Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Kryetari i Kamenicës Qëndron Kastrati vizitoi selinë e SBASHK-ut

sbashk kamenica mesimi2

Prishtinë,27 gusht 2019

SBASHK- Me të gjitha mundësitë do të kundërshtohet mbyllja e shkollave

Duke u përballur me reagimin publik të SBASHK-ut kundër idesë së tij që, gjoja në emër të reformës në arsim, të mbyll një numër shkollash në Kamenicë, kryetari i kësaj komune Qëndron Kastrati me bashkëpunëtorët dhe përfaqësuesit e një OJQ-je, që del se është ideatorë e idesë së mbylljes së një numri shkollash, kanë vizituar selinë e SBASHK-ut dhe kanë zhvilluar një bashkëbisedë të gjatë me stafin e sindikatës së arsimit.
Gjithë ajo që është përsëritur nga z. Kastrati dhe anëtarët e kësaj OJQ-je se ideja është në dobi të nxënësve dhe punëtorëve të arsimit nuk ka qenë e mbështetur në argumente të qëndrueshme dhe është2 kundërshtuar me argumente nga kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe stafi tjetër i kësaj sindikate.
Ata kanë përsëritur se duke përfaqësuar zërin e punëtorëve të arsimit të Kamenicës dhe komunave tjera dhe duke iu bashkëngjitur kundërshtimit të pjesës më të madhe të prindërve nga kjo komunë janë kundër mbylljes së shkollave atje dhe kanë kërkuar nga kryetari Kastrati që ta tërheq këtë ide në mënyrë që viti shkollor edhe në Kamenicë të filloi pa probleme. Në të kundërtën i është me dije se do të përballet me reagimet sindikale, gjegjësisht me grevën në të gjitha shkollat e kësaj komune dhe me solidaritetin e punëtorëve të arsimit nga e tërë Kosova.

sbashk kamenica mesimi
Kryetari i SBASHK-ut Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri kanë ngritur shumë pyetje që duhen dhënhë përgjigje lidhur me këtë iniciativë dhe janë shprehur se nuk janë të autorizuara OJQ-të që të merren me veprime në arsimin e Kosovës, por se me këto duhet të mirren institucionet qendrore dhe ato lokale duke analizuar çdo imtësi në mënyrë që të mos kemi dështime të veprimeve e dëme që i janë shkaktuar arsimit me eksperimente të vazhdueshme në baz ëtë tekave të individëve.
SBASHK-u i ka bërë me dije kryetarit Kastrati se shteti i Kosovës ka paraparë të buxhetin e vitit 2019 mjete për numrin aktual të punëtorëve të arsimit dhe se edhe në të ardhmen do të punohet që të ketë buxhet të mjaftueshëm sepse pak kush në Kosovë do të përkrah mbylljen e shkollave, por ka shumë më tepër të angazhuar që të përmirësohen kushtet e punës në shkolla dhe nëse gjendja në disa shkolla të Kamenicës sa i takon objekteve përcjellëse është e keqe, atëherë kjo nuk përmirësohet me mbyllje shkollash, por përgjegjësinë për gjendjen e bartin institucionet gjegjëse lokale.
Në këtë takim kryetari Kastrati pohoi se ideja e tij nuk është debatuar në as një seancë me asamblistët e kësaj komune, duke konsideruar se për këtë nuk ka nevojë.
Udhëheqësit e SBASHK-ut të nivelit qendror edhe në këtë takim, në të cilin mori pjesë edhe kryetari i sindikatës së arsimit fillor e të mesëm të Kamenicës, Nazim Jakupi, i bën edhe një apel kryetarit Kastrati që të heq dorë nga kjo ide e ngutshme dhe e pa analizuar mirë dhe për çështje të tilla të debatohet në nivelin qendror pas konstituimit të institucioneve të Kosovës të Kosovës që do të dalin nga zgjedhjet e lira të tetorit ose do të përballet me reagimin konkret dhe me veprimet sindikale.sbashk kamenica mesimi23

