Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komuna

Foto Decan 0SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komuna
Interesim i madh për 5 trajnimet e licencuara
Prishtinë 27.05.2019
Foto Peje 3Janë shtuar angazhimet SBASHK-u për organizimin e trajnimeve të licencuara. Kjo bëhet në mënyrë që të ndihmohen anëtarët e SBASHK-ut për arritjen e numrit të duhur të orëve të trajnimeve për licencën e karrierës dhe më vonë edhe për gradimet për mësimdhënës të avancuar, mentor dhe mësimdhënës i merituar. Një aktivitet i tillë është zhvilluar edhe gjatë vikendit të kaluar në disa prej komunave të Kosovës. Kështu në komunën e Pejës trajneri Blendor Shatri ka filluar trajnimin ,,Forcimin Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" në SH.M.L.P "Shaban Spahija" në Pejë. Në komunën e Vitisë filloi trajnimi "Aplikimi i programeve Kompjuterike në mësimdhënie" me trajnerët Liridon Bahtijari dhe Avni Krasniqi, kurse këtë javë filloj trajnimi "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar"me trajnerin Burim Avdijaj ndërsa trajneri Ali Caka filloi trajnimin "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm" trajnime këto të cilat mbahen në Sh,M "Lidhja e Prizrenit në Deçan.
61161998 461723494593909 1792000509264003072 nEdhe në komunën e Kamenicës filloi trajnimi "Aplikimi i programeve Kompjuterike në mësimdhënie". Këtë trajnim e udhëheq trajneri Xhemail Kastrati.
Gjatë ditës së shtunë në komunën e Deçanit qëndroj për kryetari i SBASHK-ut, z. Rrahman Jasharaj i shoqëruar nga kryetari i sindikatës komunale të komunës së Pejës z.Isuf Lajqi të cilët i vizituan mësimdhënësit pjesëmarrës në trajnime. Kryetari i SBASHK-ut ka përgëzuar trajnerët dhe pjesëmarrësit e trajnimit për përkushtimin dhe po ashtu ka zhvilluar një bashkëbisedë me ta duke u përgjigjur edhe në pyetjet që lidheshin me aktualitetin në arsimin e Kosovës.
Në Deçan po ashtu mbajtur një takim solemn me anëtarët e SBASHK-ut që kanë kryer njërin nga trajnimet. Atyre kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me zyrtaren për medie dhe për trajnime, Rrezarta Bytyqi Bahtjari dhe kryetarin e SAF e SAM për Deçanin, z. Burim Avdija u kanë ndarë certifikatat e trajnimeve. Janë 215 anëtarë të SBASHK-ut nga Deçanit që u pajisen me certifikata për trajnimet e kryera me Foto Decan 1sukses.

Po ashtu kryetari i SBASHK-ut, z Rrahman Jasharaj vizitoi edhe mësimdhënësit e komunës së Pejës, me të cilët bashkëbisedoi duke u përgjigjur ne pyetjet e pjesëmarrësve. Në këtë komunë këtë javë janë certifikuar edhe 55 mësimdhënës të cilët kishin përfunduar me sukses trajnimet ,,Forcimin Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" dhe "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar".
Trajnime po zhvillohen me sukses edhe në komunën e Lipjanit. Pjesëmarrësit në këtë aktivitet i ka vizituar menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm të SBASHK-ut, Ymer Ymeri. Ai ka përgëzuar anëtarësinë e kësaj komune për angazhimet dhe unitetin në të gjitha veprimtaritë sindikale e pastaj ka zhvilluar një bashkëbisedë përmbajtjesore me ta për çështjet aktuale në arsim duke u përgjigjur edhe në pyetjet e pjesëmarrësve.

61458671 447170259187416 2478067323722792960 n

Apliko për punë vullnetare në SBASHK

llogo sb

Fito përvojë në një organizatë të madhe !

 

NË KËRKIMTË STUDENTËVE ENTUZIASTË
Nëse praktikës suaj dëshironi t'i jepni përvojë dhe standarde të një organizate të madhe dhe nëse i plotësoni kriteret e shënuara më poshtë atëherë aplikoni për punë vullnetare në SBASHK.
Po kërkojmë vullnetarë të cilët:
• Janë fleksibil dhe të gatshëm për të mësuar
• Kanë investuar në studimet e tyre dhe janë të orientuar drejt zhvillimit profesional dhe edukativ
• Kanë aftësi që t'i kuptojnë dhe të komunikojnë me anëtarët tanë si dhe të jenë të gatshëm të marrin përgjegjësi
• Përkushtim i lartë në punë
• Aftësi të punojë sipas afateve kohore dhe të përshtatet me punë në grup
Kërkojmë vullnetarë për këto lëmi:
1.Gjuhë Angleze (3 persona)
2.Juridik ( 2 persona)
3.Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit ( 2 persona )

 

