaj komune.
Duke u bashkëngjitur në bisedën mes kolegëve, menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri ka deklaruar veç tjerash, se SBASHK-u me qëllim që të bashkëbisedojë me kolegët tanë kudo në Kosovë dhe të shohin bashkërisht se si po rrjedhë procesi mësimor nga larg po mban takime nga larg me Kuvendet Sindikale të Arsimit Parauniversitar të komunave të Kosovës dhe deri tani jemi në përfundim të realizimit të kësaj agjende. Ai ka deklaruar se informacionet dhe idetë që marrim nga këto takime SBASHK-u do t'i prezantojë në takimin nga larg me Ministren Bajrami e po ashtu do t'i nis MASHTI-t një letër për të treguar për gjithë angazhimet dhe arritjet e mësimdhënësve të Kosovës në procesin mësimor nga larg, por edhe për t'i treguar për sfidat dhe kërkesat, që duhet realizuar në mënyrë që procesi mësimor të jetë i zhvilluar në nivelin më të lartë të mundshëm dhe të jetë i qasshëm për të gjithë fëmijët e Kosovës kudo janë ata. Ymeri ka informuar pjesëmarrësit e takimit se në përpjekje për të ndihmuar kolegët kudo në Kosovë lidhur me procesin mësimor nga larg SBASHK-u ka publikuar në gazetën tonë "Arsimimi sot" Udhëzimin e MASHTI-t lidhur me obligimet dhe detyrat e mësimdhënësve, drejtorëve, prindërve e DKA-ve në kuadër të procesit mësimor nga larg dhe këtë gazetë do ta kenë mijëra punëtorë të arsimit përmes adresave të tyre elektronike. Ai ka apeluar që kolegët ta ndihmojnë njëri-tjetrin për tejkalimin e ndonjë vështirësie eventuale dhe të publikojnë në rrjetet sociale angazhimet e tyre në mënyrë që të bëhet një shkëmbim i ideve me qëllim të realizimit sa më të mirë të procesit arsimor nga larg. Ai ka kujtuar gatishmërinë e SBASHK-ut për të pasur takime nga larg edhe me kolegët nga cila do shkollë e Kamenicës për të bashkëbiseduar për çështjet aktuale me ta. Madje, si ka shtuar ai, SBASHK-u do të angazhohet, nëse kolegët kërkojnë, edhe në realizimin e ndonjërit prej trajnimeve të licencuara po në këtë formën e komunikimit nga larg përmes platformës gjegjëse.92690881 2671757386406008 938949983426576384 n
Në bashkëbisedën me kolegët nga Kamenica, nënkryetarja Vjollca Shala, e cila është ndalur më shumë te puna e Komisionit të SBASHK-ut për përgatitjen e draftit të Kontratës së se re Kolektive të Arsimit të Kosovës , draft i cili së shpejti do të dërgohet në adresat elektronike të kryetarëve të nivelit komunal dhe të Universiteteve dhe ata pastaj do të komunikojnë me kryetarët e shoqatave dhe do të marrin edhe propozime konkrete, të cilat do t'i shqyrtojë me kujdes Komisioni për të përgatitur draftin final të Kontratës së re Kolektive, e cila pastaj do të negociohet me MASHTI-n dhe do të nënshkruhet pastaj.
Pjesëmarrësit e këtij takimi janë shprehur se takime të tilla duhet organizuar edhe në të ardhmen me qëllim të bashkëbisedave dhe këmbimit të ideve dhe angazhimit të përbashkët në shërbim të arritjeve sa më të mëdha.