SBASHK-u vizitoi Departamentin e Pensioneve të Kosovës

CaptureaaaaaSBASHK-u vizitoi Departamentin e Pensioneve të Kosovës
Bashkëbisedë për rrjedhën e aplikimit për Ligjin e viteve të 90-ta
Prishtinë 26.08.2019
2222222269642944 868639083497688 1151844060521037824 naaaaaaaaaaaaaaaaPasi ishin përcjellë në SBASHK disa nga shqetësimet dhe ishin ngritur pyetje konkrete lidhur me aplikimin për të gëzuar të drejtën e shtesës në pension në bazë të Ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta, kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, i shoqëruar nga menaxheri për financa e administratë dhe koordinator për organizimin e brendshëm, Ymer Ymeri dhe asistentja në SBASHK, Vlora Berisha kanë vizituar Departamentin e Pensioneve të Kosovës . Aty janë pritur nga drejtori i këtij Departamenti ,z. Bahri Xhaferi dhe zyrtarë të tjerë.
Delegacioni i SBASHK-ut në këtë takim ka përsëritur shqetësimin pse është kërkuar fatura për tatimin në pronë, e cila si kujtuan ata, nuk është përmendur në Udhëzimin Administrativ të MASHT. Drejtori Xhaferi tregoi se kjo është bërë me qëllim që të përcaktohet saktë adresa e banimit të përfituesit të shtesës dhe se ky Departament nuk shikon sa ka paguar aplikuesi e sa i ka mbetur borxh nga obligimi tatimor, por se shikohet adresa e saktë e tij.
3333333369860627 691518441312604 2987048513398898688 nDrejtori Xhaferti ka dhënë edhe sqarimin në pyetjen e SBASHK-ut se bashkëshorti e bashkëshortja që ende nuk kanë moshën e pensionimit a mund ta gëzojnë që tani shtesën për bashkëshortin a bashkëshorten në emër të punës në vitet e 90-ta. Drejtori Xhaferi ka shpjeguar se me ligj është e përcaktuar se individi pensionin, por edhe cilën do shtesë që ka të bej me skemat pensionale e gëzon vetëm kur pensionohet, e jo para kësaj moshe dhe kur është duke punuar.
Drejtori i këtij Departamenti ka njoftuar se aplikimi ka nisur nëpër komuna dhe se është duke ecur me ritëm normal. Ai ka rikujtuar se me të filluar implementimi i Ligjit, pensionistët e arsimit, që kanë punuar në vitet e 90-ta, shtesën në emër e në respekt të punës në ato vite do ta marrin në mënyrë retroaktive nga muaji kur ligji është botuar në gazetën zyrtare.
Të dy palët janë shprehur të gatshëm që të vazhdojnë me takimet dhe bashkëpunimin në shërbim të pensionistëve të arsimit.

Drejtorja e DKA-s znj. Shpresa Shala vizitoi SBASHK-un

f3aDrejtorja e DKA-s znj. Shpresa Shala vizitoi SBASHK-un
Gatishmëri për angazhime të përbashkëta në shërbim të arsimit
f2aDrejtorja e drejtorisë së Arsimit të Prishtinës znj. Shpresa Shala me bashkëpunëtoret z. Fatos Osmani zyrtar i lartë në DKA si dhe znj Anita asistente kanë vizituar SBASHK-un dhe në një bashkëbisede korrekte ka shprehur gatishmërinë që të bashkëpunoje me SBASHK-un në shërbim të arsimit të kryeqytetit, drejtorja Shala ka shpalosur shumë ide në rritjet të cilësisë në arsim pa cenuar normat e mësimdhënësve dhe interesat e tyre duke kërkuar mbështetjen dhe angazhimin e përbashkët me SBASHK-un.
Drejtorja Shala ka shprehur shqetësimin për një numër mësimdhënësish të prekur nga sëmundjet e renda te cilët janë te shtrënguar të punojnë edhe pse në gjendje të renduar shëndetësorë, përfaqësuesit e SBASHK-ut janë shprehur se qe moti kane ngritur këtë qështje dhe do te bashkëpunojnë bashkërisht më këtë drejtori qe këta mësimdhënëse të lirohen nga procesi mësimore duke ua siguruar ligjërisht një pension me vlerën prej 70% te pagës aktuale.
Ide tjetër e drejtores Shala që ka gjetur mbështetjen f1ae SBASHK-ut është ajo që të provohet me profilizimin nga klasa e trete e mësimdhënësve të gjuhës shqipe dhe matematikes ngase kështu konsiderohet se do te rritet cilësia në arsim, në këtë takim janë debatuar edhe qeshtje tjera me marrëveshjen dypalëshe që takimet te vazhdojnë edhe në të ardhmen për të ngritur dhe realizuar ide në shërbim të arsimit të kryeqytetit