Detyrat
Vullnetarët do të jenë aktivë:
1.Për publikimin dhe rifreskimin e ueb faqës së SBAShK-ut në gjuhën angleze dhe për dërgimin dhe përkthimin e e-mail-ave nga gjuha angleze dhe anasjelltas ( për pozitën 1)
2.Për punë juridike,për përgaditjen e ankesave,kërkesave,padive,pjesëmarrje në seanca gjygjësore bashkë me juristin e SBAShK-ut (për pozitën 2)
3.Mirëmbajtjen e kompjuterëve të SBASHK-ut dhe pajisjeve tjera teknologjike, krijimin e tabelave dhe bazave të të dhënave (për pozitën 3)

 

Kualifikimet
1.Për pozitën 1: Apsolvent apo Beqelor i Gjuhës angleze
2.Për pozitën 2 : Apsolvent apo Beqelor i Juridikut
3. Për pozitën 3: Apsolvent apo Beqelor i Teknologjisë së Informacionit

 

Vendi:
Në zyrat qendrore të SBASHK-ut, Rr " Agim Ramadani " Qendra e Studentëve ,Drejtoria, 10000 Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 09:00 – 16:00
Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 17 maj 2019.

 

Tjera
Kjo thirrje është për vullnetarë që mund të kryhet nga shtëpia dhe me kontratë 1 vjeçare dhe pa pagesë. Kandidatët e interesuar që plotësojnë kriteret e cekura më lartë duhet të shprehin interesin e tyre duke dërguar CV e tyre në e-mail adresën: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.  dhe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. . Ata të cilët përzgjedhen do të ju kërkohen edhe dokumente shtesë.

K O N K U R S

llogo sb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBASHK - Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës

 

Titulli: Zyrtar/e për informim dhe trajnime në SBASHK

Referenca: 1154 / 2019

Kontrata: Me afat të caktuar prej (9) nëntë muaj , me mundësi vazhdimi

Orari: I plotë

I përgjigjet: Menaxherit për Financa dhe Administratë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

-Kujdeset për funksionimin e informimit brenda SBASHK-ut dhe në relacion me subjektet tjerë,
-Mbledh të dhëna dhe harton informacione e kumtesa për veprimtarinë e SBASHK-ut dhe qëndrimet e organeve të saj,
-Përgatitë materiale për konferenca për shtyp, ndanë dhe sistemon materiale dhe artikuj që kanë të bëjnë me SBASHK-un,
-Bashkëpunon me mjetet e komunikimit masiv dhe përcjell shkrimet e tyre për SBASHK-un,
-Nxitë dhe propozon format e përshtatshme për avancimin e informimit sindikal,
-Harton dhe lekturon materiale dhe shkresa për nevoja të SBASHK-ut,
-Përgatit listat për trajnime,
-Kontrollon se a janë konform rregullave të SBASHK-ut për trajnimin përkatës,
-Evidenton kandidatët pjesëmarrës në trajnime,
-Përcjellë pjesëmarrjen e kandidatëve në trajnime,
-Përgatit listat për testim të kandidatëve dhe kontrollon rregullsinë e testimeve,
-Përgatit listat për shtypjen e certifikatave të trajnimeve,
-Evidenton certifikatat dhe bën shpërndarjen e tyre,
-Punë tjera shtesë lidhur me trajnimet dhe informim në SBASHK,
-Për punën e vet i përgjigjet Menaxherit për Financa dhe Administratë

 

Përgatitja profesionale, kualifikimi, aftësitë të tjera:

-Diplomë e Fakulteti Filologjik / Shoqëror e obligueshme , kurse kryerja e studimeve master -e preferuar,
-Së paku 3 (tre) vite përvoje punë e obligueshme, preferohet përvoja e punës në lëmi të ngjashme,
-Njohje e gjuhës shqipe në të folur dhe të shkruar - e obligueshme,
-Njohje e mirë e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar - e preferuar,
-Karakter i lartë moral, paanshmëri dhe integritet,
-Aftësi të punoj i/e pavarur dhe nën presion, i/e motivuar dhe me njerëz të moshave të ndryshme dhe me qëndrime dhe opinione të ndryshme,
-Aftësi në përdorimin e kompjuterit në programet e MS Office dhe internet -e obligueshme,

 

Dokumentet e kërkuara për aplikim:

-Kopja e letërnjoftimit;
-Ekstrakti i lindjes;
-Kopja e diplomës së shkollimit të përfunduar – e nostrifikuar
-Kopjet e certifikatave dhe dokumentet e tjera që tregojnë për kurse dhe/ose programe trajnuese/edukative të përfunduara
-Dëshmia mbi përvojën e punës
-Referenca nga punëdhënesit paraprak
-Vërtetim nga Gjykata se nuk jeni nën hetime apo i/e dënuar për vepra penale ( jo më i vjetër se 6 muaj)

 

Proceduara për aplikim:

Procedura për aplikim është e hapur për të gjithë kandidatët të cilët i përmbushin kriteret e lartcekura.
Formulari për aplikim mund të merret në zyret e SBASHK-ut ose të kërkohet përmes email adresës.
Formulari dorëzohet personalisht në zyrën e SBASHK-ut në Prishtinë : Rr " Agim Ramadani " Qendra e Studentëve ,Drejtoria, 10000 Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 09:00 – 16:00

 

Në rast të numrit të madh të aplikacioneve, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
Konkursi mbetet i hapur tetë (8) ditë nga dita e publikimit.