Takim nga larg me Kuvendin sindikal të Arsimit Parauniversitar të Dragashit

Procesi mësimor nga larg po organizohet me sukses edhe në këtë komunë

Prishtinë, 11.04.2020
92713612 157590055563408 6581811835207417856 nNë fillim të këtij takimi nga larg kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Dragashit, Xhevit Skenderi, i cili ka përshëndetur kryetarin e SBASHK-ut, stafin qendror dhe gjithë anëtarët e këtij Kuvendi. Ai pastaj ka thekuar se gëzon fakti se nga komunikimi ne kolegët nga shkollat e Dragashit kanë treguar se kolegët në shkollat që ata përfaqësojnë kanë nisur me kohë të organizojnë mësimin nga larg. Fillimisht kishte vështirësi në përdorimin e platformave të komunikimit, por duke ndihmuar njëri-tjetrin këto vështirësi janë tejkaluar shpejt dhe mësimi nga larg ka rrjedhë të mbarë. Kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur dhe ka përgëzuar kolegët nga Dragashi për punën dhe përkushtimin në realizimin e mësimit nga larg. Ai ka treguar se edhe kolegët tanë kudo në komunat e Kosovës po angazhohen maksimalisht dhe mësimi nga larg ka rrjedhë të mbarë. Jasharaj ka thënë se stafi qendror është në angazhime të vazhdueshme në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit në tërësi dhe ka përgëzuar ata për punën që po bëjnë duke nënvizuar edhe kësaj radhe se është menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, i cili krahas angazhimeve të shumta në SBASHK po angazhohet edhe në krijimin e mundësisë për këto takime nga larg me kolegët tanë kudo në Kosovë e po ashtu po përgjigjet edhe në shumë nga pyetjet e pjesëmarrësve në këto takime.92830094 226899728412508 7577855798152265728 n
Pas kësaj anëtarët e këtij Kuvendi kanë treguar se punëtorët arsimor në shkollat që ata përfaqësojnë janë duke u angazhuar maksimalisht dhe mësimi nga larg po organizohet në nivel të duhur dhe se po mbahet komunikimi edhe me prindërit dhe nxënësit që bashkërisht të realizojnë sa më mirë procesin mësimor nga larg. Ata kanë treguar se edhe bashkëpunimi me drejtorët është në nivel të lartë dhe mësimdhënësit komunikojnë me ta dhe u raportojnë në fund të çdo jave për gjithë rrjedhën e procesit mësimor. Ata kanë treguar te cikli i ulët (1-5) nxënësit fillimisht përcjellin prezantimet në RTK e pastaj detyrat e dhëna ata i kryejnë dhe ua dërgojnë mësueseve për t'i kontrolluar dhe pastaj mësuesit ua kthejnë nxënësve duke u dhënë edhe vërejtje eventuale e këshilla të duhura dhe në këtë angazhim janë duke ndihmuar edhe prindërit, që janë shembull i mirë i angazhimit dhe bashkëpunimit me mësuesit. Edhe kolegët tanë nga Dragashi kanë deklaruar se njësitë mësimore të prezantuara në RTK nuk përputhen me plan programin që është duke realizuar në shkollat e Dragashit, ngase si thanë ata, njësitë që prezantohen në TV janë zhvilluar më parë në shkollat e kësaj komune.
Pas kësaj në bashkëbisedë me kolegët nga Dragashi ka marrë pjesë edhe menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, i cili ka thënë se qëllimi kryesor i SBASHK-ut për organizmin e takimeve nga larg me kolegët tanë kudo në Kosovë është që të bashkëbisedojmë për rrjedhën e mësimit nga larg dhe ta ndihmojmë njëri-tjetrin me qëllim që të jemi sa më të suksesshëm në procesin mësimor nga larg. Ai u ka thënë kolegëve tanë në këtë takim që ata dhe gjithë kolegët të publikojmë në rrjetet sociale angazhimet që po bëjnë me qëllim që të kenë mundësi kolegët të shohin angazhimet e njëri-tjetrit dhe marrin ide sa më të shumta për realizimin e procesit mësimor në këtë situatë të re. Ymeri ka shtuar se SBASHK-u në bashkëpunim me një numër psikologësh e pedagogësh ka krijuar katër grupe për angazhime vullnetare me qëllim që ata të përgjigjen në pyetjet nga sfera e profesionit të tyre e lidhur me situatën aktuale. Ai ka shtuar se SBASHK-u është i gatshëm që të vazhdojë edhe me trajnimet tona të licencuara nga MASHT duke i realizuar ato nga larg dhe kjo varet nga kërkesat e kolegëve tanë nga të gjitha komunat e Kosovës.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë deklaruar edhe në këtë takim se Ministria ka punuar Udhëzimet e punës që tregojnë për detyrat e obligimet e mësimdhënësve, prindërve , drejtorëve dhe DKA-vë dhe SBASHK-u i ka publikuar ato në gazetën tonë "Arsimimi sot", të cilën e dërgojmë në mijëra adresa elektronike te kolegëve tanë kudo në Kosovë.
93256808 2163166263829927 8470815954673074176 nNënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala duke u inkuadruar në këtë takim nga larg ka përgëzuar kolegët tanë në Dragash dhe kudo në Kosovë për përkushtimin në procesin mësimor nga larg. Ajo pas kësaj ka treguar se Komisioni i SBASHK-ut për Kontratën Kolektive të Arsimit ka punuar me përkushtim duke mbajtur shumë takime nga larg dhe kanë përgatitur draftin e parë të Kontratës se re Kolektive, i cili do të dërgohet te kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve dhe ata do të bashkëbisedojnë për Kontratën me kolegët tonë kudo në Kosovë dhe do të japin edhe ide e propozime konkrete në mënyrë që Kontrata të jetë sa më përmbajtjesore.
Pjesëmarrësit e këtij takimi kanë shtruar edhe pyetje të tjera në të cilat kanë marrë përgjigje nga anëtarët e stafit qendror të SBASHK-ut. Ishte vlerësim i përbashkët se takime të tilla do mbajtur vazhdimisht në mënyrë që të merren informacione të shumta për angazhimet dhe arritjet, por edhe për të dhënë ide për angazhimet në vijim.