SBASHK-u me veprime konkrete kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë

foto1111SBASHK-u me veprime konkrete kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë
Prishtinë 22.08.2019
foto 23333Duke e parë se edhe pas kundërshtimeve të argumentuara të SBASHK-ut në kuadër të komunës së Kamenicës dhe në nivelin qendror gjatë takimeve në MASHT të idesë së ngutshme e të pa analizuar fare te kryetarit të Kamenicës Qëndron Kastrati për mbylljen e disa shkollave në këtë komunë, Kuvendi i Sindikatave të Arsimit Fillor e të Mesëm të Kamenicës mbajti mbledhje të jashtëzakonshme duke marrë qëndrim unanim për hapa konkret në kundërshtim të mbylljes së shkollave në këtë komunë.
Në këtë takim të jashtëzakonshëm ka marrë pjesë edhe kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj bashkë me udhëheqës të tjerë të nivelit qendror, të cilët kanë përsëritur kundërshtimin ndaj idesë për mbylljen e shkollave në këtë komunë sepse konsiderojnë se ky veprim është i ngutshëm , i pa analizuar mirë dhe se do të sillte komplikime e përplasje.
Në takimin e jashtëzakonshëm Kuvendi i Sindikatave të Arsimit Fillor e të Mesëm të Kamenicës, në mbështetje të SBASHK-ut në nivel vendi mori vendim për hapur konkret të reagimit kundër mbylljes së shkollave në këtë komunë.
foto 3333SBASHK-u fton mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit që ta kundërshtojnë mbylljen e shkollave dhe që në ditën e parë të mësimit, më 2 shtator, të jenë secili në shkollën e tij për të nisur vitin shkollor. Nëse kryetari Kastrati vazhdon me angazhimet për ta vënë në jetë idenë e mbylljes së shkollave , atëherë në ditën e dytë të mësimit, më 3 shtator, i tërë sistemi arsimor në Kamenicë do të shkojë në grevë dyorëshe. Në ditën e tretë mësimi do të vazhdojë në të gjitha shkollat e Kamenicës dhe do të kërkohet nga kryetari Kastrati të brenda një jave të deklarohet se heq dorë nga ideja për mbyllje të shkollave. Nëse ai nuk e bën këtë veprim , atëherë të gjitha shkollat e Kamenicës do të shkojnë në grevë në kohë të pacaktuar dhe me këtë veprim legjitim sindikal do të solidarizohen edhe punëtorët e arsimit nga e tërë Kosova me hapa konkret sindikal për të cilët do të vendos Këshilli Drejtues i SBASHK-ut bashkë me kryetarët e niveleve komunale e të Universiteteve.

SBASHK-u publikisht i drejtohet MASHT-it dhe institucioneve të tjera të Kosovës dhe asamblistëve te Kamenicës që të kërkojnë nga kryetari që të heq dorë nga kjo ide e ngutshme dhe e pa analizuar në mënyrë që të mos vije deri të veprimet e SBASHK-ut, veprime këto që do të jenë konkrete dhe përgjegjësinë për situatën e krijuar do të ketë vetë kryetari i Kamenicës, a. Kastrati.

Reagim i SBASHK-ut lidhur me deklarimet e Ministrit Bytyqi për Ligjin e viteve 90-ta

sbashk 640x330Reagim i SBASHK-ut lidhur me deklarimet e Ministrit Bytyqi për Ligjin e viteve 90-ta
Prishtinë 25.07.2019
Punëtorët e arsimit dhe opinioni e di se kush dhe sa bëri për këtë Ligj
Mediet dhe opinioni janë dëshmitarët më korrekt të përpjekjeve, përballjes me sfidat e madje edhe të përplasjes së SBASHK-ut me përfaqësues institucionesh, me individ përgjegjës dhe me një pjesë të OJQ-ve, më përpjekjet 5 vjeçare për të pasur një Ligj meritor që vlerësuan angazhimet sublime të punëtorëve të arsimit shqip në mbrojtje të arsimit, kulturës e artit tonë nga përpjekjet rrënuese të pushtuesit.
SBASHK-u e ruajti kujtimin për mësuesin e viteve të 90-ta dhe pas shumë angazhimeve, takimeve me institucionet e deputetët arriti ta kthej në vepër premtimin ndaj atyre që në vitet e 90-ta mbrojtën dritën kundër errësirës. Punëtorët e arsimit e dinë se kush dhe sa bëri për këtë Ligj. Ata u shprehin mirënjohje vazhdimisht udhëheqësve të SBASHK-ut duke e konsideruar si fitore të madhe e të përbashkët, Ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta.
SBASHK-u nuk ka dashur të flas, e as të lavdërohet për gjithë përpjekjet e mëdha lidhur me Ligjin e viteve 90-ta, por duke parë se Ministri Bytyqi dhe individë aty këtu po tentojnë që këtë Ligjj tepër domethënës ta kthejnë në merita e dekorata për vetën e tyre, SBASHK-u reagon duke kujtuar opinionin se ishte SBASHK-u, që me mund e sakrifica për 5 vite me radhë arriti të ndikojë pozitivisht të përgjegjësit që të punohet projektligji për vitet e 90-ta dhe që ai pastaj të kthehet në Ligj, Kjo u bë me mund e sakrifica. SBASHK-u do ta kujtoj me respekt angazhimin e cilit do nga përgjegjësit institucional. Do ta kujtojë e do të shprehë respekt gjithmonë për Kryeministrin Haradinaj, i cili e tha në takimet me SBASHK-un dhe e kthen premtimin në realitet edhe pse kishte kundërshtime nga disa përfaqësues ndërkombëtar e disa përfaqësues vendor a OJQ-ia, nuk u zbraps po e vuri në takimin e Qeverisë dhe Projektligji u votua për të vazhduar rrugëtimin drejt Parlamentit.
Mediet dhe opinioni e di se sa u stërgjatë debati publik mes dy leximeve, e di sa përplasjet kishin ndodhur, por përfaqësuesit e SBASHK-ut nuk u dorëzuan. Projektligji shkoi në leximin e dytë dhe faleminderit deputetëve që e votuan.
Ministri Bytyqi, që tani mundohet t'i vë vetit dekorata për Ligjin, gjatë gjithë kohës bëri fare pak, apo thënë saktë nuk bëri asgjë.
Sa u kujdes për mësuesin e viteve të 90-ta, Ministri Bytyqi e kanë parë mediet, punëtorët e arsimit dhe opinioni i gjerë. Ne po kujtojmë edhe një fakt, Ministri Bytyqi ka mundur tani e 4 muaj ta nënshkruaj Udhëzimin Administrativ, që mundëson fillimin e aplikimeve te punëtorëve të viteve të 90-ta, që janë pensionuar. Ai nuk e bëri me kohë as këtë veprim, po e priti momentin e fundit.
E Këshillojmë Ministrin Bytyqi dhe ca të tjerë të mos krenohen me frytet e punës së të tjerëve.
Opinioni e di se kush dhe sa po angazhohet.