 

Afati i fundit për aplikim 17.05.2019, ora 16.

 

Kërkesat e dërguara pas kalimit të afatit për aplikim dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen.
Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni në këto email adresa: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.  dhe Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 

 

 

SBASHK-u vazhdon me trajnimet nëpër komunat e Kosovës

57447316 315205829380536 7129754653205463040 nSBASHK-u vazhdon me trajnimet nëpër komunat e Kosovës
Në shkollën "Xhemajl Kada" të Pejës trajnim për dialogun social

Prishtinë 2019
Në vikendin e javës së kaluar ka nisur trajnimi për forcimin e kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social në shkollën "Xhemajl Kada" të Pejës.
59861773 652137988572211 8873232825277480960 nNë fillimet e këtij trajnimi kryetari i shoqatës sindikale të kësaj shkolle, Avdulla Bujupi ka përshëndetur këtë aktivitet dhe pastaj ka folur për angazhimet sindikale në këtë vatër arsimore, e cila shquhet për aktivitete dhe unitetin sindikal. Edhe drejtori i shkollës Kastriot Blaka ka përshëndetur pjesëmarrësit e trajnimit.
Pjesëmarrësit e trajnimit i kanë vizituar edhe kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj dhe kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi.
Kryetari i SAF e SAM për komunën e Pejës, Isuf lajçi ka përgëzuar pjesëmarrësit dhe të punësuarit në këtë shkollë për organizimin e mirë sindikal dhe ka shpalosur pastaj angazhimet dhe arritjet në nivel komune. Kryetari i SBASHK-ut Jasharaj ka lavdëruar angazhimet e Bujupit dhe gjithë të punësuarve në këtë shkollë e pastaj u është përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve lidhur me aktivitetet sindikale dhe për çështje aktuale.
59409407 1387298614746412 3875828236516589568 nPas kësaj trajneri Blendor Shatri ka nisur me trajnimin duke treguar përkufizimin e dialogut social, sfidat dhe kujdesin që duhet pasur gjatë tërë dialogut social, për dialogun social në nivel shkolle, komune dhe në nivel të vendit, për Këshillin Ekonomik Social dhe tema tjera. Ai gjatë pjesës së parë të trajnimit ka nxitur debatin dhe kështu pjesëmarrësit kanë treguar për njohuritë e arritura, por edhe kanë dhënë ide interesante dhe çështjeve të ngritura.
Ky trajnim në këtë shkollë do të vazhdojë edhe në dy ditët e vikendit të radhës dhe pjesëmarrësit pasi të kenë dëshmuar njohuritë e arritura do të pajisen me certifikata.

Reagim i SBASHK-ut lidhur me idenë e MASHT për mësimin tërëditor

downloadReagim i SBASHK-ut lidhur me idenë e MASHT për mësimin tërëditor
Për mësimin tërëditor duhen plotësuar shumë kushte e kërkesa

Prishtinë, më 30 prill 2019,
Nuk është e sotme ideja e MASHT-it për të nisur me mësimin tërëditor. Tani kjo ide ka të bëjë më 29 institucione arsimore, gjegjësisht nga një shkollë në të gjitha komunat e Kosovës. Këtë ide me argumente e ka kundërshtuar SBASHK-u edhe vitin e kaluar dhe vazhdon ta kundërshtojë duke e cilësuar si një eksperiment të ri dhe shumë të dëmshëm ndaj sistemit arsimor në Kosovë.
Për mësimin tërëditor duhet shikuar praktikat në vendet e Evropës dhe do të shihet se nuk janë mësimdhënësit e njëjtë ata që angazhohen në mësimin tërëditor, por janë kuadro shtesë. Po ashtu ky mësim nuk është obligativ për të gjithë nxënësit, por në shkollat e Evropës, që kanë krijuar gjithë kushtet e duhura, nxënësit shkojnë në mësimin tërëditor sipas nevojave dhe prirjeve të tyre. Po ashtu, në ato shkolla janë krijuar edhe kushtet shtesë e që janë kuzhinat shkollore dhe ambiente mësimi e rekreacioni. Këto nuk i ka ende as edhe një shkollë në Kosovë.
MASHT po ashtu, duhet të di se para pak viteve ishte provuar me një eksperiment të tillë në disa shkolla të Prishtinës, por kjo u ndërpre në mënyrë të heshtur pasi ishin krijuar shumë pakënaqësi e revolta te prindërit dhe nxënësit.
Ideja për mësimin tërëditor mbase mund të realizohet në të ardhmen në institucionet e Arsimit Parauniversitar të Kosovës atëherë kur krijohen kushte e ambiente të mjaftueshme për punë e veprimtari mësimore e rekreative, kur të sigurohen kuzhina dhe kur të sigurohet buxhet i mjaftuar për rekrutimin e kuadrove të reja që do të ndihmonin në realizimin e mësimit tërëditor. Derisa nuk ndodhë kjo, SBASHK-u ishte dhe mbetet kundër idesë së MASHT-it lidhur më mësimin tërëditorë