Lajm i keq për individët që nuk na duan, SBASHK-u ishte dhe është këtu

Kontribut i madh i SBASHK-ut për rrjedhën e mbarë të mësimit nga larg

Prishtinë, 10.04.2020
rrjSBASHK-u u krijua me vullnetin e punëtorëve të arsimit pikërisht kur pushteti i instaluar serb nisi fushatën e egër kundër arsimit shqip dhe kulturës sonë. Punëtorët e arsimit të organizuar e unik përballuan gjithë sulmet e furtunat e pushtuesit dhe i krijuan rrjedhë të mbarë arsimit shqip në ato kohë të vështira. Edhe në ato vite të vështira të okupimit kishte individë që nuk e shihnin me sy të mirë gjithë këtë angazhim e përkushtim të SBASHK-ut dhe mundoheshin të krijonin qarje e përçarje, por nuk arritën. Nuk di se a janë ndjerë të turpëruar ndonjëherë këta njerëz të pakët, që ishin shqiptar, pse inati e xhelozia pse dikush po angazhohej e po kishte suksese, ua kishte verbuar sytë.
SBASHK-un e kritikuan edhe në gjithë vitet e pasluftës ca individë sepse ishte kjo sindikatë që ua pengonte e pamundësonte idetë e tyre të këqija dhe përpjekjet për ta lënduar figurën e mësuesit dhe misionin e tyre të shenjtë.
SBASHK-u ishte në krye të angazhimeve për realizimin e kërkesave legjitime të anëtarësisë dhe shënoi rezultate të mëdha, që kanë bërë që anëtarësia të krijojë besim të plotë dhe ky besim solli unitetin mes anëtarëve të SBASHK-ut, unitet të cilin e kanë lavdëruar e përgëzuar edhe sindikata simotra në Ballkan dhe kudo në Evropë e botë. SBASHK-u ishte dhe është këtu dhe ky është lajm dhe realitet i keq për individët e pakët që nuk na duan.
SBASHK-u po jep kontribut të lartë edhe sot e në këtë situatë të rënduar nga përhapja e Covid-19. Kjo sindikatë nuk pushon se vepruari dhe i ka caktuar detyrë parësore vetit, angazhimin me gjithë kolegët kudo janë për të kontribuar në rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg. SBASHK-u po organizon çdo ditë takime nga larg me kryetarët e shoqatave sindikale nga më shumë se 1100 institucione arsimore sa ka vendi ynë dhe temë kyçe e debatit në këto takime është përkushtimi dhe angazhimi për rrjedhën sa më të mbarë të arsimit nga larg. Koha e dëshmoi se pa mësuesin nuk bëhet dhe ky mësuesi ynë, që disa e fyen pse përmes SBASHK-ut kërkonte realizimin e kërkesave legjitime, tani me meritë po vlerësohet lartë. Ky mësimi nga larg bëri që edhe ca prindër të infektuar nga politika që na kritikonin kur ne bënin greva, tani po deklarohen se i vështirë qenka profesioni dhe misioni human i mësuesit. SBASHK-u ka lavdëruar në takimet nga larg me anëtarësinë edhe kolegët tanë të angazhuar në përgatitjen dhe xhirimin e njësive mësimore për t'i emituar në TV dhe ftojmë ndonjë koleg që të mos llastohet pse po del në TV e të dëgjojë rrena kundër SBASHK-ut dhe pastaj të komentojë ato rrena e të ofendojë dikë nga stafi i sindikatës sonë. Ne kemi bërë kritika të arsyeshme për xhirimet fillestare, por SBASHK-u u ka mbrojtur juve mësimdhënës të nderuar dhe ka ngritur vërejtje në anën teknike të xhirimeve dhe këto lëshime janë përmirësuar. SBASHK-u mori pjesë edhe në takimin nga larg organizuar nga Internacionalja e Arsimit dhe në komunikim nga larg me përfaqësues të gjithë sindikatave të arsimit nga e tërë bota pasqyroi në mënyrën më reale gjendjen aktuale në arsimin tonë dhe lavdëroi me arsye përkushtimin e punëtorëve të arsimit në Kosovë, në shërbim të rrjedhës së mbarë të mësimit nga larg.
Ministrja e nderuar në MASHTI, Hykmete Bajrami është e informuar vazhdimisht për përkushtimin dhe angazhimet aktuale të SBASHK-ut, për rrjedhën sa më të mbarë të mësimit nga larg dhe për këtë kemi marrë përgëzimet nga ajo. Në këto kohë të pandemisë SBASHK-u ka nxjerrë si prioritet të angazhimit të gjithë anëtarësisë përkushtimin në procesin mësimor nga larg dhe puna e përkushtimi i tyre është për çdo lëvdatë dhe kur të ik Covid-19, SBASHK do të vazhdojë me angazhimet sindikale në realizim të kërkesave legjitime të punëtorëve të arsimit dhe nëse institucionet heshtin , atëherë do të veprohet, si gjithmonë, duke respektuar zërin e anëtarësisë.