Kongresi i tetë i Internacionales Botërore te Arsimit në Tajlandë

66979030 454955708392712 4476919067189444608 nKongresi i tetë i Internacionales Botërore te Arsimit në Tajlandë
Prishtinë 23.07.2019
67531832 471699080312692 7120849695647203328 nInternacionalja Botërore e Arsimit ka nisur Kongresin zgjedhor në Bangkok të Tajlandës. Para se të bëhej hapja solemne e kësaj ngjarje të veçantë për sindikatat e arsimit janë zhvilluar aktivitetet të shumta përmes tryezave dhe takimeve mes përfaqësuesve të sindikatave të ndryshme për krijimin e urave të reja të bashkëpunimit.
Mes delegateve, që përfaqësojnë 31 milionë punëtorë të arsimit, janë edhe përfaqësuesit e SBASHK-ut. Ata në kuadër të aktiviteteve para Kongresit kanë marrë pjesë në tryeza për të debatuar për tema të ndryshme, po ashtu kanë zhvilluar takime me përfaqësues të lartë të Internacionales Botërore të Arsimit dhe ata të Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës.
cdcdcdNjë takim i veçantë ishte me kryetaren e Internacionales Botërore të Arsimit, znj. Susan Hopgood, me të cilën delegacioni i SBASHK-ut ka biseduar për aktualitetin në arsim dhe sfidat që po përballet arsimi në Kosovë.
Delegacioni i SBASHK-ut kishte një takim të veçantë edhe me drejtoren e Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës(ETUCE), znj.Susan Flocken, në bashkëbisedë me përfaqësuesit e SBASHK-ut ajo i ka përgëzuar ata dhe punonjësit e arsimit në Kosovë për unitetin dhe qëndrimin dinjitoz në angazhimet për realizimin e kërkesave të arsyeshme. Delegacioni i SBASHK-ut e ka njoftuar znj. Flocken për angazhimet dhe zhvillimet nga vizita e saj në Kosovë e deri sot. Ata po ashtu kanë treguar edhe për trajnimet e zhvilluara dhe shërbimet e angazhimet në shërbim të anëtarësisë, Drejtorja e ETUCE-së ka rikonfirmuar mbështetjen për SBASHK-un në të gjitha aktivitetet sindikale.
Agjenda e aktiviteteve është shtuar shumë ne fillimin solemn të Kongresit të tetë. Në hapjen solemne rinia e Tajlandës ka shpalosur një program artistik duke prezantuar muzikën dhe veshjen kombëtare.
Pas kësaj kryetarja e Internacionales Botërore e arsimit, znj. Suzan Hopgood u është drejtuar sindikalistëve të arsimit nga e tërë bota me një fjalë rasti duke i kujtuar me sfidat nëpër të cilat po kalon arsimi kudo në botë, ku mes të tjerash ajo tha: "...A jeni gati për të marrë rrol udhëheqës? Rroli udhëheqës do të thotë avancimin e profesionit tonë, promovimin e demokracisë, të drejtat e njeriut dhe të sindikatave dhe arsimim publik falas për të gjithë!
67493153 369232283740437 885031857345789952 nAjo gjithashtu ka kujtuar se ky sektor i rëndësishëm kudo po has në sfida e vështersi, prandaj kërkohet përkushtim e unitet.