Edhe SBASHK-u mes mijëra protestuesve në Bruksel

58382433 971099396431514 5327065473580269568 nU mbajt protesta masive e mësimdhënësve të Evropës
Edhe SBASHKu mes mijëra protestuesve në Bruksel

Prishtinë 26.04.2019
58604179 272132770406367 138031053368459264 nMijëra punëtorë të arsimit si dhe të sektorëve tjera nga shtetet e ndryshme të Evropës janë bashkuar sot në qendrën e Brukselit, për të marshuar nëpër rrugët kryesore të këtij qyteti drejt ndertesës së komesionit të Evropës, në këtë demostratë masive kanë marrë pjesë edhe përfaqsuesit e SBASHK-ut të cilët kanë gëzuar respekt të veçantë nga organizatorët e këtij aktiviteti sindikal. Përfaqësuesit e SBASHK-ut fillimisht kanë vizituar selinë e Unionit të sindikatave të Evropës dhe atyre ju ka dëshiruar mirëseardhje drejtoresha e përgjithëshme znj.Susan Flocken, do theksuar se në shenjë respekti për arritjet sindikale dhe për ardhjen për të marrë pjesë në këtë demostratë të madhe, përfaqsuesit e SBASHK-ut janë nderuar duke i vënë në rreshtin e parë të protestës. Ata pjesëmarrjen në këtë protest e kanë dëshmuar edhe me flamurin e SBASHK-ut i cili ka valuar në Bruksel në mes dhjetra flamujsh të sindikatave tjera, pasi kanë marshuar nëpër sheshet kryesore të Brukselit e duke brohuritur zëshëm në mbrojtëje të profesionit dhe figurës së mësuesit ata janë ndaluar para ndertesës së komisionit Evropian dhe përfaqsuesit nga sindikatat organizatore të protestës i kanë drejtuar kritikat dhe kërkesat e tyre ndaj parlamentit të Evropës dhe Qeverive të shteteve nga kan ardhur këto sindikata.
58379991 278709329744607 7362852217805602816 nNë emër të mësimdhënësve të Evropës para mijëra demostruesve foli drejtoresha e përgjithshme znj, Susan Flocken. Ajo ka përmendur katër kërkesat kyqe drejtuar parlamentit dhe institucioneve të shteteve të Evropës duke kërkuar që të shtohet buxheti për arësimin , të forcohet dialogu social dhe që sindikatat e arsimit të jenë gjithëmonë të pranishme në vendimarrje, protesta është përcjellë me brohoritje të vazhdueshme dhe ka përfunduar në mënyrë të qetë.
Pas protestës, drejtoresha e përgjithshme znj Flocken ka takuar delegacionin e SBASHK-ut duke shprehur respektin e saj të lartë për punën që po bënë kjo sindikatë e për ta përseritur edhe njëherë se SBASHK-u gjithëmonë do ta ketë mbështetjen e 11 milion mësimdhënësve të Evropës që janë në komitet të sindikatave të arësimit të Evropës (ETUCE).
Znj. Flocken është shprehur se do ta vizitojë së shpejti Kosovën bashkë me kryetaren e ETUCS znj.Christine Blower , për të shprehur kështu mbështetjen dhe përkrahjen për SBASHK-un.

 

Një vizitë e veçantë në selinë e SBASHK-ut

1111158383111 998161693721889 3074144948308672512 nNjë vizitë e veçantë në selinë e SBASHK-ut
Gazetari gjerman Glaser dëshiron të shkruaj artikuj për SBASHK-un

Prishtinë 24.04.2019
Udhëheqësi i GIZ-it gjerman, z. Boris Scharlovski bashkë me zyrtaren Alberta Alihajdari kanë shoqëruar në një viztë në SBASHK gazetarin gjerman z.Norbert Glaser, i cili njëherë është edhe konsultat për medie i akredituar nga ana e GIZ-it.
57550600 1208159452686337 2110363005869883392 nUdhëheqësi i GIZ-it gjerman, z. Boris Scharlovski ka treguar për arsyen e kësaj vizite duke u shprehur se ka kohë të gjatë që GIZ bashkëpunon me SBASHK-un në shërbim të një arsimi më të mirë në Kosovë.
Gazetari Glaser ka treguar se në përvojën e tij të gjatë prej gazetari ka shkruar shumë artikuj për sindikatat dhe kësaj radhe është angazhuar pikërisht nga Sindikata e Bashkuar e Mësimdhënësve të Gjermanisë që gjatë viztës në Kosovë të përgatis artikuj për sistemin arsimor e në veçanti për aktivitetet, sfidat dhe arritjet e SBASHK-ut.
Kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur mysafirët dhe pastaj i është përgjigjur shumë pyetjeve të gazetarit Glaser lidhur me historikun e SBASHK-ut, angazhimet në kohët e okupimit dhe sfidat, arritjet dhe angazhimet në gjithë vitet e pasluftës.
58419282 2385317598179981 2549866717211787264 nKryetari Jasharaj duke dhënë këtë intervistë ka kujtuar kohët e vështira të okupimit dhe ka lavdëruar miqtë ndërkombëtarë e veçmas sindikatën gjermane të arsimit, atë të Holandës dhe mikun e madh Valter, Sllovenisë dhe mikun e madh Shtrukelj dhe udhëheqësit sindikal të Internacionales Botërore të Arsimit, e veçmas sekretarin e përgjithshëm Fred Lieven të cilët ishin vazhdimisht pranë SBASHK-ut në kohët e vështira duke e ndihmuar dhe duke i dhënë mundësi që të tregojë realitetin e vështirë në arsimin e Kosovës në vitet e 90-ta. Kryetari Jashraj ka shtuar se edhe në vitet e para të pasluftës miqtë ndërkombëtar e ndihmuan arsimin shqip. Ai ka përmendur edhe vizitën studimore në Gjermani në mbështetje të GIZ dhe takimet e shumta dhe përkrahjen e mikpritjen që kanë hasur kudo në Gjermani nga kolegët e sindikatës GEV.
Kryetari i SBASHK-ut i është përgjigjur edhe shumë pyetjeve të tjera gazetarit Glaaser.