 

Rrahman Jasharaj,
Kryetar i SBASHK-ut

Mbajti takim nga larg Kuvendi i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Deçanit

Rrjedhë e mbarë e mësimit nga larg edhe në këtë komunë

Prishtinë, 10.04.2020
92810608 236977217495313 7264773087663489024 nNë hapje të takimit kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Deçanit, Burim Avdijaj, i cili falënderoi kryetarin dhe stafin e SBASHK-ut për angazhimet e shumta sindikale, por edhe për angazhimin aktual në shërbim të procesit mësimor nga larg. Ai pastaj ka theksuar se edhe në shkollat e Deçanit, si kudo në Kosovë, punëtorët arsimor janë duke punuar me përkushtim në shërbim të rrjedhës së mbarë të mësimit nga larg.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka përshëndetur pjesëmarrësit e këtij takimi dhe i ka informuar ata për angazhimet e shumta që po bën stafi qendror dhe ka përgëzuar ata e duke falënderuar veçmas menaxherin për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri për angazhimin në realizim të gjithë komunikimit dhe takimeve nga larg me kolegët nga të gjitha komunat e Kosovës, por edhe me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve. 92639065 935725683548710 2839028860748562432 n
Nënkryetari i BSPK-së, prof. dr. Atdhe Hykolli mori pjesë edhe në këtë takim nga larg dhe përgëzoi punëtorët arsimor për gjithë këto angazhime dhe vlerësoi larg përkushtimin e stafit qendror të SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit në tërësi.
Pas kësaj anëtarët e këtij Kuvendi kanë marrë pjesë në bashkëbisedë duke dhënë informacione për punën dhe angazhimin e kolegëve të tyre në shkollat, që ata përfaqësojnë e duke treguar se vërtetë ata janë duke u angazhuar me tërë mundësitë në realizimin sa më të mirë të procesit mësimor nga larg. Ata kanë lavdëruar edhe angazhimin e nxënësve e veçmas të prindërve në rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg. Ata kanë thënë se presin që MASHTI do të nxjerr edhe Udhëzimin e punës për të sqaruar se si të veprohet drejt lidhur me vlerësimin e njohurive të nxënësve. Është për t'u lavdëruar, kanë thënë ata, edhe bashkëpunimi shumë i mirë mes kolegëve, të cilët edhe po ndihmojnë njëri-tjetrin për të tejkaluar ndonjë pengesë eventuale teknike. Janë duke u mbajtur edhe dosjet për secilin nxënës dhe po koordinohet puna edhe me drejtorët e shkollave dhe me Drejtorinë arsimore. Edhe në këtë takim është përsëritur fakti se SBASHK-u as edhe një herë nuk ka kritikuar kolegët tanë që janë angazhuar në xhirimin e njësive mësimore, por ka bërë vërejtje për çështje teknike.
92829798 564151921121042 2826346264705105920 nPas kësaj pjesëmarrësit kanë shtruar pyetje lidhur me çështjet e mësimit nga larg. Menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri ka dhënë sqarime duke treguar se lidhur me procesin mësimor MASHTI ka përgatitur Udhëzime pune me të cilat janë konkretizuar detyrat e mësimdhënësve, drejtorëve, nxënësve dhe prindërve. Ai ka treguar se SBASHK-u ka botuar në gazetën tonë "Arsimimi sot" edhe këto udhëzime dhe i ka dërguar e do t'i dërgoi në mijëra adresa të kolegëve tanë kudo në Kosovë. Ymeri ka sqaruar se duke lexuar këto Udhëzime shihet qartë se cilat janë detyrat dhe obligimet e të gjitha palëve. Ymeri po ashtu ka kujtuar se kryetari i nivelit komunal duhet të vazhdojë komunikimin dhe bashkëpunimin edhe me Drejtorin e Arsimit të Deçanit për të bashkërenditur angazhimet dhe për të treguar se punëtorët e arsimit janë duke realizuar planin e programin duke vazhduar njësi pas njësie në komunikim me nxënësit përmes platformës gjegjëse. Është bashkëbiseduar edhe lidhur me Ligjin e pagave . Përgjigje rreth kësaj çështje ka dhënë Ymer Ymeri, i cili ka kujtuar se ishin mbledhur qindra ankesa nga anëtarësia e SBASHK-ut me kërkesën që të hiqet masa e pezullimit, të cilën Kushtetuesja e ka zgjatur edhe për një kohë. SBASHK-u ka marrë përgjigje zyrtare nga Kushtetuesja në të cilën thuhet se janë pranuar kërkesat e SBASHK-ut dhe sindikatave tjera dhe se ato do të shqyrtohen dhe do të merret vendim lidhur me to. Ymeri ka shtuar se me të nisur se 92741565 650418595532092 7826675296697843712 nimplementuari Ligji i pagave SBASHK do ta përsëris kërkesën në institucione që shtesa në pagë që sjell ky Ligj të jepet nga dhjetori, kur edhe ka hyrë në fuqi ky Ligj. Ai ka shtuar se kryetari Jasharaj i është drejtuar Ministres së Arsimit që të nxjerrët një Vendim që i mundëson punëtorëve të arsimit që u ka ardhur koha për pensionim të vazhdojnë me punën deri sa zgjat mësimi nga larg. Në këtë bashkëbisedë mori pjesë edhe nënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala, e cila ka përgëzuar punëtorët e arsimit në Deçan e kudo në Kosovë për angazhimet në rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg e pastaj ka dhënë sqarime lidhur me punën e përkushtuar të Komisionit gjegjës lidhur me përgatitjen e draftit të parë të Kontratës së re Kolektive të Arsimit të Kosovës dhe ky draft se shpejti do t'u dërgohet në adresat elektronike kryetarëve të nivelit komunal dhe të Universiteteve me qëllim që ata ta shohin nga afër draftin dhe në bashkëbisedë me punëtorët arsimor në komunat e tyre dhe në Universitete të japin propozime konkrete, të cilat me kujdes do të analizohen nga Komisioni i përgatitjes së draftit final dhe pastaj do të shkohet në procedurën e negocimit dhe në fund edhe të nënshkrimit mes SBASHK-ut dhe MASHTI-t.
Kolegët pjesëmarrës në këtë takim janë shprehur se takimet e tilla janë shumë të qëlluara dhe kanë përgëzuar SBASHK-un për gjithë angazhimet në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit në tërësi duke kërkuar që nëse vazhdohet kjo situatë, atëherë të ketë takime të tilla edhe në të ardhmen.