SBASHK në Kongresin e 8 zgjedhor të Internacionales Botërore të Arsimit në Tajlandë.

Logo e KongresitSBASHK në Kongresin e 8 zgjedhor të Internacionales Botërore të Arsimit në Tajlandë.
Prishtinë 16.07.2019
Në Bankok sindikalistët do të vendosin çfarë tutje në mbrojtje të arsimit
Në Bankok të Tajlandës, Internacionalja Botërore e Arsimit ( EI ) organizon Kongresin e 8, që është ngjarja më e rëndësishme për sindikatat e arsimit nga gjithë shtetet e botës. Mes 1443 delegatëve nga të gjitha shtetet e botës në këtë Kongres do të jenë edhe përfaqësuesit e SBASHK-ut, të cilët edhe në fazën e përgatitjes së kësaj ngjarje të madhe kanë dhënë kontribut të çmuar me amendamente në Rezolutat, që pritet të votohen në Kongres.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut pjesëmarrës në këtë Kongres do të marrin pjesë në shumë aktivitete e tryeza që zhvillohen për dy ditë me radhë para hapjes zyrtare të Kongresit, por edhe do të zhvillojnë takime me përfaqësues të shumë sindikatave simotra nga të gjitha kontinentet. Një takim i veçantë do të jetë me sindikatën e mësimdhënësve të Amerikës ( AFT ) me të cilën SBASHK mbanë komunikim të vazhdueshëm duke shkëmbyer edhe ide për angazhimet sindikale. Nuk do të mungojnë takimet edhe me sindikatat nga shtetet e Evropës , por edhe me ato nga Kontinentet tjera. SBASHK-un në këtë ngjarje të veçantë për sindikatat e arsimit të botës e përfaqësojnë kryetari Rrahman Jasharaj, nënkryetarja Vjollca Shala dhe menaxheri për financa e administratë , Ymer Ymeri.
Në pjesën e parë të Kongresit me vëmendje do të dëgjohen raportet e punës së kryetares së EI-së Suzan Hopgood dhe sekretarit të përgjithshëm David Edward për të pasuar pastaj shumë diskutime e për t'u krijuar një platformë që do t'i përgjigjet pyetjes së çfarë tutje në mbrojtje të arsimit kudo në botë që po përballet me mjaft sfida të shumta.
Kongresi do të zhvillohet për 8 ditë me radhë duke nxjerr e aprovuar Rezoluta të shumta në mbrojtje të arsimit e po ashtu përmes votimit mes shumë kandidatëve të nominuar do të zgjidhen edhe kryetari, nënkryetarët nga secili kontinent dhe sekretari i përgjithshëm , që është personi kyç në Internacionalen Botërore të Arsimit.

Delegatet

Kënga dhe humori i lehtë bashkë me valët e detit shqiptar

65775679 2525388440805956 7009290376854896640 nKënga dhe humori i lehtë bashkë me valët e detit shqiptar
Pushuesit shprehen se çdo gjë është në nivel të lartë

Prishtinë 02, korrik 2019
65540536 580379192486800 6010728145735385088 nDuke vazhduar traditën e mirë edhe këtë vit SBASHK-u po dërgon 400 anëtarë nga e tërë Kosova për pushime në bregdetin shqiptar.
Ky aktivitet ka nisur këtë vit më 26 qershor me 100 pushuesit e parë nga Podujeva, Prishtina, Universitetet , institucionet e kulturës,Qendra e studentëve, Skenderaj, Fushë Kosova, Obliqi, Lipjani dhe Zveçani. Edhe pse vinin nga komuna e institucione të ndryshme këta pushues kanë krijuar një atmosferë të mrekullueshme dhe me sjelljet e tyre të kulturuara kanë përfaqësuar në mënyrë të denjë figurën e punëtorit të arsimit.
Dy ditë më vonë, gjegjësisht më 28 qershor, pjesë e këtij aktiviteti rekreativ janë bërë edhe të përzgjedhurit nga shkollat e Kaçanikut, Hanit të Elezit, Ferizajt, Shtimes, Shterpcës, Dragashit, Kamenicës, Gjilanit, Vitisë dhe Kllokotit.Edhe këta 100 pushues janë bërë pjesë e atmosferës 65443547 1103992176460361 7527009247997984768 nsë qetë dhe ia kanë shtuar gjallërinë këngës, humorit të lehtë dhe valles. Me këto dy grupe pushuesish kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka zhvilluar takime të ndara duke bashkëbiseduar me shumë prejt e duke u përgjigjur në shumë pyetje. Pushuesit janë ndjerë mirë që edhe kryetari Jasharaj është me ta dhe kanë bërë shumë foto për të kujtuar këto momente të bukura të pushimit në bregdetin shqiptar.
Një moment i veçantë ishte mbrëmja e 29 qershorit kur anëtarë të Ansamblit Autokton "Rugova" në shenjë respekti për punën e madhe të punëtorëve të arsimit nëpër vite e dekada kanë marrë një aktivitet vullnetar duke vizituar pushuesit dhe duke shpalosur fragmente nga vallet, lojërat e vjetra popullore dhe traditat e bjeshkëve të aaaaqKelmendit. Paraqitja e Ansamblit ka gjallëruar atmosferën dhe ka zgjuar kërshërinë edhe të pushuese nga vende të ndryshme të Evropës, të cilët kanë bërë shumë foto e xhirime nga programi i këtij Ansambli që ruan vallen e bukur shqipe me vite e dekada. Moment i veçantë i kësaj mbrëmjeje artistike ishte vallëzimi i pjesës më të madhe të pushuesve bashkë me anëtarë të Ansamblit.