SBASHK pjesë e demonstratës së mësimdhënësve të Evropës në Bruksel

aaaaaaaaaaaaaaabbSBASHK pjesë e demonstratës së mësimdhënësve të Evropës në Bruksel
Në mbrojtje të profesionit dhe figurës së mësuesit

Prishtinë 24.04.2019
Konfederata e Sindikatave Evropiane dhe Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) organizojnë një demonstratë të madhe më 26 prill në Bruksel në mbrojtje të profesionit dhe të figurës së mësuesit.
Në këtë demonstratë do të marrin pjesë edhe përfaqësues të SBASHK-ut të cilët do t'i bashkohen zërit të kolegëve të tyre nga e tërë Evropa për autonomi shumë më të madhe profesionale, mbështetje dhe rritje të investimeve në arsim , kushte shumë më të mira pune , për dialog të mirëfilltë social, përfshirje të sindikatave në vendimmarrje, për mbrojtje të profesionit dhe figurës së mësuesit dhe për çështje të tjera nga aktualiteti në arsim.
Kjo demonstratë do të jetë nisje e aktiviteteve që do të zhvillohen pastaj nga sindikatat anëtare në shtetet e tyre për të sensibilizuar opinionin e për të ndikuar te qeveritë dhe institucionet tjera krijimin e kushteve për edukimin sa më cilësor për të gjithë, për rritjen e buxhetit për arsim dhe për forcimin e dialogut social . Një aktivitet i vazhdueshëm në të gjitha shtetet e Evropës do të jetë insistimi që sindikatat të jenë kudo merren vendime për arsimin e jo t'u serohen vendime e të kërkohet implementimi i tyre pa vullnetin e punëtorëve të arsimit.
Përfaqësuesit e sindikatave pjesëmarrëse në demonstratën e 26 prillit do të jenë të enjten në Bruksel për të zhvilluar takime bilaterale dhe për të marrë informacione të plota dhe këshilla në mënyrë që ky veprim sindikal të jetë i organizuar në nivelin më të lartë të mundshëm dhe të arrijë efektet e dëshiruara.
Sindikatat pjesëmarrëse në këtë demonstratë do të kërkojnë një Evropë më të mirë për punëtorët. Do të kërkojnë që për formësimin e të ardhmes së Evropës figurë kyçe të jetë mësuesi.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddd

Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK

1qqqqInteresim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK
Përfunduan me sukses në Podujevë e Suharekë, vazhdojnë në Shterpcë e Pejë