Takim nga larg me Kuvendin e Sindikatës së Arsimit Para universitar të Fushë Kosovës

Edhe mësimdhënësit e kësaj komune të angazhuar në mësimin nga larg

Prishtinë, 10.04.2020
93013513 584466595477737 1963144927260966912 nNë hapje të këtij takimi nga larg kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniveristar për komunën e Fushë Kosovës, Selim Krasniqi ka përshëndetur dhe ka falënderuar kryetarin dhe stafin qendror të SBASHK-ut për angazhimet që janë duke bërë vazhdimisht në shërbim të anëtarësisë dhe të arsimit në tërësi e pastaj ka treguar se edhe punëtorët e arsimit të Fushë Kosovës janë angazhuar që nga fillimi në realizimin e mësimit nga larg.
Kryetari i SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj ka përshëndetur kryetarin Krasniqi dhe gjithë kolegët në këtë komunë dhe pastaj ka treguar për angazhimet aktuale të stafit qendror dhe ka përgëzuar ata për përkushtimin duke veçuar Ymer Ymerin, që krahas angazhimeve tjera po bën punë të madhe edhe për të koordinuar takimet nga larg me kolegët nëpër komuna dhe për të dhënë informacione dhe për të përkrahur punëtorët arsimor në angazhimet për rrjedhën e mbarë të mësimit nga larg.
Pas kësaj kryetarët e shoqatave nga institucionet arsimore të kësaj komune kanë treguar se punëtorët arsimor nga shkollat e tyre kanë nisur ka kohë mësimin nga larg dhe po shënohen rezultate të mira. Ata kanë treguar se po përdorin platformën e caktuar dhe po komunikojnë edhe me nxënësit dhe prindërit dhe bashkërisht po angazhohen për rrjedhë të mbarë të procesit arsimor nga larg. Po ashtu ata kanë thënë se janë duke dhënë detyra për nxënësit dhe ata i kryejnë ato duke ua kthyer mësimdhënësve. Është cekur nga kolegët tanë në Fushë Kosovë se ka një numër të vogël të nxënësve që nuk kanë mundësi të kyçen në platformë, por ata bashkëpunojnë me shokët e tyre të klasës dhe kanë gjetur kështu mundësi edhe të marrin detyra, t'i kryejnë ato dhe pastaj edhe t'ua dërgojnë mësimdhënësve të tyre. Kolegët tanë nga Fushë Kosova kanë theksuar se nuk po përputhet plani e programi mësimor mes tyre dhe asaj që po prezantohet në RTK dhe se mësimdhënësit po këshillojnë nxënësit e tyre që të përcjellin me kujdes njësitë mësimore që emitohen në TV, ndërsa mësimdhënësit vazhdojnë planin e programin që e kanë përgatitur me kohë.92569921 518209618892167 3935539461730861056 n
Në bashkëbisedë me pjesëmarrësit ka marrë pjesë edhe menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri , i cila ka treguar se janë duke u organizuar çdo ditë takime nga larg me kolegët nga të gjitha komunat e Kosovës dhe qëllimi kryesor i këtyre takimeve është që të bashkëbisedojmë, të shohim bashkërisht se si po realizohet mësimi nga larg dhe ta përkrahim e ndihmojmë njëri-tjetrin për të shënuar arritje sa