Në kuadër të këtij programi artistik kryetari i SBASHK-ut ka përgëzuar pushuesit për qëndrimin dhe përfaqësimin e dinjitetshëm të SBASHK-ut këtu. Po ashtu ai i ka përgëzuar gjithë punëtorët e arsimit në Kosovë për unitetin e treguar vazhdimisht. Në vazhdim të fjalës së tij kryetari i SBASHK-ut duke folur për këtë traditë të mirë ka përmendur punën e angazhimin e madh që ka bërë edhe këtë vit komisioni për përgatitjen dhe organizimin e pushimeve i udhëhequr nga Ymer Ymeri.
Atmosfera e bukur me këngë e valle e humor të lehtë ka zgjatur me orë të tëra duke shoqëruar ritmin e qetë të valëve të detit shqiptar.
Më 1 korrik pushuesit e grupit të parë janë përshëndetur me kolegët e tyre te grupit  të dytë dhe janë përgatitur për t'u kthyer në mënyrë që të përgatiteshin ambientet e pushimit për grupin e tretë. Janë këta pushues anëtarë të SBASHK-ut nga Klina, Burimi ( Istogu), Peja, Deçani, Juniku, Mitrovica, Vushtrria, Drenasi dhe Leposaviqi.
Pushimet e këtij viti do të përmbyllën me grupin e katërt prej 100 pushuesve nga Malisheva, Rahoveci, Gjakova, Theranda( Suhareka), Prizreni dhe Mamusha.
Përshtypjet shumë nga pushuesit i kanë lënë e do t'i lënë në ditarët e pushimeve dhe shumë nga to do t'i botojmë në web faqen e SBASHK-ut, por edhe në gazetën tonë "Arsimimi sot" bashkë me shumë foto sepse një foto flet më shumë se dhjetëra fjalë.

 

Këtë verë 400 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar

sbashkNjëri nga shumë angazhimet në shërbim të anëtarësisë
Këtë verë 400 anëtarë të SBASHK-ut pushojnë në bregdetin shqiptar

Prishtinë 25.06.2019
Grupi i parë nis pushimet më 26 qershor, për të vazhduar grupet tjera sipas agjendës së përcaktuar nga Komisioni për përgatitjen e pushimeve
Duke vlerësuar e çmuar lart përkushtimin e punëtorëve të arsimit të Kosovës në edukimin e arsimimin e brezave, SBASHK-u vazhdon me traditën e mirë të njohjes së këtij kontributi duke dërguar çdo verë një numër të konsiderueshëm të anëtarëve të vet për pushime në bregdetin shqiptar.
Në verën 2019 Këshilli Drejtues i SBASHK-ut, pasi ka analizuar në përpikëri mundësitë buxhetore, ka vendosur që në çdo 60 anëtarë të dërgojë një pushues në bregdetin shqiptar. Përzgjedhjen e pushuesve e kanë bërë shoqatat sindikale në çerdhe, shkolla fillore e të mesme, në njësitë akademike të universiteteve dhe të institucioneve të kulturës.
Të 400 pushuesit janë të ndarë në 4 grupe me qëllim që organizimi të jetë sa më i mirë i pushimeve dhe aktiviteteve sindikale atje. Grupi i parë me pushuesit nga Podujeva, Prishtina, Skenderaj, UP-ja, Qendra e studentëve, Fushë Kosova, Obiliqi dhe institucionet e kulturës e nisin këtë traditë të mirë të mërkurën, më 26 qershor, për të vazhduar ky aktivitet me pushuesit nga komunat tjera sipas agjendës së përcaktuar nga Komisioni për përgatitjen e pushimeve.
Pushuesit gjatë qëndrimit në bregdetin shqiptar, përveç pushimit të merituar, do të zhvillojnë edhe aktivitete sindikale përmes tryezave dhe debateve për arritjet, sfidat dhe idetë e reja për angazhimin sindikal në vijim.
Kryesia e SBASHK-ut dhe Komisioni për pushime për hir të transparencës së plotë me të përfunduar të këtij aktiviteti do të botojë në web faqen e saj (sbashk-rks.org) listën e plotë me të gjithë emrat e pushuesve , që janë caktuar nga shkollat dhe njësitë akademike.