Prishtinë 23.04.2019
Ka shtuar angazhimet SBASHK-u në qendër sepse hetohet interesim i madh kudo në Kosovë për organizimin 2qqqqe trajnimeve të licencuara. Derisa në Podujevë e Suharekë kanë përfunduar me sukses trajnimet nga grupet e formuara pjesëmarrëse atje, me sukses ka nisur trajnimi për ,,Forcimin Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social" në Shtepcë e në komunën e Pejës.
Në fillimet e trajnimit në ambientet e Gjimnazit "Kongresi i Manastirit" në Firajë të Shtërpcës, kryetari Hamdi Aliu ka përshëndetur pjesëmarrësit dhe pastaj ka bashkëbiseduar me ta për angazhimet, sfidat dhe arritjet e SBASHK-ut në këtë pjesë të Kosovës dhe në nivel vendi. Mësimdhënësit nga kjo komunë kanë përgëzuar SBASHK-un për përkushtimin dhe arritjet dhe janë shprehur të kënaqur për organizimin e këtij trajnimi.
Trajneri i licencuar Besim Haliti ka nisur me shtjellimin temave kyçe të këtij trajnimi duke u ndalur të sfidat , të çështjet që duhet pasur kujdes gjatë dialogut social, për dialogun social në nivel shkolle, nivel komune dhe në atë qendror. Trajneri Haliti ka arritur të nxis kureshtjen e pjesëmarrësve pasi trajnimin në shumë momente e ka kthyer në bashkëbisedë përmes të cilës pjesëmarrësit kanë dhënë mendimet e tyre dhe pastaj njohuritë e fituara i kanë dëshmuar edhe duke kryer detyra në grupe.
Një atmosferë punë është parë edhe në trajnimin filluar në Shkollën "7 57536358 403414040438903 618757886587174912 nShtatori" te fshatit Arbresh ( Vitomiricë) të Pejës. Në këtë institucion arsimor trajnimin janë duke e përcjellë me vëmendje mësimdhënës shqiptarë dhe ata boshnjak. Në fillimet e trajnimit në këtë vikend ata i kanë përshëndetur kryetari i kësaj Shoqate Ekrem Zogaj, kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi dhe kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj . Ata kanë përgëzuar të punësuarit në këtë shkollë për unitetin dhe shembullin e mirë të organizmit sindikal.
Kryetari i shoqatës sindikale të kësaj shkolle, Ekrem Zogaj ka shpalosur shumë nga aktivitetet sindikale në këtë shkollë duke thënë se ndjehet krenar për atmosferën , përkushtimin dhe unitetin këtu. Kryetari i SAF e SAM për Pejën, Isuf Lajçi ka kujtuar aktivitetet e zhvilluara në nivel komune, kurse kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka folur për aktivitetet dhe sfidat në nivel të Kosovës për t'ju përgjigjur pastaj edhe pyetjeve të pjesëmarrësve.
Pas kësaj trajneri Blendor Shatri ka nisur me trajnimin për të treguar fillimisht se qëllimi i këtij trajnimi është që anëtarët e SBASHK-ut të marrin pjesë aktive në proceset e dialogut social në të gjitha nivelet duke nisur nga shkolla, komuna e kështu me radhë. Trajneri Shatri me shtjellimin qartë të temave e duke nxituar debatin e pjesëmarrësve ka ndikuar që trajnimi të përcillet me interesim dhe kjo ka bërë që pjesëmarrësit të jenë pjesë aktive e këtij aktiviteti.
Do theksuar se interesimi për trajnimet është shtuar dukeshim dhe SBASHK-u në qendër do të nxjerr një plan strategjik për trajnimet me qëllim që të krijohen mundësi për t'ju përgjigjur sa më shumë këtyre kërkesave anë e kënd Kosovës.

58599098 435889303830330 4756939553225310208 nsuharekaaaa

59153019 2410879562531069 7926782407317913600 n

 

 

 

 58443365 2184080911641716 6541793559031316480 n

Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve

sbashk 780x439Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve
Koha e kërcënimeve ka kaluar, Mësim të shtunave dhe festave nuk do të ketë