më të larta në këtë proces arsimor. Ai është shprehur se kolegët kudo janë duhet të publikojnë punë dhe angazhimet e tyre me qëllim që të këmbehen ide në shërbim të arritjeve më të mëdha. Ymeri ka kujtuar se SBASHK-u me qëllim që të ndihmojë kolegët kudo janë ka botuar në numrin e marsit të gazetës "Arsimimi sot" edhe Udhëzimet e punës së MASHTI-t lidhur me detyrat dhe obligimet e punëtorëve të arsimit, nxënësve, prindërve, drejtorëve të shkollave dhe drejtorive arsimore në procesin mësimor nga larg dhe se këtë gazetë u ka dërfuar mijëra kolegëve tanë në adresat e tyre elektronike. Ymeri ka kujtuar edhe kërkesën që kryetari i SBASHK-ut i ka drejtuar MASHTI-t dhe Qeverisë që të merret një vendim dhe të mos pensionohen kolegët tanë që kanë arritur moshën deri sa nuk përfundon arsyeja e mësimit nga larg. Menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri ka dhënë sqarime e informacione edhe në pyetjen lidhur me Trustin e pensioneve.
92792219 150900569661179 4609485431803740160 nPas kësaj takimi është vazhduar në formë të bashkëbisedës dhe është folur edhe lidhur me Ligjin e pagave për të cilin është thënë se Kushtetuesja ka vazhduar masën e pezullimit, por ajo edhe ka informuar SBASHK-un se ka pranuar qindra kërkesa të anëtarëve të SBASHK-ut dhe se ato kërkesa do të shqyrtohen. Ajo që dihet është se me të nisur se implementuari Ligji i pagave SBASHK-u do të angazhohet në takime me institucionet e vendit që ndryshimi në paga që sjell ky ligj punëtorët arsimor t'i marrin që nga dhjetori i vitit të kaluar, kur edhe ka hyrë në fuqi ky ligj.
Në kuadër të kësaj bashkëbisede nga larg nënkryetarja e SBASHK-ut , Vjollca Shala ka treguar për disa nga angazhimet e stafit qendror e pastaj është ndalur të tregojë për angazhimet e Komisionit për përgatitjen e Kontratës së re Kolektive të Arsimit, të cilët kanë punuar vazhdimisht dhe kanë mbajtur takime nga larg duke arritur edhe të përgatisin draftin e parë të Kontratës, të cilin pas konsultimeve me kryesinë, do t'ua dërgojnë kryetarëve të nivelit komunal dhe të Universiteteve e përmes tyre edhe kryetarëve të shoqatave sindikale me qëllim që të debatohet për të dhe të jepen edhe propozime konkrete për të qenë sa më i kompletuar drafti final, i cili pastaj do të negociohet me MASHTI-in dhe të nënshkruhet pastaj nga të dy palët. Është kyçur në këtë bashkëbisedë edhe nënkryetari i BSPK-së, Atdhe Hykolli, i cili ka përgëzuar mësimdhënësit e Fushë Kosovës dhe të tërë Kosovës për përkushtimin që po tregojnë për rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg. Ai po ashtu ka përgëzuar edhe stafin qendror të SBASHK-ut për angazhimet dhe arritjet e shumta në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit në tërësi.93280394 645728025990901 5564218801567825920 n