sbashk

SBASHK në një takim me rëndësi të sindikatave të arsimit të Evropës

IMG ab3529a79fca11775ec07f3b88ecbffa VSBASHK në një takim me rëndësi të sindikatave të arsimit të Evropës
Në Qipro sindikalistët debatojnë për integrimin e refugjatëve në arsim

Prishtinë 18.06.2019

64591232 919678878374468 648517603312009216 nNë Larnaka të Qipros është duke u mbajtur aktiviteti i radhës i organizuar nga Unioni i Sindikatave të Arsimit të Evropës. Kësaj radhe ETUCE është duke përgatitur sindikatat anëtare për një qasje sa më të suksesshme për të promovuar integrimin efektiv të emigrantëve dhe refugjatëve në arsim në vendet nga vijnë këto sindikata. Këtë Konferencë e ka kryesuar drejtorja e ETUCE-s, znj. Suzan Flocken , e cila ka përshëndet pjesëmarrësit dhe pastaj edhe ka kujtuar rolin që kanë sindikatat e mësimdhënësve në integrimin sa më të plotë të fëmijëve të emigrantëve e refugjatëve në sistemin arsimor te vendit në të cilin kanë gjetur mbështetje dhe strehim.
Pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm është edhe SBASHK-u. Përfaqësuesi i SBASHK-ut në këtë Konferencë ,z.Ymer Ymeri ka zhvilluar shumë takime me përfaqësues të sindikatave tjera me qëllim që të shtohet bashkëpunimi sindikal dhe të formësohen idetë për angazhimet në shërbim të anëtarësisë.
fototoPërfaqësuesi i SBASHK-ut është i bindur se gjatë kësaj Konferencë do të fitohen njohuri të shumta për mes trajnimeve për të qenë sa më të përgatitur përball sfidave të kohës në të cilën po ndodhin shumë konflikte dhe me këtë edhe shtohet numri i refugjatëve, të cilët ikin nga vendet e tyre nga shkaku i rrezikut të jetës nga veprimet luftarake në endlindjen e tyre.
Përfaqësuesi i SBASHK-ut, krahas kontributit në Konferencë, do të vazhdojë të ketë takime me përfaqësues të Sindikatave nga shtete të ndryshme me qëllim të këmbimit të përvojave për çështje të rëndësishme të organizimit sindikal.

 

 

 

 

 

IMG 2813db9cd1a7c4cf57315eb731ec3870 VIMG c7898ba9027b13b1b2c1f392a523892b V

 

 

 

 

 

Nis “Edukimi medial” edhe në disa shkolla të Gjilanit dhe Podujevës

edukim 2 600x360 foto1Marr nga Gazeta Express
15 Qershor 2019 
Rreth 60 mësimdhënës të Gjilanit dhe Podujevës kanë ndjekur trajnimin e "Edukimit Medial" të organizuar nga profesorët e Departamentit të Gazetarisë së Universitetit të Prishtinës të mbështetur nga SBASHK'u.
edukim 2 600x360 foto1Si ta kuptojmë median? Cilat janë funksionet e medias? Çka është komunikimi? Si krijohen përmbajtjet mediale? Cilat janë standardet profesionale dhe etike? Si ta dallojmë lajmin e rremë nga përmbajtja kredibile?
Këto dhe shumë dilema tjera janë shpjeguar në trajnimin për "Edukimin Medial" të organizuar nga profesorët e departamentit të Gazetarisë për rreth 60 profesorë të shkollave të Gjilanit dhe Podujevës. Në këtë trajnim kanë ligjëruar: Muhamet Jahiri, Blerta Blakaj, Alban Zeneli dhe Faton Ismajli.
Mësimdhënësit e këtyre dy qyteteve kanë marrë njohuri lidhur me gjykimin kritik mbi përmbajtjet mediale, për funksionet e mediave, përdorimin e rrjeteve sociale, dekonstruktimin e mesazheve që vijnë nga lajmet dhe reklama, përgjegjësinë shoqërore të mediave, aspektet etike e profesionale si dhe është shtruar kërkesa që "Edukimi medial" të propozohet si lëndë zgjedhore nga mësimdhënësit parauniversitar.
edukim 800x600 foto3Ky trajnim do të vazhdojë edhe në komunat tjera që mbështetet nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Kërkesa për "Edukim media" respektivisht për dije mbi dhe për mediat rritet kur shihen shifrat e fundit të përdorimit të internetit në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të Eurostatit, 93 për qind e familjeve të Kosovës kanë qasje në internet dhe rrjedhimisht konsumojnë edhe përmbajtje mediale.
Ndryshe, pajisja e mësimdhënësve me kompetenca të edukimit medial praktikohet si një mënyrë e qëndrueshme për t'i përcjellë këto kompetenca te gjeneratat e reja.
Trajnimet e tilla me mësimdhënës nga lëndë të ndryshme tregojnë për rëndësinë e integrimit të edukimit medial në kurrikulat shkollore, jo vetëm si lëndë të veçantë, por si kompetencë shtesë në të gjitha lëndët.