Prishtinë 19.04.2019
SBASHK-u ka marrë përgëzime e lëvdata nga kolegët e tyre kudo në Ballkan dhe nga udhëheqësit më të lartë të Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës me 11 milionë anëtarë për punën, angazhimet, arritjet dhe organizimin e mirë sindikal.
SBASHK gëzon respekt edhe në Kosovë ,dhe jo vetëm nga shumica absolute e punëtorëve të arsimit, por edhe nga sindikalistë të sektorëve të tjerë dhe nga popullata. Kjo i ka bërë nervoz disa individë, që përfaqësojnë ndonjë institucion qendror apo lokal dhe ata për të krijuar një atmosferë frike te anëtarët e SBASHK-ut kanë nisur të përmendin edhe mundësinë e ngritjes së dofarë kallëzimesh penale ndaj kryetarit të kësaj sindikate,pos as ky shantazh se ndal dot SBASHK-un ne mbrojte të anëtarësisë.
U munduan ta godasin SBASHK-un edhe në seancën e jashtëzakonshme parlamentare me ofendime e gënjeshtra dhe arritën efekt të kundërtën. U munduan edhe në një takim në MASHT me drejtorët e DKA-ve, KMLDNJ-në deklarime të pabazuara e me ngjyra kërcënimi ta ndryshojnë zërin e mësimdhënësve të Kosovës, por kot. Këshilli Drejtues i SBASHK-ut dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve duke bartur zërin e mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit e kanë thënë qartë se nëse Parlamenti voton për të bërë barazimin e koeficienteve te mësuesve të nivelit 1-5, te pedagogëve , psikologëve e sekretarëve të shkollave me kolegët e tyre të nivelit 6-9, atëherë në shenjë të solidarizimit me ta do të zgjatet ky vit shkollor për një javë e nëse kjo nuk ndodh atëherë nuk do të ketë kompensim të as edhe një ore të humbur në grevë.
Nga më të zëshmit në kritikat e pabazuara e të paargumentuara ndaj SBASHK-ut ka nisur të dalë drejtori i DKA-së në Kastriot ( Obiliq) Agim Spahiu. Ai madje ka bërë edhe një " zbulim" lidhur me grevën duke u deklaruar publikisht se gjoja ajo paska qenë jo ligjore ngase SBASHK nuk e ka pyetur atë se kur të nis me grevën dhe për këtë ky Agimi kudo ndodhet po krekoset se do të ngrit kallëzim penal ndaj kryetarit të SBASHK lidhur me grevën.
Kryetari i SBASHK-ut do të ndihej shumë keq sikur të kishte bërë ndonjë të keqe a veprim kundër normave etike e njerëzore, apo sikur ta kishte lënduar besimin e anëtarësisë se sa për kallëzimin penal të Agimit lidhur me grevën do të ndihem krenar sepse greva ishte paralajmëruar me kohë dhe është plotësisht e bazuar në ligj dhe Konventa ndërkombëtare.
Le të dihet se në gjykatë do të takohemi me Agimin dhe cilin do drejtor tjetër që bën presione për kompensimin e orëve të humbura në grevë sepse ata me këto presione po mundohen të zverdhin demokracinë dhe të shkelin mbi ligjin. Greva është e ligjshme dhe ka pasur përkrahjen edhe të gjithë sindikatave të Ballkanit e Evropës dhe ligji nuk obligon grevistët të kompensojnë orët e humbura në grevë. Mësimdhënësit e kanë thënë fjalën e tyre për këtë dhe tentimi që të dërgohen në orë me shantazhe, shpifje dhe deklarata plot gënjeshtra është presion dhe shkelje e të drejtës së tyre elementare. Kontrata Kolektive e Arsimit e saktëson se punëtorët e arsimit kanë javë 5 ditëshe të punës dhe 20 orë mësimore në javë.Çdo ngarkesë mbi këtë mund të bëhet me pajtimin mes dy palëve. Të kërkohet të punohet të shtunave, pa pajtimin e punëtorëve të arsimit është shkelje e Kontratës Kolektive, e Kontratës individuale të punës dhe e Ligjit. Të mos respektohen festat dhe të kërkohet të punohet kur janë ato është shkelje edhe më e rëndë. Drejtorë kujdes se këto janë shkelje shumë të rënda.
Ftojmë inspektoratin e punës që te përcjell shkeljet që janë paralajmëruar për punë përmes njoftimeve publike te vendosura nëpër shkolla se ditët e festave do te punohet dhe të marrin masa ndëshkuese konform ligjit ndaj atyre që nuk i respektojnë ditët e Festave.

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

1wAktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës
Interesim i madh i anëtarëve për trajnimet

Prishtinë 16.04.2019

suharekaaaaJanë shtuar dukshëm kërkesat e anëtarësisë kudo në komunat e Kosovës për të marrë pjesë në trajnimet e licencuara të SBASHK-ut. Duke qenë vazhdimisht në aktivitete për realizimin e këtyre kërkesave, janë organizuar në disa nga komunat trajnimi:"Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social" dhe "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar".
Trajnimi për dialogun social ka nisur edhe në Suharekë. Në ambientet e shkollës "Destan Bajraktari" anëtarët e SBASHK-ut nga kjo komunë kanë përcjellë me interesim pjesën e parë të trajnimit nga trajneri prof. dr. Atdhe Hykolli, i cili ka filluar me përkufizimin e dialogut social për të vazhduar pastaj me sidat gjatë dialogut, me dialogun në nivel vendi, por edhe në atë lokal dhe në shkollë, me funksionin, përbërjen dhe rolin e Këshillit Ekonomik Social të Kosovës dhe me tema të tjera. Trajneri Hykolli trajnimin e ka kthyer shpesh në formë të bashkëbisedës duke u dhënë mundësi pjesëmarrësve që të shprehin mendimin e tyre dhe të tregojnë dijet e fituara gjatë trajnimit. Një atmosferë plot angazhime ishte edhe në grupin tjetër të trajnimit në këtë institucion arsimor e që po udhëhiqej nga trajneri prof. dr. Hysen Sogojeva. Aty u nis me trajnimin "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar". Trajneri Sogojeva ka nisur me profilin e udhëheqësit të 57649171 453952398674284 7121003425411629056 nshekullit XXI për të shpjeguar pastaj konspektet themelore të menaxhimit dhe udhëheqjes, nivelet e udhëheqjes, si duhet të jetë udhëheqja efikase dhe tema të tjera që janë përcjellë me shumë interesim nga pjesëmarrësit e trajnimit. Një dinamikë e veçantë e këtij trajnimi ka qenë në kohën kur është bërë fjalë për analizën SWOT, sepse pjesëmarrësit kanë dhënë kontributin e tyre duke bërë analizën e tillë për institucione të caktuara arsimore.
Këto dy trajnime janë organizuar nga SBASHK-u edhe në komunën e Podujevës. Në ambientet e shkollës "Shaban Shala" njëri grup i udhëhequr nga trajneri Safet Beqiri kanë marrë njohuri lidhur me dialogun social, ndërsa grupi tjetër për udhëheqjen dhe planifikimin strategjik në Arsimin Parauniversitar kanë përcjellë me vëmendje trajnimin nën përkujdesjen e trajnerëve Valentina Sopjnai dhe Vjollca Shala. Edhe në Podujevë pjesëmarrësit kanë qenë mjaft aktiv duke bashkëbiseduar me trajnerët për temat dhe duke dhënë edhe ide dhe kontribut në rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti sindikal.
Do theksuar se, këto dy trajnime janë zhvilluar me sukses edhe në Vushtrri, Drenas e Deçan dhe pjesëmarrësit kanë vlerësuar lartë angazhimet e arritjet e SBASHK-ut dhe përkushtimin e trajnerëve Hysen Sogojeva, Blendor Shatri, Ramadan Gashi, Leonora Lokaj, Besim Haliti , Besa Krasniqi, Safet Beqiri dhe Atdhe Hykolli.