U mbajt takim nga larg edhe me kolegët nga Skenderaj

Procesi mësimor nga larg ka rrjedhë të mbarë edhe në këtë komunë

Prishtinë, 09.04.2020
92951387 709446026459297 8693481928474492928 nTakimin e ka shpallur të hapur kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Skenderajt, Ramiz Polaci, i cili ka përshëndetur kryetarin Jasharaj, stafin qendror dhe kolegët pjesëmarrës në këtë takim nga larg. Ai është shprehur se punëtorët e arsimit në komunën e Skenderajt me kohë kanë filluar të realizojnë procesin mësimor nga larg dhe shënimet nga shkollat flasin se procesi mësimor nga larg ka rrjedhë të mbarë edhe në këtë komunë dhe gëzon fakti se edhe bashkëpunimi e komunikimi me nxënës e prindër është në nivel.
Kryetari i SBASHK-ut duke përshëndetur anëtarët e këtij Kuvendi është shprehur se stafi qendror është në angazhim të vazhdueshëm në kryerjen e detyrave në shërbim të anëtarësisë e po ashtu po angazhohet edhe të organizojë takime me kolegët nga të gjitha komunat, takime këto që po vlerësohen lart nga të gjithë. Ai ka deklaruar se është për çdo respekt puna e përkushtimi i gjithë punëtorëve të arsimit kudo në shkollat e Kosovës, të cilët kanë përvetësuar me shpejtësi e suksesshëm përdorimin e platformave dhe mundësive tjera të komunikimit dhe po realizojnë me sukses mësimin nga larg. Kryetari Jasharaj është shprehur se stafi qendror do të vazhdojë angazhimet në shërbim të anëtarësisë dhe në shërbim të arsimit.92603339 219899172435508 1473196253796892672 n
Pas kësaj pjesëmarrësit e këtij takimi kanë treguar për rrjedhën e mësimit nga larg organizuar nga mësimdhënësit e shkollave që ata përfaqësojnë. Ata kanë treguar se kryesisht punohet me platformën "Zoom" e po ashtu janë të rregullta takimet e punëtorëve të arsimit dhe drejtorëve të shollave dhe kështu bashkërisht po vlerësohet vazhdimisht procesi mësimor nga larg dhe raportimet flasin se ky lloj mësimi ka rrjedhë të mbarë.
Në këtë takim menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm në SBASHK, Ymer Ymeri ka deklaruar se qëllimi kryesor i takimeve nga larg me anëtarët e Kuvendeve të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të komunave të Kosovës është që të bashkëbisedojmë dhe të shohim nga afër rrjedhën e procesit mësimor nga larg dhe të këmbejmë ide për ta ndihmuar njëri-tjetrin në këto përpjekje e po ashtu edhe të përgjigjemi në pyetjet që bëjnë kolegët tanë pjesëmarrës në këto takime. Ai ka lutur edhe pjesëmarrësit e këtij takimi që të krijojnë mundësi të komunikimit nga larg me të punësuarit në shkollat e tyre dhe të përcjellin informacionet e vendimet që merren në takimet e Kuvendit e po ashtu edhe të ndihmojnë njëri –tjetrin në realizimin sa më të suksesshëm të procesit mësimor.
Në këtë takim nënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala ka përgëzuar kolegët nga Skenderaj për angazhimet në realizimin e mbarë të procesit mësimor nga larg e pastaj ka shpalosur disa nga angazhimet e stafit qendror duke u ndalur veçmas te puna që po bën komisioni i SBASHK-ut në hartimin e draftit të Kontratës së re Kolektive të Arsimit. Ajo ka treguar se Komisioni ka punuar me përkushtim dhe ka përgatitur draftin e parë të Kontratës Kolektive të Arsimit dhe tani është duke u shqyrtuar nga Kryetari i SBASHK-ut dhe anëtarë të stafit qendror dhe së shpejti do të dërgohet në adresat elektronike te kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve me qëllim që të analizohet me kujdes nga punëtorët e arsimit dhe të jepen ide e propozime. Nënkryetarja ka deklaruar se përmbajtja e Kontratës që po skadon është ruajtur e aq më tepër janë shtuar edhe nene që janë në shërbim të kërkesave të anëtarësisë. 92360463 149667476472447 6088802894465728512 nAjo shprehet e sigurt se Kontrata Kolektive e Arsimit të Kosovës do të nënshkruhet në momentin e parë të mundshëm mes MASHTI-t dhe SBASHK-ut.
Pjesëmarrësit e këtij takimi kanë vlerësuar lart angazhimin e SBASHK-ut dhe janë shprehur se do të vazhdohet me takime të tilla nga larg duke bashkëbiseduar e duke u angazhuar të gjithë bashkë në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit në tërësi.92871924 996514590750866 466921803307024384 n

Ma artikuj...