 

 

edukim4 1000x461foto4

Ma artikuj...

 1. SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komuna
 2. Apliko për punë vullnetare në SBASHK
 3. K O N K U R S
 4. SBASHK-u vazhdon me trajnimet nëpër komunat e Kosovës
 5. Reagim i SBASHK-ut lidhur me idenë e MASHT për mësimin tërëditor
 6. Edhe SBASHK-u mes mijëra protestuesve në Bruksel
 7. Një vizitë e veçantë në selinë e SBASHK-ut
 8. SBASHK pjesë e demonstratës së mësimdhënësve të Evropës në Bruksel
 9. Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK
 10. Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve
 11. Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës
 12. Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT
 13. SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës
 14. Kompensim të orëve të humbura në grevë nuk do të ketë as gjatë pushimit pranveror
 15. Nuk ka kompensim orësh as në pushimin pranveror
 16. Deputetë mbroni ligjin dhe mos cenoni pavarësinë gjykatave
 17. SBASHK-u ju drejtohet zyrtarisht kryetarëve të Komunave të Kosovës
 18. SBASHK i vendosur që orët e humbura gjatë grevës mos të zëvendësohen
 19. SBASHK organizoi Manifestim madhështor kushtor ditës së mësuesit dhe shkollës shqipe
 20. Sqarim i SBASHK-ut lidhur me vendimin e Gjykatës Themelore
 21. SBASHK-u uron mësimdhënësit për 7 Marsin
 22. Vazhdojnë aktivitetet e SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë.
 23. Ligji për vitet 90-ta, lajm i gëzuar për SBASHK –un dhe arritje e madhe
 24. Drejtorja e përgjithshme e EI-së për Evropën qëndroi dy ditë në Kosovë
 25. SBASHK në kongresin e sindikatës turke të arsimit "EGITIM-BIR-SEN"
 26. SBASHK edhe me tri programe themelore të licencuara të trajnimeve
 27. SBAShK-u nuk ka bërë kërkesë në Presidencë për mosdekretim të Ligjit të pagave
 28. Takim i rëndësishëm në ambientet e Parlamentit të Kosovës
 29. Dita e 13-të e grevës
 30. Dita e 12-të e grevës
 31. Dita e 11-të e grevës
 32. GREVA VAZHDON EDHE NË DITËT NË VIJIM
 33. Dita e 10-të e grevës
 34. Dita e nëntë e grevës
 35. Dita e shtatë e grevës.
 36. SBAShK-u mbajti takimin e Këshillit Drejtues
 37. Greva vazhdon edhe ditët në vijmë
 38. Vazhdon greva e përgjithshme në të gjitha institucionet arsimore të Kosovës
 39. Apel Ministrisë së Arsimit, DKA-ve dhe Drejtorive Komunale
 40. Dita e katërt e grevës së përgjithshme
 41. Dita e tretë e grevës së përgjithshme
 42. Greva vazhdon.
 43. Në grevën e përgjithshme të gjitha institucionet arsimore të Kosovës
 44. Apel nga SBASHK-u, drejtuar nxënësve, prindërve dhe deputetëve
 45. SBASHK shpall Grevën e Përgjithshme në arsim
 46. Përfaqësuesit e SBASHK-ut u takuan me Kryeministrin Haradinaj
 47. Mbështetje e fuqishme për SBASHK-un nga Sindikatat e Arsimit të Evropës
 48. Ecuria e grevës njëorëshe në tërë sistemin arsimor të Kosovës
 49. Nëse nuk plotësohen kërkesat edhe pas kësaj greve, SBASHK-u paralajmëron grevë tjetër
 50. Të tërhiqet Projektligji i pagave e të ndihmohet ushtria e Kosovës

Butoni posht