58461359 405239523630579 3112953396622000128 n58372449 424145725079698 411140567657873408 n

57484918 599869550523680 2733961157390893056 n58443365 2184080911641716 6541793559031316480 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma artikuj...

 1. Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT
 2. SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës
 3. Kompensim të orëve të humbura në grevë nuk do të ketë as gjatë pushimit pranveror
 4. Nuk ka kompensim orësh as në pushimin pranveror
 5. Deputetë mbroni ligjin dhe mos cenoni pavarësinë gjykatave
 6. SBASHK-u ju drejtohet zyrtarisht kryetarëve të Komunave të Kosovës
 7. SBASHK i vendosur që orët e humbura gjatë grevës mos të zëvendësohen
 8. SBASHK organizoi Manifestim madhështor kushtor ditës së mësuesit dhe shkollës shqipe
 9. Sqarim i SBASHK-ut lidhur me vendimin e Gjykatës Themelore
 10. SBASHK-u uron mësimdhënësit për 7 Marsin
 11. Vazhdojnë aktivitetet e SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë.
 12. Ligji për vitet 90-ta, lajm i gëzuar për SBASHK –un dhe arritje e madhe
 13. Drejtorja e përgjithshme e EI-së për Evropën qëndroi dy ditë në Kosovë
 14. SBASHK në kongresin e sindikatës turke të arsimit "EGITIM-BIR-SEN"
 15. SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve
 16. SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave
 17. Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës
 18. Dita e 13-të e grevës
 19. Dita e 12-të e grevës
 20. Dita e 11-të e grevës
 21. GREVA VAZHDON EDHE NË DITËT NË VIJIM
 22. Dita e 10-të e grevës
 23. Dita e nëntë e grevës
 24. Dita e shtatë e grevës.
 25. SBAShK-u mbajti takimin e Këshillit Drejtues
 26. Greva vazhdon edhe ditët në vijmë
 27. Vazhdon greva e përgjithshme në të gjitha institucionet arsimore të Kosovës
 28. Apel Ministrisë së Arsimit, DKA-ve dhe Drejtorive Komunale
 29. Dita e katërt e grevës së përgjithshme
 30. Dita e tretë e grevës së përgjithshme
 31. Greva vazhdon.
 32. Në grevën e përgjithshme të gjitha institucionet arsimore të Kosovës
 33. Apel nga SBASHK-u, drejtuar nxënësve, prindërve dhe deputetëve
 34. SBASHK shpall Grevën e Përgjithshme në arsim
 35. Përfaqësuesit e SBASHK-ut u takuan me Kryeministrin Haradinaj
 36. Mbështetje e fuqishme për SBASHK-un nga Sindikatat e Arsimit të Evropës
 37. Ecuria e grevës njëorëshe në tërë sistemin arsimor të Kosovës
 38. Nëse nuk plotësohen kërkesat edhe pas kësaj greve, SBASHK-u paralajmëron grevë tjetër
 39. Të tërhiqet Projektligji i pagave e të ndihmohet ushtria e Kosovës
 40. U mbajt takimi i rregullt i Këshillit Drejtues të SBASHK-ut
 41. SBASHK i pajisë me certifikata mësimdhënësit, anëtarë të saj në Viti që mbaruan me sukses trajnimin: "Forcimi i Kapaciteteve për Udhëheqjen Efektive të Dialogut Social "
 42. SBASHK-u përkrahë Programin Nacional për Rininë
 43. SBASHK-ut vazhdojnë t'i shtohen radhët
 44. Takim i përfaqësuesve të SBASHK-ut me Ministrin Bytyqi
 45. Trajnime me kolegët nga shkollat e Lipjanit, Vitisë dhe Pejës
 46. Sindikatat e Arsimit të Evropës në Konferencë speciale në Athinë
 47. SBASHK-u takohet me miqtë e vjetër e të vëretë të arsimit shqip të Kosovës
 48. SBASHK në Kongresin e Sindikatave të Arsimit të Sllovenisë
 49. 17.11.2018 - Gjatë ketij vikendi SBASHK-u vazhdon me trajnime sindikale ne tri komuna
 50. Lartësim kujtimi për trimat e lirisë dhe për pishtarët e dijes

Butoni posht