 1. Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Gjakovës
 2. Internacionalja e Arsimit mbajti takim nga larg
 3. Takim nga larg i Kuvendit të sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kaçanikut
 4. Takim nga larg i Kuvendit sindikal të Arsimit Parauniversitar të Shtimes
 5. Takim nga larg me kolegët nga Hani i Elezit
 6. Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Pejës
 7. Takim nga larg i Kuvendit Sindikal të Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë
 8. Kuvendi sindikal i Arsimit Parauniversitar të Suharekës ka mbajtur takim nga larg
 9. Është mbajtur nga larg Kuvendi i sindikatës komunale të Drenasit
 10. Situata e krijuar nga kufizimet për shkak të Covid-19 sjell te ne edhe strese
 11. Takim nga larg i Kuvendit të Arsimit Para universitar të Lipjanit
 12. Në mbështetje të angazhimit të mësimdhënëseve në këto kohë të vështira
 13. U mbajt takimi i radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal
 14. Takime të suksesshme me Kuvendet sindikale të Prishtinës e Istogut
 15. Vazhdojnë angazhimet e SBASHK-ut me anëtarësinë
 16. Ministrja Bajrami falënderon SBASHK-un për kontributin në situatën aktuale
 17. Takimi online me Kuvendin sindikal të komunës së Gjilanit
 18. Psikologët të gatshëm për angazhim me mësimdhënës
 19. Takim i radhës online me Kuvendin sindikal të komunës së Ferizajt
 20. Veprim zhgënjyes i Kushtetueses ndaj Ligjit të pagave
 21. Punëtorët e arsimit të përkushtuar në realizimin e misionit të tyre
 22. Mobilizim i plotë i SBASHK-ut për mësimin nga largësia
 23. Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë
 24. Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë
 25. Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë
 26. Bashkëbisedë e SBASHK-ut me MASHT-in
 27. SBASHK-u vazhdon takimet me kryetarë të Grupeve Parlamentare
 28. Kryetari Shala dhe dy deputetë të NISMA u takuan me përfaqësuesit e SBASHK-ut
 29. SBASHK-u organizoi Manifestim madhështor për 7 Marsin
 30. Takim me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve
 31. Kuvende pune në Pejë e në Deçan
 32. SBASHK-u organizon Manifestimin kushtuar Ditës së Mësuesit
 33. Ka vazhduar agjenda e takimeve të Kuvendeve sindikale komunale
 34. Kuvende pune në Obiliq dhe në Podujevë
 35. Takimi konsultativ me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve
 36. Ministrja e MASHT, znj. Hykmete Bajrami vizitoi SBASHK-un
 37. Sindikatat dorëzuan kërkesën e përbashkët në Gjykatën Kushtetuese
 38. SBASHK mbështet kolegët anëtarë të AoB / SBASHK/UESCK supports AoB member colleagues
 39. Avokati i Popullit ka proceduar në Gjykatën Kushtetuese kërkesën e anëtarësisë së SBASHK-ut
 40. Mësimdhënësit nga shtete të botës në ceremoninë përkujtimore në Aushvic
 41. Sindikatat në sektorin publik të shqetësuar për Ligjin e Buxhetit 2020
 42. SBASHK - Mësimdhënës dhe nxënës na priftë e mbara në gjysmëvjetorin e dytë
 43. Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet SBASHK-un lidhur me Ligjin e pagave
 44. Në shumicën absolute, gjegjësisht në mbi 98% të institucioneve arsimore u mbajt greva dyorëshe
 45. SBASHK-u në një ngjarje të veçantë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
 46. Edhe një vikend me trajnime të shumta nëpër komunat e Kosovës
 47. Vazhdohet me trajnimet e licencuara të SBASHK –ut nëpër komunat e Kosovës
 48. Aktivitet i veçantë dhe shumë i suksesshëm i SBASHK-ut
 49. SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komunat e Kosovës
 50. Edhe të punësuarit në Universitetin "Kadri Zeka" i bashkohen SBASHK-u

Butoni posht